Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài tập vật lý 12 trang 133 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 nâng cao
  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 12
  • Giải Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao
  • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao

Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 25: Giao thoa ánh sáng giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

C1 trang 129 SGK: Trong thí nghiệm này, có thể bỏ màn M đi được không?

Trả lời:

Trong thí nghiệm giao thoa, ta có thể bỏ màn M để ánh sáng từ hai nguồn F1, F2 rọi qua kính lúp vào mắt. Nếu nguồn sáng là nguồn laze thì ta phải đặt màn M để tránh ánh sáng từ hai nguồn F1, F2 rọi vào mắt, làm ảnh hưởng không tốt đến mắt.

C2 130 trang SGK: Quan sát các vân giao thoa, có thể nhận biết vân nào là vân chính giữa không?

Trả lời:

Nếu dùng ánh sáng đơn sắc, thì trên màn ta thu được các vân sáng và vân tối xen kẽ nhau đều đặn, ta không thể biết được vân nào là vân chính giữa.

Nếu dùng ánh sáng trắng, thì trên màn ta thu được vân chính giữa có màu trắng nên ta có thể nhận biết được vân chính giữa.

Bài 1 (trang 132 SGK Vật Lý 12): Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y – âng là gì?

Lời giải:

Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y – âng là ánh sáng có tính chất sóng.

Bài 2 (trang 132 SGK Vật Lý 12): Viết công thức xác định vị trí các vân sáng?

Lời giải:

Công thức xác định vị trí các vân sáng:

Xem thêm:: Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 4 SBT Vật Lí 9

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 2 Trang 132 Sgk Vat Ly 12 (K = 0, ± 1, ± 2,…)

k: bậc giao thoa, là các số nguyên.

a: là khoảng cách giữa 2 khe

D: là khoảng cách từ 2 khe đến màn ảnh.

λ: là bước sóng ánh sáng

Bài 3 (trang 132 SGK Vật Lý 12): Viết công thức tính khoảng vân.

Lời giải:

Công thức tính khoảng vân:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 3 Trang 132 Sgk Vat Ly 12

Bài 4 (trang 132 SGK Vật Lý 12): Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Lời giải:

Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng từ 380nm đến 760nm.

Bài 5 (trang 132 SGK Vật Lý 12): Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc.

Lời giải:

Những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc.

Mỗi sử dụng đơn sắc có một bước sóng trong chân không xác định.

Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định, gọi là màu đơn sắc.

Bài 6 (trang 132 SGK Vật Lý 12): Chỉ ra công thức đúng để tính khoảng vân.

Xem thêm:: Vật lý 11 Bài 7: Dòng điện không đổi và nguồn điện – HOC247

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 6 Trang 132 Sgk Vat Ly 12

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Bài 7 (trang 133 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng.

Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng λ bằng:

A. 0,589 mm

B. 0.589nm

C. 0,589μm

D. 0,589pm

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng λ từ 0,57μm đến 0,6 μm

Bài 8 (trang 133 SGK Vật Lý 12): Trong một thí nghiệm Y – âng với a= 2mm, D = 1,2 m, người ta đo được i = 0,36 mm. Tính bước sóng λ và tần số f của bức xạ.

Lời giải:

Bước sóng:

Xem thêm:: Tổng hợp bài tập ví dụ 2 trang 60 vật lý 11 – Banmaynuocnong

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 8 Trang 133 Sgk Vat Ly 12

Tần số của bức xạ:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 8 Trang 133 Sgk Vat Ly 12 1

Bài 9 (trang 133 SGK Vật Lý 12): Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 600mm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song với F và cách nhau 1,2mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5m.

a) Tính khoảng vân.

b) Xác định khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4.

Lời giải:

a) Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 9 Trang 133 Sgk Vat Ly 12

b) Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là: x4 = 4.i = 4.0,25 = 1 (mm)

Bài 10 (trang 133 SGK Vật Lý 12): Trong một thí nghiệm Y- âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là a = 1,56mm, khoảng cách từ F1, F2 đến màn quan sát là D = 1,24m. Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 5,21mm. Tính bước sóng ánh sáng.

Lời giải:

Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là: 11.i = 5,21mm

→ Khoảng vân: Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 10 Trang 133 Sgk Vat Ly 12

→ Bước sóng ánh sáng:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 10 Trang 133 Sgk Vat Ly 12 1

Đánh giá tốt post