Hóa học 10 trang 76 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài tập hóa 10 trang 76 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trọn bộ lời giải bài tập Hóa học 10 trang 76 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Hóa học lớp 10 trang 76. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Hóa học 10 trang 76 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

 • Hóa học lớp 10 trang 76 (Kết nối tri thức)

  Xem lời giải

 • Hóa học lớp 10 trang 76 (Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Hóa học lớp 10 trang 76 (Cánh diều)

  Xem lời giải

Lưu trữ: Hóa học 10 trang 76 (sách cũ)

Video Bài 1 trang 76 SGK Hóa 10 – Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Bài 1 (trang 76 SGK Hóa 10): a) Viết phương tình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng:

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 118 119 sgk Hóa Học 12

Na → Na+ ; Cl → Cl-

Mg → Mg2+; S → S2-

Al → Al3+; O → O2-

b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử và các ion. Nhận xét về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các ion được tạo thành.

Lời giải:

a) Na → Na+ + 1e; Cl + 1e → Cl-

Mg → Mg2+ + 2e; S + 2e → S2-

Al → Al3+ + 3e; O +2e → O2-

b) Cấu hình electron của các nguyên tử và các ion:

11Na : 1s22s22p63s1; Na+: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ne.

Xem thêm:: Giải bài tập Hóa 11: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ trang 95

17Cl : 1s22s22p63s23p5; Cl-: 1s22s22p63s23p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ar.

12Mg: 1s22s22p63s2; Mg2+: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ne.

16S : 1s22s22p63s23p4; S2-: 1s22s22p63s23p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ar.

13Al : 1s22s22p63s23p1; Al3+: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ne.

😯 : 1s22s22p4; O2-: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống Ne.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

 • Xem thêm:: Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

  Bài 1 (trang 76 SGK Hóa 10): a) Viết phương tình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng: …

 • Bài 2 (trang 76 SGK Hóa 10): Trình bày sự giống nhau và khác nhau của 3 loại liên kết …

 • Bài 3 (trang 76 SGK Hóa 10): Cho dãy oxit sau đây : Na2O, MgO …

 • Bài 4 (trang 76 SGK Hóa 10): a) Dựa vào giá trị độ âm điện …

 • Bài 5 (trang 76 SGK Hóa 10): Một nguyên tử có cấu hình electron 1s22s22p3 …

 • Bài 6 (trang 76 SGK Hóa 10): Lấy thí dụ về tinh thể ion, …

 • Bài 7 (trang 76 SGK Hóa 10): Xác định điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA …

 • Bài 8 (trang 76 SGK Hóa 10): a) Dựa vào vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn …

 • Bài 9 (trang 76 SGK Hóa 10): Xác định số oxi hóa của Mn, Cr, Cl …

Các bài Giải bài tập Hóa 10, Để học tốt Hóa học 10 Chương 3 khác:

 • Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học
 • Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử
 • Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
 • Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử
 • Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post