Unit 2 lớp 11: Language Focus | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Anh 11 trang 30 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Unit 2: Personal Experiences

E. Language Focus (Trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 11)

Grammar

Exercise 1. Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first … . (Sử dụng dạng thì hiện tại đơn đúng của các động từ trong ngoặc ở câu chuyện bên dưới. Động từ đầu tiên đã được làm sẵn làm ví dụ cho bạn.)

Gợi ý:

1. invites2. sets3. gets4. waves 5. promises6. carries7. contains8. has baked 9. is10. is shining11. are singing12. is

Exercise 2. Complete the sentences by putting the verbs into the past simple or past progressive. (Hoàn thành câu bằng cách chia các động từ ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.)

Gợi ý:

1. broke/ was playing

2. wrote/ was

3. was working/ broke

4. started/ were walking

5. told/ were having

6. didn’t listen/ was thinking

7. phoned/didn’t answer/ were … doing

8. was not wearing/ didn’t notice/ was driving

Exercise 3. Write the sentences, putting the verbs in each sentence into the past simple or the past perfect. (Viết câu, chia động từ trong mỗi câu ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.)

Xem thêm:  Đồng trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

1. had been/ arrived

2. found/ had taken

3. got/ had closed

4. got/ had left

5. got/ had arrived

6. paid/ had phoned

7. went/ said/ hadn’t arrived

8. had looked/ asked/ cost

Bài giảng: Unit 2: Personal Experiences – Bài tập ứng dụng ngữ pháp – Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 khác:

 • A. Reading (trang 22-23-24-25 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work in pairs. Look at the pictures below and guess … While you listen. Task 1. The words/phrases in the box …

 • B. Speaking (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Match the things you might have … Task 2. Work in pairs. A student is talking to her friend about one …

 • C. Listening (trang 27-28 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in groups. Look at the picture and say what … While you listen. Task 1. Christina is being interviewed …

 • D. Writing (trang 28 SGK Tiếng Anh 11) Write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter …

 • E. Language Focus (trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Use the correct present tense forms …. Exercise 2. Complete the sentences by putting … Exercise 3. Write …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 2

 • Ngữ âm Unit 2: Nhận biết phụ âm /m/…

 • Từ vựng Unit 2:

 • Ngữ pháp Unit 2: Thì hiện tại đơn…

 • Ngữ pháp Unit 2: Ôn lại thì quá khứ đơn…

 • Ngữ pháp Unit 2: Ôn lại thì quá khứ tiếp diễn…

 • Ngữ pháp Unit 2: Ôn lại thì quá khứ hoàn thành…

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 2 (Đề 1): Choose the word in each group…

Xem thêm:  Skills 1 Unit 1 trang 12 SGK tiếng Anh 9 mới - Loigiaihay.com

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11
 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 năm 2021 – 2022 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác
Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin