1000 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 có lời giải

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về 50 de trắc nghiệm toán 9 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

1000 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 có lời giải

Tài liệu tuyển tập trên 1000 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài học gồm các dạng bài tập cơ bản và nâng cao. Hi vọng với bộ trắc nghiệm Toán lớp 9 Đại số & Hình học này sẽ giúp học sinh ôn tập và học tốt môn Toán lớp 9 hơn.

500 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Học kì 1 có lời giải

Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Chương 1 Đại số có đáp án

 • Trắc nghiệm Căn bậc hai có đáp án
 • Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án
 • Trắc nghiệm Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương có đáp án
 • Trắc nghiệm Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương có đáp án
 • Trắc nghiệm Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án
 • Trắc nghiệm Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án (phần 2)
 • Trắc nghiệm Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án
 • Trắc nghiệm Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án (phần 2)
 • Trắc nghiệm Căn bậc ba có đáp án
 • Trắc nghiệm Căn bậc ba có đáp án (phần 2)
 • Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Chương 1 Đại số nâng cao có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 có đáp án

Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Chương 2 Đại số có đáp án

 • Trắc nghiệm Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số có đáp án
 • Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án
 • Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số y = ax + b có đáp án
 • Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số y = ax + b có đáp án (phần 2)
 • Trắc nghiệm Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau có đáp án
 • Trắc nghiệm Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau có đáp án (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b có đáp án
 • Trắc nghiệm Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b có đáp án (phần 2)
 • Bài tập trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 9 có đáp án

Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Chương 1 Hình học có đáp án

 • Trắc nghiệm Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông có đáp án
 • Trắc nghiệm Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông có đáp án (phần 2)
 • Trắc nghiệm Tỉ số lượng giác của góc nhọn có đáp án
 • Trắc nghiệm Tỉ số lượng giác của góc nhọn có đáp án (phần 2)
 • Trắc nghiệm Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông có đáp án
 • Trắc nghiệm Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông có đáp án (phần 2)
 • Trắc nghiệm Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Hình học 9 có đáp án

Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Chương 2 Hình học có đáp án

 • Trắc nghiệm Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn có đáp án
 • Trắc nghiệm Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn có đáp án (phần 2)
 • Trắc nghiệm Đường kính và dây của đường tròn có đáp án
 • Trắc nghiệm Đường kính và dây của đường tròn có đáp án (phần 2)
 • Trắc nghiệm Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn có đáp án
 • Trắc nghiệm Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn có đáp án
 • Trắc nghiệm Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau có đáp án
 • Trắc nghiệm Vị trí tương đối của hai đường tròn có đáp án
 • Bài tập về Đường tròn lớp 9 nâng cao có lời giải
 • Bài tập trắc nghiệm Chương 2 Hình học 9 có đáp án

500 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Học kì 2 có lời giải

Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Chương 3 Đại số có đáp án

 • Trắc nghiệm Phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án
 • Trắc nghiệm Phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án
 • Trắc nghiệm Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế có đáp án
 • Trắc nghiệm Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số có đáp án
 • Bài tập Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số có đáp án
 • Trắc nghiệm Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình có đáp án
 • Trắc nghiệm Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình có đáp án (phần 2)
 • Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Chương 3 Đại số nâng cao có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Đại Số 9 có đáp án

Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Chương 4 Đại số có đáp án

 • Trắc nghiệm Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) có đáp án
 • Trắc nghiệm Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) có đáp án
 • Trắc nghiệm Phương trình bậc hai một ẩn có đáp án
 • Trắc nghiệm Công thức nghiệm thu gọn có đáp án
 • Trắc nghiệm Hệ thức Vi-ét và ứng dụng có đáp án
 • Trắc nghiệm Hệ thức Vi-ét và ứng dụng có đáp án (phần 2)
 • Trắc nghiệm Phương trình quy về phương trình bậc hai có đáp án
 • Trắc nghiệm Sự tương giao giữa đường thẳng và parabol có đáp án
 • Bài tập Sự tương giao giữa đường thẳng và parabol có đáp án
 • Trắc nghiệm Giải bài toán bằng cách lập phương trình có đáp án
 • Trắc nghiệm Giải bài toán bằng cách lập phương trình có đáp án (phần 2)
 • Bài tập trắc nghiệm Hệ phương trình đối xứng có lời giải
 • Bài tập Sự tương giao giữa đường thẳng và parabol nâng cao có lời giải
 • Bài tập Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình nâng cao có đáp án
 • Bài tập Hệ thức Vi-ét và ứng dụng nâng cao có lời giải
 • Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Chương 4 Đại số nâng cao có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Đại Số 9 có đáp án

Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Chương 3 Hình học có đáp án

 • Trắc nghiệm Góc ở tâm – Số đo cung có đáp án
 • Trắc nghiệm Liên hệ giữa cung và dây có đáp án
 • Trắc nghiệm Góc nội tiếp có đáp án
 • Trắc nghiệm Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có đáp án
 • Trắc nghiệm Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn có đáp án
 • Trắc nghiệm Cung chứa góc có đáp án
 • Trắc nghiệm Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp có đáp án
 • Trắc nghiệm Tứ giác nội tiếp có đáp án
 • Trắc nghiệm Tứ giác nội tiếp có đáp án (phần 2)
 • Trắc nghiệm Độ dài đường tròn, cung tròn có đáp án
 • Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Chương 3 Hình học nâng cao có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Hình học 9 có đáp án

Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 Chương 4 Hình học có đáp án

 • Trắc nghiệm Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án
 • Trắc nghiệm Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt có đáp án
 • Trắc nghiệm Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Hình học 9 có đáp án

Trắc nghiệm Căn bậc hai có đáp án

Câu 1: Cho số thực a > 0. Số nào sau dây là căn bậc hai số học của a?

Câu 2: Cho số thực a > 0. Căn bậc hai số học của a là x khi và chỉ khi

Câu 3: Số bào sau đây là căn bậc hai số học của số a = 0,36

A. – 0,6

B. 0,6

C. 0,9

D. – 0,18

Câu 4: Số nào sau đây là căn bậc hai số học của số a = 2,25

A. – 1,5 và 1,5

B. 1,25

C. 1,5

D. – 1,5

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 6: Khẳng định nào sau đây là sai:

Câu 7: So sánh hai số 2 và 1 + √2

Câu 8: So sánh hai số 5 và

Câu 9: Biểu thức có nghĩa khi:

A. x < 3

B. x < 0

C. x ≥ 0

D. x ≥ 3

Câu 10: Biểu thức có nghĩa khi

Trắc nghiệm Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số có đáp án

Câu 1: Cho hàm số y = f(x) xác định trên D. Với x1, x2 ∈ D; x1 < x2, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. f(x1) < f(x2) thì hàm số đồng biến trên D

B. f(x1) < f(x2) thì hàm số nghịch biến trên D

C. f(x1) > f(x2) thì hàm số đồng biến trên D

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

D. f(x1) = f(x2) thì hàm số đồng biến trên D

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) xác định trên D. Với x1, x2 ∈ D; x1 > x2, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. f(x1) < f(x2) thì hàm số đồng biến trên D

B. f(x1) > f(x2) thì hàm số nghịch biến trên D

C. f(x1) > f(x2) thì hàm số đồng biến trên D

Xem thêm:: Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

D. f(x1) = f(x2) thì hàm số đồng biến trên D

Câu 3: Cho hàm số f(x) = 3 – x2. Tính f(−1).

A. −2

B. 2

C. 1

D. 0

Câu 4: Cho hàm số f(x) = x3 + x. Tính f(2).

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

Câu 5: Cho hàm số f(x) = x3 − 3x – 2. Tính 2.f(3)

A. 16

B. 8

C. 32

D. 64

Câu 6: Cho hàm số f(x) = 3×2 + 2x + 1. Tính f(3) – 2f(2).

A. 34

B. 17

C. 20

D. 0

Câu 7: Cho hai hàm số f(x) = −2×3 và h(x) = 10 – 3x. So sánh f(−2) và h(−1)

Xem thêm:: Ý nghĩa số điện thoại đuôi 090, đầu 090 – Tra Số Điện Thoại

A. f(−2) < h(−1)

B. f(−2) h(−1)

C. f(−2) = h(−1)

D. f(−2) > h(−1)

Câu 8: Cho hai hàm số f(x) = 6×4 và

Câu 9: Cho hai hàm số f(x) = x2 g(x) = 5x – 4. Có bao nhiêu giá trị của a để f(a) = g(a)

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 10: Cho hai hàm số f(x) = −2×2 và g(x) = 3x + 5. Giá trị nào của a để

A. a = 0

B. a = 1

C. a = 2

D. Không tồn tại

Câu 11: Cho hai hàm số f(x) = 2×2 và g(x) = 4x – 2. Có bao nhiêu giá trị của a để f(a) = g(a)

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Trắc nghiệm Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông có đáp án

Câu 1: Tính x trong hình vẽ sau:

Câu 2: Tính x trong hình vẽ sau:

Câu 3: Cho ABCD là hình tháng vuông A và D. Đường chéo BD vuông góc với BC. Biết AD = 12cm, DC = 25cm. Tính độ dài BC, biết BC < 20

A. BC = 15cm

B. BC = 16cm

C. BC = 14cm

D. BC = 17cm

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7 Sách giáo khoa Hình học 11 – Giaibaitap.me

Câu 4: Cho ABCD là hình thang vuông tại A và D. Đường chép BD vuông góc với BC. Biết AD = 10cm, DC = 20cm. Tính độ dài BC.

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB : AC = 3 : 4 và AB + AC = 21

A. AB = 9; AC = 10; BC = 15

B. AB = 9; AC = 12; BC = 15

C. AB = 8; AC = 10; BC = 15

D. AB = 8; AC = 12; BC = 15

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB : AC = 5 : 12 và AB + AC = 34

A. AB = 5; AC = 12; BC = 13

B. AB = 24; AC = 10; BC = 26

C. AB = 10; AC = 24; BC = 26

D. AB = 26; AC = 12; BC = 24

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Cho biết BH = 4cm, CH = 9cm. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên các cạnh AB và AC. Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E lần lượt cắt BC tại M, N (hình vẽ).

Tính độ dài đoạn thẳng DE

A. DE = 5cm

B. DE = 8cm

C. DE = 7cm

D. DE = 6cm

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Cho biết BH = 9cm, CH = 16cm. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên các cạnh AB và AC. Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E lần lượt cắt BC tại M, N (hình vẽ).

Tính độ dài đoạn thẳng DE.

A. DE = 12cm

B. DE = 8cm

C. DE = 15cm

D. DE = 6cm

Câu 11: Tính diện tích hình thang ABCD có đường cao bằng 12cm, hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau, BD = 15cm.

A. 150cm2

B. 300cm2

C. 125cm2

D. 200cm2

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án
Đánh giá tốt post
google.com, pub-8111558219602366, DIRECT, f08c47fec0942fa0