Hóa 10 Bài 8 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài 8 trang 48 sgk hóa 10 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trọn bộ lời giải Hóa học 10 Bài 8 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Hóa 10 Bài 8.

Giải Hóa học 10 Bài 8 sách mới

(Kết nối tri thức) Giải Hóa học 10 Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Giải Hóa học lớp 10 trang 43

 • Mở đầu trang 43 Hóa học 10: Định luật tuần hoàn đóng vai trò như thế nào trong việc dự đoán tính chất của các chất? ….

  Xem lời giải

I. Định luật tuần hoàn

 • Câu hỏi 1 trang 43 Hóa học 10: Nêu một số tính chất của các đơn chất biến đổi tuần hoàn theo chu kì ….

  Xem lời giải

II. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn

Giải Hóa học lớp 10 trang 44

 • Câu hỏi 2 trang 44 Hóa học 10: Nguyên tố magnesium thuộc ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA của bảng tuần hoàn. ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 44 Hóa học 10: Potassium (Z = 19) là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cho thực vật và con người ….

  Xem lời giải

 • Em có thể trang 44 Hóa học 10: Từ vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể: ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

(Chân trời sáng tạo) Giải Hóa học 10 Bài 8: Quy tắc octet

Giải Hóa học 10 trang 52

 • Mở đầu trang 52 Hóa học 10: Khi liên kết với nhau, nguyên tử của các nguyên tố dường như đã cố gắng ….

  Xem lời giải

1. Liên kết hóa học

 • Câu hỏi 1 trang 52 Hóa học 10: Hình 8.1 giải thích sự hình thành phân tử hydrogen (H2) và fluorine (F2) ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 52 Hóa học 10: Sử dụng sơ đồ tương tự như Hình 8.1, hãy giải thích sự tạo thành phân tử ….

  Xem lời giải

2. Quy tắc octet

Giải Hóa học 10 trang 53

 • Câu hỏi 3 trang 53 Hóa học 10: Từ Hình 8.2, cho biết mỗi nguyên tử nitrogen đã đạt được cấu hình electron ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập trang 53 Hóa học 10: Nguyên tử của các nguyên tố hydrogen và fluorine có xu hướng cho đi ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 4 trang 53 Hóa học 10: Ion sodium và ion fluoride có cấu hình electron của các khi hiếm tương ứng nào? ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 54

 • Câu hỏi 5 trang 54 Hóa học 10: Trình bày sự hình thành ion lithium ….

  Xem lời giải

 • Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 132 sgk Hóa Học 12

  Luyện tập trang 54 Hóa học 10: Biết phân tử magnesium oxide hình thành bởi các ion Mg2+ và O2- ….

  Xem lời giải

Bài tập (trang 54)

 • Bài 1 trang 54 Hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có xu hướng đạt cấu hình electron ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 54 Hóa học 10: Để đạt quy tắc octet, nguyên tử của nguyên tố potassium (Z = 19) ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 54 Hóa học 10: Vận dụng quy tắc octet, trình bày sơ đồ mô tả sự hình thành phân tử potassium ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 54 Hóa học 10: Giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử H2O bằng cách áp dụng quy tắc ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Hóa 10 Bài 9: Liên kết ion

 • Hóa 10 Bài 10: Liên kết cộng hóa trị

 • Hóa 10 Bài 11: Liên kết hydrogen và tương tác van der waals

(Cánh diều) Giải Hóa học 10 Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Mở đầu trang 46 Hóa học 10: Francium (Fr) là nguyên tố phóng xạ được phát hiện bởi Peray ….

  Xem lời giải

I. Định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học

II. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Giải Hóa học 10 trang 47

 • Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 95 sgk Hóa Học 12

  Luyện tập 1 trang 47 Hóa học 10: Viết công thức hydroxide của nguyên tố Sr (Z = 38) ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 47 Hóa học 10: Một acid của Se (Z = 34) có công thức H2SeO4 ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 48

Bài tập (trang 48)

 • Bài 1 trang 48 Hóa học 10: Nguyên tố X có Z = 38, có cấu hình electron lớp ngoài cùng ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 48 Hóa học 10: Trình bày các quy luật về xu hướng biến đổi bán kính ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 48 Hóa học 10: Hydroxide của nguyên tố T có tính base mạnh và tác dụng được với HCl ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 48 Hóa học 10: Oxide cao nhất của hai nguyên tố X và Y khi tan ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Hóa 10 Bài 9: Quy tắc octet

 • Hóa 10 Bài 10: Liên kết ion

 • Hóa 10 Bài 11: Liên kết cộng hóa trị

Lưu trữ: Giải Hóa học lớp 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post