Giải bài 5 trang 119 SGK Hóa 10 – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài 5 trang 119 hóa 10 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 26: Luyện tập nhóm halogen

Video Bài 5 trang 119 SGK Hóa 10 – Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Bài 5 (trang 119 SGK Hóa 10): Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử đầy đủ của nguyên tử.

b) Tên, kí hiệu và cấu tạo phân tử của nguyên tố hóa học này.

c) Nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố này và dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa.

d) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố này với 2 nguyên tử halogen khác đứng trên và dưới nó trong nhóm halogen và dẫn ra phản ứng hóa học để minh họa.

Lời giải:

a) Halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5, cấu hình electron đầy đủ là : 1s22s22p63s23p63d104s24p5.

b) Tên nguyên tố là brom, kí hiệu là Br, công thức phân tử là Br2.

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 103 SGK Hóa 12: Luyện tập điều chế kim

c) Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố này là tính oxi hóa.

– Brom phản ứng với nhiều kim loại.

3Br2 + 2Al → 2AlBr3

– Brom tác dụng với nước tương tự clo nhưng khó khăn hơn.

Br2 + H2O ⇆ HBr + HBrO.

– Brom thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl

– Brom có thể occi hóa muối iotua thành iot

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

d) So sánh tính chất hóa học của brom với clo và iot.

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 103 SGK Hóa 12: Luyện tập điều chế kim

Brom có tính oxi hóa yếu hơn clo nhưng mạnh hơn iot nên:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 26: Luyện tập nhóm halogen

 • Bài 1 (trang 118 SGK Hóa 10): Dãy axit nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứu tự tính axit giảm dần: …

 • Bài 2 (trang 118 SGK Hóa 10): Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối …

 • Bài 3 (trang 118 SGK Hóa 10): Brom đóng vai trò gì trong phản ứng sau: …

 • Bài 4 (trang 118 SGK Hóa 10): Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom, iot: …

 • Bài 5 (trang 119 SGK Hóa 10): Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài …

 • Xem thêm:: Giải bài tập trang 33, 34 SGK Hóa lớp 8: Công thức hóa học

  Bài 6 (trang 119 SGK Hóa 10): Có những chất sau: KMnO4 …

 • Bài 7 (trang 119 SGK Hóa 10): Tính khối lượng HCl bị oxi hóa …

 • Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu các phản ứng chứng minh rằng …

 • Bài 9 (trang 119 SGK Hóa 10): Để điều chế flo, người ta phải điện phân dung dịch KF …

 • Bài 10 (trang 119 SGK Hóa 10): Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối là …

 • Bài 11 (trang 119 SGK Hóa 10): Cho 300ml một dung dịch có hòa tan 5,85g NaCl …

 • Bài 12 (trang 119 SGK Hóa 10): Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc …

 • Bài 13 (trang 119 SGK Hóa 10): Khí oxi có lẫn tạp chất là khí clo …

Các bài Giải bài tập Hóa 10, Để học tốt Hóa học 10 Chương 5 khác:

 • Bài 26: Luyện tập : Nhóm halogen
 • Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
 • Bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot
 • Bài 29: Oxi – Ozon
 • Bài 30: Lưu huỳnh

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post