Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bai lich su lop 4 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Bai lich su lop 4

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Xem thêm:: Giải Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Phần Mở Đầu

 • Bài 1: Môn Lịch Sử và Địa Lí
 • Bài 2: Làm Quen Với Bản Đồ
 • Bài 2: Làm Quen Với Bản Đồ (Tiếp Theo)

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử 4

Phần 1: Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN)

 • Bài 1: Nước Văn Lang
 • Bài 2: Nước Âu Lạc

Phần 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938)

 • Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
 • Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
 • Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)
 • Bài 6: Ôn tập

Phần 3: Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)

 • Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
 • Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

Xem thêm:: Giải Lịch Sử 8 Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX

Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226)

 • Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
 • Bài 10: Chùa thời Lý
 • Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)

Phần 5: Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400)

 • Bài 12: Nhà Trần thành lập
 • Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê
 • Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
 • Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

Phần 6: Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)

 • Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng
 • Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
 • Bài 18: Trường học thời Hậu Lê
 • Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê
 • Bài 20: Ôn tập

Phần 7: Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVII

 • Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh
 • Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
 • Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII
 • Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)
 • Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)
 • Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Xem thêm:: Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX

Phần 8: Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858)

 • Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập
 • Bài 28: Kinh thành Huế
 • Bài 29: Tổng kết

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 4

Phần 1: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du

 • Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn
 • Bài 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
 • Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
 • Bài 4: Trung du Bắc Bộ
 • Bài 5: Tây Nguyên
 • Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên
 • Bài 7-8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
 • Bài 9: Thành phố Đà Lạt
 • Bài 10: Ôn tập

Phần 2: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng

 • Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ
 • Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
 • Bài 13-14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
 • Bài 15: Thủ đô Hà Nội
 • Bài 16: Thành phố Hải Phòng
 • Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ
 • Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
 • Bài 19-20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
 • Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bài 22: Thành phố Cần Thơ
 • Bài 23: Ôn tập
 • Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
 • Bài 25-26: Người dân và hoạt động sản xuất của đồng bằng duyên hải miền Trung
 • Bài 27: Thành phố Huế
 • Bài 28: Thành phố Đà Nẵng

Phần 3: Vùng biển Việt Nam

 • Bài 29: Biển, đảo và quần đảo
 • Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản của vùng biển Việt Nam
 • Bài 31-32: Ôn tập
Đánh giá tốt post