Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 11 Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 11 Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 11) Hai nguồn điện có suất điện đ…

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 11 Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 11) Hai nguồn điện có suất điện đ…

Video về: Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 11 Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 11) Hai nguồn điện có suất điện đ…

Wiki về Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 11 Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 11) Hai nguồn điện có suất điện đ…

Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 11 Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 11) Hai nguồn điện có suất điện đ… –

Xem thêm:  Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 66 sgk Vật Lí 12

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 11)

Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở lúc trượt là:Trước nhất = 4,5v, rTrước nhất = 3Ω; ξ2 = 3v, r2 = 2 . Nối hai nguồn thành mạch kín như sơ đồ sau. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB.

Câu trả lời

Như hình 10.6, hai nguồn điện này mắc tiếp nối nên dòng điện chạy qua mạch kín có chiều từ dương của mỗi nguồn. Vận dụng công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tiếp nối và định luật Ôm cho toàn mạch, ta có:

– Suất điện động của nguồn điện là:b =Trước nhất +2 = 4,5 + 3 = 7,5 V

– Điện trở của nguồn điện là: rb = rTrước nhất + r2 = 3 + 2 = 5Ω

=> Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

Điện áp UAB trong trường hợp này UAB = -ξ2 + Ir2 = -4,5 + 3.1,5 = 0V.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

#Bài #trang #SGK #Vật #Lý #Bài #Ghép #các #nguồn #điện #thành #bộ #Bài #trang #SGK #Vật #Lý #Hai #nguồn #điện #có #suất #điện

#Bài #trang #SGK #Vật #Lý #Bài #Ghép #các #nguồn #điện #thành #bộ #Bài #trang #SGK #Vật #Lý #Hai #nguồn #điện #có #suất #điện

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 11) Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lướt là: ξ1 = 4,5v, r1 = 3 Ω; ξ2 = 3v, r2 = 2 Ω. Mắc hai nguồn thành mạch điện kín như sơ đồ sau. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB. Lời giải Như sơ đồ hình 10.6 thì hai nguồn điện này được mắc tiếp nối với nhau nên dòng điện chạy qua mạch kín có chiều từ dương của mỗi nguồn. Vận dụng công thức suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tiếp nối và đinh luật ôm đối với toàn mạch ta có: – Suất điện động của bộ nguồn là : ξb = ξ1 + ξ2 = 4,5 + 3 = 7,5 V – Điện trở của bộ nguồn là: rb = r1 + r2 = 3 + 2 = 5Ω => Cường độ dòng điện chạy trong mạch là: HIệu điện thế UAB trong trường hợp này là UAB = -ξ2 + Ir2 = -4,5 + 3.1,5 = 0 V. Xem toàn thể Giải bài tập Vật lý 11: Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo Phân mục: Lớp 11, Vật Lý 11

#Bài #trang #SGK #Vật #Lý #Bài #Ghép #các #nguồn #điện #thành #bộ #Bài #trang #SGK #Vật #Lý #Hai #nguồn #điện #có #suất #điện

#Bài #trang #SGK #Vật #Lý #Bài #Ghép #các #nguồn #điện #thành #bộ #Bài #trang #SGK #Vật #Lý #Hai #nguồn #điện #có #suất #điện

#Bài #trang #SGK #Vật #Lý #Bài #Ghép #các #nguồn #điện #thành #bộ #Bài #trang #SGK #Vật #Lý #Hai #nguồn #điện #có #suất #điện

#Bài #trang #SGK #Vật #Lý #Bài #Ghép #các #nguồn #điện #thành #bộ #Bài #trang #SGK #Vật #Lý #Hai #nguồn #điện #có #suất #điện

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 11) Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lướt là: ξ1 = 4,5v, r1 = 3 Ω; ξ2 = 3v, r2 = 2 Ω. Mắc hai nguồn thành mạch điện kín như sơ đồ sau. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB. Lời giải Như sơ đồ hình 10.6 thì hai nguồn điện này được mắc tiếp nối với nhau nên dòng điện chạy qua mạch kín có chiều từ dương của mỗi nguồn. Vận dụng công thức suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tiếp nối và đinh luật ôm đối với toàn mạch ta có: – Suất điện động của bộ nguồn là : ξb = ξ1 + ξ2 = 4,5 + 3 = 7,5 V – Điện trở của bộ nguồn là: rb = r1 + r2 = 3 + 2 = 5Ω => Cường độ dòng điện chạy trong mạch là: HIệu điện thế UAB trong trường hợp này là UAB = -ξ2 + Ir2 = -4,5 + 3.1,5 = 0 V. Xem toàn thể Giải bài tập Vật lý 11: Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo Phân mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin