Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 113, 114 Sách giáo khoa Hình học 11

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài tập toán hình 11 trang 113 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11

Cho ba mặt phẳng ((alpha)), ((beta )), ((gamma )), mệnh đề nào sau đây đúng?

a) Nếu ((alpha)botbeta) và ((alpha) // (gamma)) thì ((beta)bot(gamma));

b) Nếu ((alpha)botbeta) và ((alpha) bot (gamma)) thì ((beta)//(gamma)).

Giải

a) Đúng.

b) Sai.

Bài 2 trang 113 SGK Hình học 11

Cho hai mặt phẳng ((alpha)) và ((beta)) vuông góc với nhau. Người ta lấy trên giao tuyến (Delta) của hai mặt phẳng đó hai điểm (A) và (B) sao cho (AB=8cm). Gọi (C) là một điểm trên ((alpha)) và (D) là một điểm trên ((beta)) sao cho (AC) và (BD) cùng vuông góc với giao tuyến (Delta) và (AC=6cm), (BD=24cm). Tính độ dài đoạn (CD).

Giải

giai bai 1 2 3 4 trang 113 114 sach giao khoa hinh hoc 11 1 1516248502

(left. matrix{ (alpha ) bot (beta ) hfill cr AC bot Delta hfill cr AC subset (alpha ) hfill cr} right} Rightarrow AC bot (beta ))

Do đó (ACbot AD) hay tam giác (ACD) vuông tại (A)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác (ACD) ta được:

$$D{C^2} = A{C^2} + A{D^2}(1)$$

Theo giả thiết (BD) vuông góc với giao tuyến nên (BDbot AB) hay tam giác (ABD) vuông tại (B).

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác (ABD) ta được:

$$A{D^2} = A{B^2} + B{D^2}(2)$$

Từ (1) và (2) suy ra: (D{C^2} = A{C^2} + A{B^2} + B{D^2} = {6^2} + {8^2} + {24^2} = 676)

Xem thêm:  Đáp án môn Toán đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 - Hoatieu.vn

( Rightarrow DC = sqrt {676} = 26cm)

Bài 3 trang 113 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng ((alpha)) cho tam giác (ABC) vuông ở (B). Một đoạn thẳng (AD) vuông góc với ((alpha)) tại (A). Chứng minh rằng:

a) (widehat {ABD}) là góc giữa hai mặt phẳng ((ABC)) và ((DBC));

b) Mặt phẳng ((ABD)) vuông góc với mặt phẳng ((BCD));

c) (HK//BC) với (H) và (K) lần lượt là giao điểm của (DB) và (DC) với mặt phẳng ((P)) đi qua (A) và vuông góc với (DB).

Giải

giai bai 1 2 3 4 trang 113 114 sach giao khoa hinh hoc 11 2 1516248502

a) Tam giác (ABC) vuông tại (B) nên (ABbot BC) (1)

(AD) vuông góc với ((alpha)) nên (ADbot BC) (2)

Từ (1) và (2) suy ra (BCbot (ABD)) suy ra (BCbot BD)

(left. matrix{ (ABC) cap (DBC) = BC hfill cr BD bot BC hfill cr AB bot BC hfill cr} right} Rightarrow ) góc giữa hai mặt phẳng ((ABC)) và ((DBC)) là góc (widehat {ABD})

b)

(left. matrix{ BC bot (ABD) hfill cr BC subset (BCD) hfill cr} right} Rightarrow (ABD) bot (BCD))

c)

Mặt phẳng ((P)) đi qua (A) và vuông góc với (DB) nên (HKbot BC)

Trong ((BCD)) có: (HKbot BC) và (BCbot BD) nên suy ra (HK// BC).

Bài 4 trang 114 SGK Hình học 11

Cho hai mặt phẳng ((alpha)), ((beta)) cắt nhau và một điểm (M) không thuộc ((alpha)) và không thuộc ((beta)). Chứng minh rằng qua điểm (M) có một và chỉ một mặt phẳng ((P)) vuông góc với ((alpha)) và ((beta)). Nếu ((alpha)) song song với ((beta)) thì kết quả trên sẽ thay đổi như thế nào?

Xem thêm:  Giải bài 5 trang 76 sgk Đại số 11 - VietJack.com

Giải

giai bai 1 2 3 4 trang 113 114 sach giao khoa hinh hoc 11 3 1516248502

Gọi (a=(alpha)cap (beta)). Mặt phẳng ((P)) đi qua (M) và vuông góc với (a).

Vì (asubset (alpha)) nên ((P)bot (alpha)), (asubset (beta)) nên ((P)bot(beta))

Như vậy qua (M) có mặt phẳng ((P)) vuông góc với ((alpha)) và ((beta)).

Ngược lại: Nếu có ((P)) đi qua (M) và vuông góc với ((alpha)) và ((beta)) thì ((P)bot a). Do tính duy nhất của mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước nên ((P)) duy nhất.

Nếu ((alpha)//(beta)) gọi (d) là đường thẳng đi qua (M) và vuông góc với ((alpha)) khi đó ta có (dbot (beta)). Như vậy mọi mặt phẳng chứa (d) đều vuông góc với ((alpha)) và ((beta)). Do đó khi ((alpha)//(beta)) thì có vô số mặt phẳng ((P)) đi qua (M) và vuông góc với ((alpha)) và ((beta)).

Giaibaitap.me

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin