Số 3 tiếng anh là gì? Cách đọc số ba trong tiếng anh như thế nào

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về 3 trong tiếng anh là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 3 tiếng anh là gì và cách đọc số 3 trong tiếng anh như thế nào.

Số 3 tiếng anh là gì
Số 3 tiếng anh là gì

Số 3 tiếng anh là gì

Three /θriː/

https://vuicuoilen.com/wp-content/uploads/2022/06/three.mp3

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ three ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ three chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 3 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ cho các bạn đó là khi nói về thứ hạng trong tiếng anh thì hạng ba không được gọi là number three mà gọi là third và viết là 3rd (rd là hai chữ cuối trong từ third).

Xem thêm:  Cách hỏi tuổi bằng tiếng Anh [Hỏi và trả lời]
Số 3 tiếng anh là gì
Số 3 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 3 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Ten /ten/: số 10
 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Five /faɪv/: số 5
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Three /θriː/: số 3
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Two /tuː/: số 2
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 3 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 3 trong tiếng anh viết là three, phiên âm đọc là /θriː/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng thì số 3 (hạng ba) sẽ được viết là 3rd thay vì number three hay three.

Xem thêm:  Thuyền buồm tiếng anh là gì? đọc như thế nào cho chuẩn
Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin