Bài tập 1,2,3, 4,5,6 trang 76 Hóa học 9: Tính chất của phi kim

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài 2 trang 76 hóa 9 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

[Bài 25 hóa học 9] giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 76 SGK Hóa 9: Tính chất của phi kim – Chương 3.

Lưu ý: Bạn nào chưa hiểu rõ cách giải các bài tập dưới đây thì các bạn xem phía dưới bài viết này Dethikiemtra.com đã tổng hợp kiến thức về tính chất phi kim.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 9 trang 76 bài 25

Bài 1: Hãy chọn câu đúng :

A. Phi kim dẫn điện tốt.

B. Phi kim dẫn nhiệt tốt.

C. Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn, khí.

D. Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.

Đáp án D

Bài 2 : Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn với khỉ O2. Cho biết các oxit tạo thành thuộc loại nào. Viết công thức các axit hoặc bazơ tuong ứng với mỗi oxit đó.

Giả: S + O2 t0 →SO2;

C+ O2 t0 → CO2

2Cu + O2 t0 → 2CuO;

2Zn + O2 t0 → 2ZnO

SO2 là oxit axit, có axit tương ứng là H2SO3;

C02 là oxit axit, có axit tương ứng là H2CO3.

CuO là oxit bazơ, có bazơ tương ứng là Cu(OH)2;

ZnO là oxit lưỡng tính, có bazơ tương ứng là Zn(OH)2 và axit tương ứng là H2ZnO2.

Bài 3 trang 76: Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với: a) clo ; b) lưu huỳnh ; c) brom.

Cho biết trạng thái của các chất tạo thành.

Xem thêm:: C2H5OH → C2H4 + H2O | C2H5OH ra C2H4 | C2H5OH ra H2O

Đáp án bài 3: a) H2(k) + Cl2(k) t0 → 2HCl (k)

b) H2 (k) + S (r) t0 → H2S (k) (khí H2S có mùi trứng thối)

c) H2(k)+ Br2(l) t0 → 2HBr (k)

Bài 4: Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a) khí Ao và hiđro ;

b) lưu huỳnh và oxi;

c) bột sắt và bột lưu huỳnh ;

d) cacbon và oxi;

e) khí hiđro và lưu huỳnh.

Đáp án bài 4:

a) F2 + H2 → 2HF (phản ứng xảy ra trong bóng tối và nổ mạnh)

b) S + O2 t0 →SO2

c) S + Fe t0 → FeS

d) C + O2 t0 →CO2

e) H2 + S t0 → H2S

Bài 5 : Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau :

Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối suntat tan → muối sunfat không tan

a) Tìm công thức các chất thích hợp để thay cho tên chất trong sơ đồ.

b) Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi trên.

Đáp án bài 5:

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 87 Hóa học 8: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp

a) b) Viết phương trình:

O2 + S t0 → SO2↑

O2 + 2SO2 t0→ 2SO3↑

H2O + SO3 → H2SO4

H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓

Bài 6 trang 76 Hóa 9: Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu được hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết các phương trình hoá học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng.

Hướng dẫn: nFe = 5,6/56 = 0,1 mol; ns = 1,6/32 = 0,05 mol.

a) Phương trình hoá học: Fe + S t0 → FeS.

Lúc ban đầu: 0,1 0,05 0 (mol)

Lúc phản ứng: 0,05 0,05 0,05

Sau phản ứng: 0,05 0 0,05

Chất rắn A gồm FeS và Fe dư + HCl?

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Phản ứng: 0,05 0,1 0,05 0,05 (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Phản ứng: 0,05 0,1 0,05 0,05 (mol).

Xem thêm:: Giải Hoá 12 Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ SGK

Số mol HCl tham gia phản ứng = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol.

Thể tích dung dịch HCl 1M dùng là: Vdd = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lít.

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

– Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái rắn như C, S, P, Si, I,… Trạng thái lỏng như: Br; Trạng thái khí như: O2, H2, N2, …

– Phần lớn phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy thấp, ơ thể rắn thì dòn.

Một số phi kim độc như clo, brom, iot,..

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với kim loại

Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.

Thủy ngân tầc dụng với lưu huỳnh ngay ở nhiệt độ thường, tạo thành HgS. Oxi tác dụng với hầu hết kim loại tạo thành oxit kim loại.

2. Tác dụng với hiđro

Nhiều phi kim tác dụng với hiđro tạo thành các hợp chất khí.

3. Tác dụng với oxi

Một số phi kim tác dụng với oxi.

Thí dụ:

S + 02 →t0 S02 (k)

4P + 502 →t0 2P205 (r)

III. MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA PHI KIM .

Các phi kim có khả năng hoạt động hóa học khác nhau.

Flo là phi kim mạnh nhất; oxi, clo là những phi kim hoạt động mạnh; lưu huỳnh, photpho, cacbon, silic là những phi kim hoạt động yếu hơn.

Đánh giá tốt post