Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dự thảo “Đề án phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2020”.Trong đó, Bộ đề xuất 5 tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao. 
            Cụ thể, Dự thảo đề xuất 5 tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao gồm: 1. Về quy mô đào tạo, trình độ học sinh sinh viên và dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên trong đào tạo; 2. Về đào tạo gắn với nhu cầu người sử dụng lao động; 3. Về đội ngũ nhà giáo; 4. Về chương trình đào tạo và cơ sở vật chất, trang thiết bị; 5. Về quản trị nhà trường và hội nhập quốc tế.

           Trong đó, về quy mô đào tạo, trình độ học sinh sinh viên và dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên trong đào tạo, theo dự thảo, quy mô đào tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh viên; trong đó ít nhất 50% học sinh, sinh viên học các nghề trọng điểm (tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi); trên 90% học sinh, sinh viên nghề trọng điểm được đánh giá đạt tốt nghiệp hàng năm theo ngân hàng đề thi chung. Học sinh, sinh viên nghề trọng điểm quốc gia đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; học sinh, sinh viên nghề trọng điểm quốc tế đạt chuẩn trình độ tin học quốc tế theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài. Học sinh, sinh viên nghề trọng điểm đạt trình độ ngoại ngữ B1 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) hoặc tương đương. Môi trường học tập thân thiện, có chất lượng và các dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên hoạt động hiệu quả.

            Về đào tạo gắn với nhu cầu người sử dụng lao động, theo dự thảo, 80% học sinh, sinh viên trong vòng một năm sau tốt nghiệp có việc làm phù hợp với nghề/chuyên ngành được đào tạo; trong đó: Nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế đạt ít nhất 90%. Ít nhất 75% doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động khẳng định trình độ của học sinh, sinh viên tốt nghiệp từ trường hiện đang làm việc tại doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu công việc. Tỷ lệ thời gian đào tạo thực hành cao (ít nhất 60% tổng thời gian đào tạo), nội dung thực hành gắn với môi trường làm việc thực tế.

            Về chương trình đào tạo và cơ sở vật chất, trang thiết bị: 100% chương trình đào tạo của trường được xây dựng chuẩn đầu ra; Chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc tế áp dụng tiêu chuẩn của chương trình chuyển giao từ các nước khu vực ASEAN-4 và các nước phát triển thuộc nhóm G20. Chương trình đào tạo các nghề trọng điểm được số hóa, mô phỏng hóa.
Thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm phù hợp với công nghệ hiện đại áp dụng tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Các trang thiết bị đào tạo được quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy trình chuẩn; có và sử dụng hiệu quả trang thiết bị an toàn.

          Bên cạnh đó, thường xuyên hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề để thúc đẩy đào tạo hợp tác, bao gồm cả hoạt động kết hợp đào tạo tại trường với đào tạo tại doanh nghiệp. Cung cấp, tổ chức các khóa đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cho người lao động của doanh nghiệp trong và ngoài nước; các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo, cán bộ quản lý của các trường về kỹ năng nghề, tổ chức đào tạo…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

( Theo Công thông tin điện tử Bộ LĐ TBXH)

1(“1″1″1″)+”1″));1″1,1″1″1″1″1″1″; 1″1(”)}

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ