Ôn tập Sinh học 12 Chương 2 Quy luật di truyền – HOC247

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài tập chương 2 sinh 12 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Đề cương ôn tập Sinh học 12 Chương 2

A. Tóm tắt lý thuyết

Các quy luật di truyền

11(118)

B. Một số câu hỏi ôn tập chương 2

Câu 1: Các gen phân li độc lập, phép lai AaBbDdEE x AabbDdEe cho tỉ lệ kiểu hình gồm: 1 trội và 3 lặn là bao nhiêu? 3 trội và 1 lặn là bao nhiêu? →Ta phân tích từng cặp tính trạng như sau:

* cặp 1: Aa x Aa → 3/4 trội ;1/4 lặn * cặp 2: Bb x bb → 1/2 trội ;1/2 lặn

* cặp 3: Dd x Dd → 3/4 trội ;1/4 lặn * cặp 4: EE x Ee → 1 trội ; 0 lặn

KH

tổ hợp TRỘI

tổ hợp LẶN

TỈ LỆ RIÊNG

TỈ LỆ CHUNG

4 T

1,2,3,4

3/4 . 1/2 . 3/4 . 1 = 9/32

9/32

3T + 1L

4,1,2

3

1. 3/4 . 1/2 . 1/4 = 3/32

15/32

4,1,3

2

1. 3/4 . 3/4 . 1/2 = 9/32

4,2,3

1

1. 1/2 . 3/4 . 1/4 = 3/32

2T + 2L

4,1

2,3

1. 3/4 . 1/2 . 1/4 = 3/32

7/32

4,2

1,3

1. 1/2 . 1/4 . 1/4 = 1/32

4,3

1,2

1. 3/4 . 1/4 . 1/2 = 3/32

1T + 3L

4

1,2,3

1. 1/4 . 1/2 . 1/4 = 1/32

1/32

Câu 2: Trong phép lai: Bố AaBbCcDdEe x Mẹ aaBbccDdee

Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết:

a. Tỉ lệ đời con có KH trội về tất cả 5 tính trạng là bao nhiêu?

Phân tích từng cặp gen:

Số cặp gen

Tỷ lệ KG

Tỷ lệ KH

Aa x aa

1/2 Aa : 1/2 aa

1/2 trội : 1/2 lặn

Bb x Bb

1/ 4 BB : 2/4 Bb : 1/4 bb

3/ 4 trội : 1/4 lặn

Cc x cc

1/2 Cc : 1/2 cc

1/2 trội : 1/2 lặn

Dd x Dd

1/ 4 DD : 2/4 Dd : 1/4 dd

3/ 4 trội : 1/4 lặn

Ee x ee

1/2 Ee : 1/2 ee

1/2 trội : 1/2 lặn

Tỷ lệ KH trội về gen A là 1/2, về gen B là 3/4, về gen C là 1/2, về gen D là 3/4, về gen E là 1/2. Do vậy tỉ lệ đời con có KH trội về tất cả 5 tính trạng = 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 = 9/128

Xem thêm:  Sinh học 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản - Trường Tiểu học Thủ Lệ

b. Tỉ lệ đời con có KH giống mẹ = 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 = 9/128

c. Tỉ lệ đời con có KG giống bố = 1/2 x 2/4 x 1/2 x 2/4 x 1/2 = 4/128 = 1/32

Trắc nghiệm Sinh học 12 Chương 2

 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 8 Quy luật Menđen Quy luật phân li
 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 9 Quy luật phân li độc lập
 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10 TTG và tác động đa hiệu của gen
 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 11 Liên kết gen và hoán vị gen
 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 12 Di truyền LKGT và ngoài nhân
 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 13 Môi trường và Biểu hiện của gen
 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 15 Bài tập chương I và II

Tài liệu tham khảo

Phần này các em có thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ câu hỏi và đáp án làm bài.

 • 20 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Liên kết gen – Hoán vị gen Sinh học 12 có đáp án
 • Bài tập tự luận ôn tập phần Di truyền liên kết – Morgan Sinh học 12
 • Phương pháp giải các dạng bài tập chuyên đề Quy luật hoán vị gen Sinh học 12
 • 90 Bài tập trắc nghiệm luyện tập Chương I và II Sinh học 12 – Trường THPT Trần Đại Nghĩa
 • 52 Câu trắc nghiệm ôn tập Quy luật di truyền trong kỳ thi THPT QG môn Sinh có lời giải chi tiết
 • 62 Câu hỏi trắc nghiệm nâng cao ôn tập chuyên đề Quy luật di truyền Sinh học 12 có đáp án
 • 50 Bài tập trắc nghiệm ứng dụng lý thuyết Các quy luật di truyền Sinh học 12 có đáp án
 • 50 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Chương II Quy luật di truyền Sinh học 12 có đáp án
 • Lý thuyết nâng cao Các Quy luật di truyền môn Sinh học 12 nâng cao
 • Bài tập trắc nghiệm ôn tập chủ đề Tương tác cộng gộp Sinh học 12 có lời giải chi tiết
 • 40 Câu hỏi trắc nghiệm dạng bài tập Tương tác gen – Tương tác cộng gộp Sinh học 12 có đáp án
 • 56 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chủ đề Tương tác gen và Quy luật phân ly Sinh học 12 có đáp án
 • 12 Bài tập trắc nghiệm Tìm số phép lai phù hợp với kết quả bài toán chuyên đề Tương tác gen Sinh học 12 có đáp án
 • 52 Bài tập trắc nghiệm Tìm kiểu hình ở đời con Chuyên đề Tương tác gen Sinh học 12 có đáp án
 • 17 Bài tập trắc nghiệm xác định quy luật di truyền, kiểu hình – kiểu gen ở đời con chuyên đề Tương tác gen Sinh học 12 có đáp án
 • 16 Bài tập Sinh học 12 về Di truyền học người Liên quan đến nhóm máu có đáp án
 • Lý thuyết và phương pháp giải các dạng bài tập Di truyền liên kết với giới tính Sinh học 12
 • 50 Câu hỏi trắc nghiệm nâng cao ôn tập phần Quy luật di truyền của Menđen Sinh học 12 có đáp án
 • 50 Bài tập trắc nghiệm vận dụng phần Quy luật di truyền của Menđen Sinh học 12 có đáp án
 • Hệ thống kiến thức lý thuyết và công thức Chuyên đề – Các quy luật di truyền của Menden Sinh học 12
 • Phương pháp giải và bài tập minh họa Các quy luật di truyền Sinh học 12
 • Bài toán nâng cao các Quy luật di truyền Sinh học 12
 • Vận dụng kiến thức tổ hợp để giải nhanh các dạng bài tập xác suất trong di truyền phân li độc lập Sinh học 12
 • Chuyên đề Nguyên phân – Giảm phân trong kỳ thi Olympic Sinh học 12 có đáp án
 • Những điều cần lưu ý khi làm các dạng bài tập Đột biến Sinh học 12
 • Bài toán mối quan hệ giữa các nhóm kiểu gen, kiểu hình của đời con F1 khi bố và mẹ mỗi bên đều mang 2 cặp gen dị hợp Sinh học 12
 • Bài tập trắc nghiệm Tương tác và tác động đa hiệu của gen – Liên kết, hoán vị gen Sinh học 12 có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm Di truyền liên kết giới tính, ngoài nhân – Ảnh hưởng của môi trường lên biểu hiện của gen Sinh học 12 có đáp án
 • 45 Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề Quy luật di truyền Menden Sinh học 12 có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương Quy luật Menden Sinh học lớp 12 mức độ nhận biết có lời giải chi tiết
 • Bài tập trắc nghiệm ôn tập chuyên đề Quy luật liên kết gen và hoán vị gen – Liên kết giới tính Sinh học lớp 12 mức độ nhận biết có lời giải chi tiết
 • Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương Quy luật Menden Sinh học lớp 12 mức độ nhận biết có lời giải chi tiết
Xem thêm:  Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên chuẩn của Bộ Giáo dục

Đề kiểm tra Sinh học 12 Chương 2

Đề kiểm tra Sinh học 12 Chương 1 (Tải file)

Phần này các em có thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ câu hỏi và đáp án làm bài.

 • Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 12 Chủ đề Tương tác gen và tính đa hiệu của gen năm 2018-2019 – Trường THPT Bình Độ
 • Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12 năm 2018 Chủ đề Quy luật phân li – Trường THPT Bình Độ
 • Đề kiểm tra 15 phút Sinh hoc 12 Chủ đề Quy luật phân li độc lập năm 2018-2019 – Trường THPT Bình Độ
 • Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 12 Chủ đề Liên kết gen và hoán vị gen năm 2018-2019 – Trường THPT Bình Độ

Trắc nghiệm online Chương 2 Sinh 12 (Thi Online)

Phần này các em được làm trắc nghiệm online với các câu hỏi trong vòng 45 phút để kiểm tra năng lực và sau đó đối chiếu kết quả từng câu hỏi.

 • Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Lý thuyết từng bài chương 2 và hướng dẫn giải bài tập SGK

Lý thuyết Sinh học 12 Chương 2

 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 8 Quy luật Menđen Quy luật phân li
 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 9 Quy luật phân li độc lập
 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 10 TTG và tác động đa hiệu của gen
 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 11 Liên kết gen và hoán vị gen
 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 12 Di truyền LKGT và ngoài nhân
 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 13 Môi trường và Biểu hiện của gen
 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 15 Bài tập chương I và II
Xem thêm:  Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Giải bài tập Sinh học 12 Chương 2

 • Giải bài tập SGK Bài 8 Sinh học 12
 • Giải bài tập SGK Bài 9 Sinh học 12
 • Giải bài tập SGK Bài 10 Sinh học 12
 • Giải bài tập SGK Bài 11 Sinh học 12
 • Giải bài tập SGK Bài 12 Sinh học 12
 • Giải bài tập SGK Bài 13 Sinh học 12
 • Giải bài tập SGK Bài 15 Sinh học 12

Các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem nội dung chi tiết của tài liệu Ôn tập Sinh học 12 Chương 2 Quy luật di truyền. Hy vọng tài lệu em giúp ích cho các em ôn tập. Ngoài ra, các em còn có thể chia sẻ lên Facebook để giới thiệu bạn bè cùng vào học, tích lũy thêm điểm HP và có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà có giá trị từ HỌC247!

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin