Bài 3 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 – Môn Toán – Tìm đáp án

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài tập 3 trang 163 toán 11 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Bài tập 3 trang 163 toán 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

LG a

(y = {({x^{7}} – 5{x^2})^3})

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính đạo hàm (left( {{x^n}} right)’ = n{x^{n – 1}}), đạo hàm của hàm hợp (left[ {fleft( u right)} right]’ = u’.f’left( u right)), các quy tắc tính đạo hàm của tích và thương:

(begin{array}{l}left( {uv} right)’ = u’v + uv’\left( {dfrac{u}{v}} right)’ = dfrac{{u’v – uv’}}{{{v^2}}}end{array})

Xem thêm:: Cách kiểm tra Win 32 hay 64 bit cực dễ cho các bạn – Điện máy HC

Lời giải chi tiết:

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Áp dụng công thức đạo hàm hàm hợp (y = {u^3},u = {x^7} – 5{x^2})

(begin{array}{l},,y = {left( {{x^7} – 5{x^2}} right)^3}\Rightarrow y’ = 3{left( {{x^7} – 5{x^2}} right)^2}left( {{x^7} – 5{x^2}} right)’\y’ = 3{left( {{x^7} – 5{x^2}} right)^2}left[ {left( {{x^7}} right)’ – left( {5{x^2}} right)’} right]\y’ = 3{left( {{x^7} – 5{x^2}} right)^2}.left( {7{x^6} – 5.2x} right)\y’ = 3{left( {{x^7} – 5{x^2}} right)^2}.left( {7{x^6} – 10x} right)\end{array})

LG b

(y = ({x^2} + 1)(5 – 3{x^2}))

Xem thêm:: Cách kiểm tra Win 32 hay 64 bit cực dễ cho các bạn – Điện máy HC

Lời giải chi tiết:

(begin{array}{l},,y = left( {{x^2} + 1} right)left( {5 – 3{x^2}} right)\Rightarrow y = 5{x^2} – 3{x^4} + 5 – 3{x^2} \= – 3{x^4} + 2{x^2} + 5\ Rightarrow y’ = left( { – 3{x^4}} right)’ + left( {2{x^2}} right)’ + left( 5 right)’\Rightarrow y’ = – 3.4{x^3} + 2.2x + 0\Rightarrow y’ = – 12{x^3} + 4x\end{array})

Cách khác:

Xem thêm:: Đại số 8 – Chuyên đề 7 – Giải bài toán bằng cách lập phương trình

(begin{array}{l}y’ = left( {{x^2} + 1} right)’left( {5 – 3{x^2}} right) + left( {{x^2} + 1} right)left( {5 – 3{x^2}} right)’\ = left[ {left( {{x^2}} right)’ + left( 1 right)’} right]left( {5 – 3{x^2}} right) + left( {{x^2} + 1} right)left[ {left( 5 right)’ – left( {3{x^2}} right)’} right]\ = left( {2x + 0} right)left( {5 – 3{x^2}} right) + left( {{x^2} + 1} right)left( {0 – 3.2x} right)\ = 10x – 6{x^3} – 6{x^3} – 6x\ = 4x – 12{x^3}end{array})

LG c

(y = dfrac{2x}{x^{2}-1})

Xem thêm:: Cách kiểm tra Win 32 hay 64 bit cực dễ cho các bạn – Điện máy HC

Lời giải chi tiết:

(begin{array}{l},,y = dfrac{{2x}}{{{x^2} – 1}}\y’ = dfrac{{left( {2x} right)’left( {{x^2} – 1} right) – 2x.left( {{x^2} – 1} right)’}}{{{{left( {{x^2} – 1} right)}^2}}}\y’ = dfrac{{2left( {{x^2} – 1} right) – 2x.2x}}{{{{left( {{x^2} – 1} right)}^2}}}\y’ = dfrac{{2{x^2} – 2 – 4{x^2}}}{{{{left( {{x^2} – 1} right)}^2}}}\y’ = dfrac{{ – 2{x^2} – 2}}{{{{left( {{x^2} – 1} right)}^2}}}\end{array})

LG d

(y = dfrac{3-5x}{x^{2}-x+1})

Xem thêm:: Cách kiểm tra Win 32 hay 64 bit cực dễ cho các bạn – Điện máy HC

Lời giải chi tiết:

(begin{array}{l},,y = dfrac{{3 – 5x}}{{{x^2} – x + 1}}\y’ = dfrac{{left( {3 – 5x} right)’left( {{x^2} – x + 1} right) – left( {3 – 5x} right)left( {{x^2} – x + 1} right)’}}{{{{left( {{x^2} – x + 1} right)}^2}}}\y’ = dfrac{{ – 5left( {{x^2} – x + 1} right) – left( {3 – 5x} right)left( {2x – 1} right)}}{{{{left( {{x^2} – x + 1} right)}^2}}}\y’ = dfrac{{ – 5{x^2} + 5x – 5 + 3 – 11x + 10{x^2}}}{{{{left( {{x^2} – x + 1} right)}^2}}}\y’ = dfrac{{5{x^2} – 6x – 2}}{{{{left( {{x^2} – x + 1} right)}^2}}}\end{array})

LG e

(y = left ( m+dfrac{n}{x^{2}} right )^{3}) ((m, n) là các hằng số)

Xem thêm:: Cách kiểm tra Win 32 hay 64 bit cực dễ cho các bạn – Điện máy HC

Lời giải chi tiết:

(begin{array}{l}y’ = 3{left( {m + dfrac{n}{{{x^2}}}} right)^2}left( {m + dfrac{n}{{{x^2}}}} right)’\ = 3{left( {m + dfrac{n}{{{x^2}}}} right)^2}left[ {left( m right)’ + left( {dfrac{n}{{{x^2}}}} right)’} right]\ = 3{left( {m + dfrac{n}{{{x^2}}}} right)^2}left[ {0 + dfrac{{left( n right)’.{x^2} – n.left( {{x^2}} right)’}}{{{x^4}}}} right]\ = 3{left( {m + dfrac{n}{{{x^2}}}} right)^2}.dfrac{{0{x^2} – n.2x}}{{{x^4}}}\ = 3{left( {m + dfrac{n}{{{x^2}}}} right)^2}.dfrac{{ – 2n}}{{{x^3}}}\ = – 6n{left( {m + dfrac{n}{{{x^2}}}} right)^2}.dfrac{1}{{{x^3}}}end{array})

Cách khác:

(begin{array}{l},,y = {left( {m + dfrac{n}{{{x^2}}}} right)^3}\Rightarrow y’ = 3{left( {m + dfrac{n}{{{x^2}}}} right)^2}left( {m + dfrac{n}{{{x^2}}}} right)’\,,,,,,y’ = 3{left( {m + dfrac{n}{{{x^2}}}} right)^2}.left( {m + n.{x^{ – 2}}} right)’\,,,,,,y’ = 3left( {m + dfrac{n}{{{x^2}}}} right)^2.n.left( { – 2} right).{x^{ – 3}}\,,,,,y’ = – 6nleft( {m + dfrac{n}{{{x^2}}}} right)^2.dfrac{1}{{{x^3}}}end{array})

Đánh giá tốt post
google.com, pub-8111558219602366, DIRECT, f08c47fec0942fa0