Sinh 10 | Giải Sinh học 10 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài tập sinh 10 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trọn bộ lời giải Sinh 10 Bài 2 của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Sinh học 10 Bài 2.

Giải Sinh 10 Bài 2 cả ba sách

Giải Sinh 10 Bài 2: Phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học – Kết nối tri thức

Giải Sinh học 10 trang 12

 • Mở đầu trang 12 Sinh học 10: Để nghiên cứu các đối tượng của sinh học cần có phuơng pháp ….

  Xem lời giải

Dừng lại và suy ngẫm (trang 14)

Giải Sinh học 10 trang 14

 • Câu hỏi 1 trang 14 Sinh học 10: Trình bày phương pháp đảm bảo an toàn khi làm việc ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 14 Sinh học 10: Hãy kể tên một số thiết bị nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 14 Sinh học 10: So sánh đặc điểm của kính hiển vi quang học và kính hiển vi điện tử ….

  Xem lời giải

Dừng lại và suy ngẫm (trang 16)

Giải Sinh học 10 trang 16

 • Câu hỏi 1 trang 16 Sinh học 10: Quan sát hình 2.4, nêu trình tự các bước trong tiến trình ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 16 Sinh học 10: Để hình thành nên một giả thuyết khoa học và kiểm chứng một giả thuyết ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 16 Sinh học 10: Nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm trong một thí nghiệm ….

  Xem lời giải

Xem thêm:  7 mẫu Biên bản sinh hoạt lớp 2023 mới nhất - Hoatieu.vn

Dừng lại và suy ngẫm (trang 17)

Giải Sinh học 10 trang 17

 • Câu hỏi 1 trang 17 Sinh học 10: Nêu một số vai trò và thành tựu của tin sinh học ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 17 Sinh học 10: Chúng ta có thể sử dụng các công cụ tin học trong học tập ….

  Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng (trang 17)

 • Câu 1 trang 17 Sinh học 10: Tin sinh học là gì? ….

  Xem lời giải

 • Câu 2 trang 17 Sinh học 10: Để quan sát được hình dạng kích thước của các tế bào thực vật, ….

  Xem lời giải

 • Câu 3 trang 17 Sinh học 10: Để kiểm chứng nhân tế bào có vai trò quyết định sự sống của tế bào ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Sinh học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Bài 3: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

 • Bài 4: Các nguyên tố hóa học và nước

 • Bài 5: Các phân tử sinh học

Giải Sinh 10 Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học – Cánh diều

 • Mở đầu trang 12 Sinh học 10: Em đã học những phương pháp nghiên cứu khoa học nào? ….

  Xem lời giải

I. Phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học

 • Vận dụng 1 trang 12 Sinh học 10: Hãy chọn một đối tượng sinh vật để quan sát và xây dựng các bước quan sát đối tượng đó? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 1 trang 13 Sinh học 10: Những hoạt động nào được tiến hành trong phòng thí nghiệm ở trường? ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 15 Sinh học 10: Dựa vào hình 2.3 và ví dụ 3, hãy thiết kế thí nghiệm tìm hiểu ảnh hưởng của nước ….

  Xem lời giải

Xem thêm:  TOP 40 câu Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 (có đáp án 2023)

II. Các kĩ năng trong tiến trình nghiên cứu khoa học

 • Luyện tập 1 trang 16 Sinh học 10: Vì sao quan sát và thực nghiệm là các phương pháp đặc trưng cho nghiên cứu sinh học? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 17 Sinh học 10: Vì sao việc thử nghiệm cần lặp lại nhiều lần mặc dù dữ liệu thu được đã phù hợp với giả thuyết? ….

  Xem lời giải

III. Giới thiệu tin sin học

 • Câu hỏi 2 trang 17 Sinh học 10: Quan sát hình 2.5, cho biết tin sinh học là gì ….

  Xem lời giải

IV. Một số vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập môn sinh học

 • Câu hỏi 3 trang 18 Sinh học 10: Hãy kể tên các vật liệu, thiết bị có trong phòng thí nghiệm sinh học mà em biết ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Sinh học lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Bài 3: Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thế giới sống

 • Ôn tập phần 1 (trang 22)

 • Bài 4: Khái quát về tế bào

Giải Sinh 10 Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học – Chân trời sáng tạo

 • Mở đầu trang 12 Sinh học 10: Có nhiều nguyên nhân làm cho muối dưa cải bị hư hỏng, trong đó có hai nguyên nhân ….

  Xem lời giải

I. Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học

 • Câu hỏi 1 trang 12 Sinh học 10: Hãy lựa chọn phương pháp phù hợp và đề xuất các bước thực hiện để nghiên cứu những ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 12 Sinh học 10: Tại sao chúng ta cần phối hợp nhiều phương pháp khác nhau khi nghiên cứu và học tập ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập trang 12 Sinh học 10: Hãy thiết kế thí nghiệm chứng minh quá trình hô hấp có thải ra khí carbon dioxide ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 13 Sinh học 10: Hãy kể tên và cho biết chức năng của một số dụng cụ thí nghiệm ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 4 trang 14 Sinh học 10: Có thể lưu giữ kết quả quan sát bằng những cách nào? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập trang 14 Sinh học 10: Việc đặt câu hỏi nghiên cứu và xây dựng giả thuyết trong nghiên cứu khoa học có ….

  Xem lời giải

Xem thêm:  Những tật xấu của học sinh tiểu học và cách khắc phục - Hoatieu.vn

II. Tin sinh học

 • Câu hỏi 5 trang 15 Sinh học 10: Tại sao tin sinh học được xem như công cụ trong nghiên cứu và học tập môn Sinh học? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 6 trang 15 Sinh học 10: Hãy đưa ra nhận xét về tầm quan trọng của tin sinh học trong đời sống ngày nay ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng trang 15 Sinh học 10: Hãy chọn một vấn đề cần nghiên cứu ở địa phương em và áp dụng tiến trình nghiên cứu ….

  Xem lời giải

Bài tập (trang 15)

 • Bài 1 trang 15 Sinh học 10: Để hỗ trợ cho việc điều tra các vụ án hình sự, các nhà pháp y có thể sử dụng ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 15 Sinh học 10: Tại sao phẩm chất trung thực rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học? ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Sinh học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Bài 3: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

 • Bài 4: Khái quát về tế bào

 • Bài 5: Các nguyên tố hóa học và nước

Lưu trữ: Giải Sinh học lớp 10 Bài 2 sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin