Tổng hợp bài tập ví dụ 2 trang 60 vật lý 11 – Banmaynuocnong

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài tập 2 trang 60 vật lý 11 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài tập ví dụ 2 trang 60 vật lý 11 Trả lời thắc mắc SGK Vật Lý 11 Bài 11

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Video Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 11 – Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

C1 trang 59 SGK:

Liên quan : bài tập ví dụ 2 trang 60 vật lý 11 a ) Hãy cho biết cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau có đặc thù gì ? b ) Viết công thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch gồm những điện trở R1, R2 và R3 mắc tiếp nối đuôi nhau . c ) Hiệu điện thế U1, U2, U3 giữa hai đầu những điện trở R1, R2, R3 mắc tiếp nối đuôi nhau có quuan hệ như thế nào ?

Trả lời:

a ) Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau luôn bằng nhau . b ) Điện trở tương tự của đoạn mạch : Rtđ = R1 + R2 + R3 ( 11.1 ) c ) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện thế thành phần. Thật vậy, nếu hai vế của ( 11.1 ) với cường độ dòng điện ta được : U = U1 + U2 + U3

C2 trang 59 SGK:

a ) Hãy cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu những điện trở R1, R2, R3 mắc song song có đặc thù gì ? b ) Cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính và I1, I2, I3 chạy qua những mạch rẽ của một đoạn mạch gồm những điện trở R1, R2, R3 mắc song song có mối quan hệ như thế nào ? c ) Viết công thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch gồm những điện trở R1, R2, R3 mắc song song .

Trả lời:

a ) Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở đều bằng nhau U = U1 = U2 = U3 . b ) Cường độ dòng điện mạch chính I bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua những mạch rẽ : I = I1 + I2 + I3 ( 11.2 ) c ) Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ chứa điện trở và đưa và biểu thức ( 11.2 ) ta có

Suy ra điện trở tương tự của đoạn mạch song song được tính bằng biểu thức sau :

C3 trang 60 SGK: Một mạch điện có sơ đồ hình 11.1, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 6V và có điện trở trong r = 2ω, các điện trở R1 = 5ω, R2 = 10ω và R3 = 3ω.

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 2 trang 10 sgk Địa lí 9

a ) Phân tích và cho biết những điện trở mạch ngoài của mạch điện có sơ đồ như hình 11.1 được mắc với nhau như thế nào ? Từ đó nêu cách tìm điện trở tương tự của mạch ngoài này . b ) Tính cường độ dòng điện I chạy qua nguồn và hiệu điện thế mạch ngoài U. c ) Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1

Trả lời:

a ) Các điện trở hình 11.1 được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau nên điện trở tương tự của mạch ngoài là : RN = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 13 = 18 ω b ) Cường độ dòng điện I chạy qua nguồn :

Hiệu điện thế mạch ngoài : UN = I.RN = 18.0,3 = 5,4 V c ) Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là : U1 = R1. I = 5.0,3 = 1,5 V

C4 trang 60 SGK: Một mạch điện có sơ đồ hình 11.2, trong đó nguồn điện có suất đện động. E = 12,5V và có điện trở trong r = 0,4ω ; bóng đèn Đ1 có ghi số 12V – 6W; bóng đèn Đ2 loại 6V – 4,5W; Rb là một biến trở .

Hãy nhận dạng các đèn Đ1, Đ2 và biến trở Rb của mạch điện có sơ đồ như hình 11.2 được mắc với nhau như thế nào?

Trả lời:

Ta thấy hình 11.2 [ ( Rb tiếp nối đuôi nhau với Đ2 ) song song với Đ1 ] .

C5 trang 61 SGK: Một mạch điện có sơ đồ hình 11.2, trong đó nguồn điện có suất đện động ε = 12,5V và có điện trở trong r=0,4Ω ; bóng đèn Đ1 có ghi số 12V-6W; bóng đèn Đ2 loại 6V-4,5W; Rb là một biến trở .

Tính cường độ định mức I1,I2 của dòng điện chạy qua mỗi đèn khi các đèn sáng bình thường .

Trả lời:

Xem thêm:: Vật lí 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ Soạn Lý 9 trang 63, 64

Cường độ định mức I1, I2 của dòng điện chạy qua mỗi đèn khi những đèn sáng thông thường lần lượt là :

+ Điều chỉnh biến trở Rb để đèn Đ1, Đ2 sáng thông thường thì phải thỏa những điều kiện kèm theo sau : Ib = I2 = 0,75 A Ub = U1 – U2 = 12 – 6 = V

C6 trang 61 SGK: Một mạch điện có sơ đồ hình 11.2, trong đó nguồn điện có suất đện động ε = 12,5V và có điện trở trong r=0,4Ω ; bóng đèn Đ1 có ghi số 12V-6W; bóng đèn Đ2 loại 6V-4,5W; Rb là một biến trở .

Tính điện trở R1 và R2 tương ứng của những đèn khi sáng thông thường .

Trả lời:

Điện trở R1 và R2 tương ứng của những đèn khi sáng bình

C7 trang 61 SGK: Viết công thức tính công suất Png và hiệu suất H của nguồn điện. Tính công suất Png và hiệu suất H của nguồn điện khi đó.

Trả lời:

Công suất của nguồn : Png = E.I Hiệu suất của nguồn điện :

UN = U1 = 12V Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính : I = I1 + I2 = 0,5 + 0,75 = 1,25 A Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài là : UN = U1 = 12V → Công suất Png và hiệu suất H của nguồn điện lần lượt là : Png = E.I = 12,5. 1,25 = 15,625 W

C8 trang 61 SGK: Có tám nguồn điện cùng lại với cùng suất điện động ε=11,5V và điện trở trong r=1Ω. Mắc các nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm hai dãy song song để thắp sáng bóng đèn loại 6V-6W. Coi rằng bóng đèn có điện trở như khi sáng bình thường.

Xem thêm:: Giải bài tập trang 49 Vật lí 11, Điện năng – Công suất điện – Thủ thuật

Tính suất điện động εb và rb của bộ nguồn như đề bài đã cho

Trả lời:

Suất điện động Eb và rb của bộ nguồn . Eb = m. E = 4.1,5 = 6V và rb = m. r / n = 4. r / 2 = 2 Ω

C9 trang 61 SGK: Có tám nguồn điện cùng lại với cùng suất điện động ε=11,5V và điện trở trong r=1Ω. Mắc các nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm hai dãy song song để thắp sáng bóng đèn loại 6V-6W. Coi rằng bóng đèn có điện trở như khi sáng bình thường.

Viết công thức tính Pb của bộ nguồn, Pi của mỗi nguồn và hiệu điện thế Ui giữa hai cực của mỗi nguồn đó .

Trả lời:

Công suất của bộ nguồn là : Pb = 6.0,75 = 4,5 W Vì những nguồn giống nhau nên hiệu suất của mỗi nguồn là : Pi = 4,5 / 8 = 0,5625 W Cường độ dòng điện qua mỗi nguồn là : I1 = I / 2 = 0,75 / 2 = 0,375 A Hiệu điện thế Ui giữa hai cực của mỗi nguồn : Ui = E – I.r = 1,5 – 0,375. 1 = 1,125 V Các bài giải bài tập Vật Lý 11 bài 11 khác :

  • Phần trả lời câu hỏi C SGK Vật Lý 11:

  • Bài 1 (trang 62 SGK Vật Lý 11): Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.4,….

  • Bài 2 (trang 62 SGK Vật Lý 11): Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.5 ,…

  • Bài 3 (trang 62 SGK Vật Lý 11): Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.6. …

    Nguồn: Danh mục : Tin Tức Nguồn : https://evbn.org

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại banmaynuocnong.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác
Đánh giá tốt post