Hóa 10 Bài 2 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài 2 trang 18 sgk hóa 10 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trọn bộ lời giải Hóa 10 Bài 2 của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Hóa học 10 Bài 2.

Giải Hóa 10 Bài 2 cả ba sách

Giải Hóa 10 Bài 2: Nguyên tố hóa học – Kết nối tri thức

Giải Hóa học lớp 10 trang 17

 • Mở đầu trang 17 Hóa học 10: Các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân thì có đặc điểm gì chung? ….

  Xem lời giải

I. Nguyên tố hóa học

 • Câu hỏi 1 trang 17 Hóa học 10: Cho các nguyên tử sau: B (Z = 8, A = 16), D (Z = 9, A = 19), ….

  Xem lời giải

II. Kí hiệu nguyên tử

Giải Hóa học lớp 10 trang 18

 • Câu hỏi 2 trang 18 Hóa học 10: Kí hiệu một nguyên tử cho biết những thông tin gì? Cho ví dụ. ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 18 Hóa học 10: Hãy biểu diễn kí hiệu của một số nguyên tử sau: ….

  Xem lời giải

III. Đồng vị

 • Câu hỏi 4 trang 18 Hóa học 10: Xác định thành phần nguyên tử (số proton, neutron, electron) của mỗi đồng vị sau: ….

  Xem lời giải

IV. Nguyên tử khối

Giải Hóa học lớp 10 trang 20

 • Câu hỏi 5 trang 20 Hóa học 10: Tỉ lệ phần trăm số nguyên tử các đồng vị của neon (Ne) được xác định theo phổ ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 6 trang 20 Hóa học 10: Vì sao trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, giá trị nguyên tử khối của chromium ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 7 trang 20 Hóa học 10: Copper (đồng) được sử dụng làm dây dẫn điện, huy chương, trống đồng, ….

  Xem lời giải

 • Em có thể 1 trang 20 Hóa học 10: Xác định được: nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình và phần trăm số nguyên tử ….

  Xem lời giải

 • Em có thể 2 trang 20 Hóa học 10: Giải thích được vì sao nguyên tử khối của các nguyên tố hóa học ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

Giải Hóa 10 Bài 2: Các thành phần của nguyên tử – Cánh diều

 • Mở đầu trang 11 Hóa học 10: Nguyên tử lithium được tạo nên từ ba loại hạt cơ bản ….

  Xem lời giải

I. Thành phần và cấu trúc của nguyên tử

 • Câu hỏi 1 trang 11 Hóa học 10: Các nguyên tử đều trung hòa về điện. Dựa vào bảng 2.1 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 12 Hóa học 10: Hạt proton, neutron nặng hơn hạt electron bao nhiêu lần? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 12 Hóa học 10: Hãy cho biết bao nhiêu hạt proton thì có tổng khối lượng bằng 1 gam ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 12 Hóa học 10: Khi các nguyên tử tiến lại gần nhau để hình thành liên kết hóa học ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 12 Hóa học 10: Hãy chỉ ra những sự khác nhau về thành phần nguyên tử giữa nguyên tử hydrogen ….

  Xem lời giải

II. Khối lượng và kích thước của nguyên tử

 • Luyện tập 4 trang 12 Hóa học 10: Nguyên tử lithium (Li) tạo nên bởi 3proton, 4 neutron và 3 electron ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 5 trang 13 Hóa học 10: Hồng cầu được coi như có dạng đĩa tròn với đường kính ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng trang 13 Hóa học 10: J.J. Thomson (J.J. Tôm – xơn), nhà vật lí người Anh, được trao giải thưởng Nobel (Nô-ben) ….

  Xem lời giải

Bài tập (trang 15)

 • Bài 1 trang 15 Hóa học 10: Một loại nguyên tử hydrogen có cấu tạo đơn giản nhất ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 15 Hóa học 10: Các đám mây gây hiện tượng sấm sét tạo nên bởi những hạt nước nhỏ li ti mang điện tích ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 15 Hóa học 10: Nguyên tử trung hòa về điện vì ….

  Xem lời giải

 • Xem thêm:: Tổng hợp kiến thức và gợi ý giải bài 1 sgk hóa 9 trang 25

  Bài 4 trang 15 Hóa học 10: Trả lời các câu hỏi sau: Loại hạt nào được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử? ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 15 Hóa học 10: Tính tổng số electron, proton và neutron trong một phân tử nước (H2O) ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Bài 3: Nguyên tố hóa học

 • Bài 4: Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử

 • Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron

Giải Hóa 10 Bài 2: Thành phần của nguyên tử – Chân trời sáng tạo

Giải Hóa học lớp 10 trang 13

 • Mở đầu trang 13 Hóa học 10: Từ rất lâu, các nhà khoa học đã nghiên cứu các mô hình nguyên tử ….

  Xem lời giải

1. Thành phần cấu tạo nguyên tử

 • Câu hỏi 1 trang 13 Hóa học 10: Quan sát hình 2.1 cho biết thành phần nguyên tử gồm những loại hạt nào? ….

  Xem lời giải

2. Sự tìm ra electron

Giải Hóa học lớp 10 trang 14

 • Câu hỏi 2 trang 14 Hóa học 10: Cho biết vai trò của màn huỳnh quang trong thí nghiệm ở hình 2.2 ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 14 Hóa học 10: Quan sát Hình 2.2, giải thích vì sao tia âm cực bị hút về cực dương ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 4 trang 14 Hóa học 10: Nếu đặt một chong chóng nhẹ trên đường đi của tia âm cực ….

  Xem lời giải

3. Sự khám phá hạt nhân nguyên tử

Giải Hóa học lớp 10 trang 16

 • Câu hỏi 5 trang 16 Hóa học 10: Quan sát hình 2.3 cho biết các hạt α có đường đi như thế nào ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập trang 16 Hóa học 10: Nguyên tử oxygen có 8 electron, cho biết hạt nhân của nguyên tử ….

  Xem lời giải

4. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Giải Hóa học lớp 10 trang 17

 • Luyện tập trang 17 Hóa học 10: Nguyên tử natri (sodium) có điện tích hạt nhân là +11 ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 7 trang 17 Hóa học 10: Quan sát hình 2.6, hãy lập tỉ lệ giữa đường kính nguyên tử ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học lớp 10 trang 18

 • Câu hỏi 8 trang 18 Hóa học 10: Dựa vào bảng 2.1, hãy lập tỉ lệ khối lượng của một proton với khối lượng ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập trang 18 Hóa học 10: Nguyên tử oxygen – 16 có 8 proton, 8 neutron và 8 electron ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học lớp 10 trang 19

 • Vận dụng trang 19 Hóa học 10: Sử dụng sơ đồ tư duy để mô tả cấu tạo nguyên tử và hệ thống hóa kiến thức ….

  Xem lời giải

Bài tập (trang 19)

 • Bài 1 trang 19 Hóa học 10: Hãy cho biết dữ kiện nào trong thí nghiệm của Rutherford ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 19 Hóa học 10: Thông tin nào sau đây không đúng? ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 19 Hóa học 10: Mỗi phát biểu dưới đây mô tả loại hạt nào trong nguyên tử? ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 19 Hóa học 10: a, Cho biết 1 g electron có bao nhiêu hạt? ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Bài 3: Nguyên tố hóa học

 • Bài 4: Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử

 • Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Lưu trữ: Giải Hóa học lớp 10 Bài 2 sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post