Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.1 – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bảng 40.1 sinh học 9 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Giải VBT Sinh học 9 Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Bài tập 1 trang 87 VBT Sinh học 9: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.1

Trả lời:

Bảng 40.1. Tóm tắt các quy luật di truyền

Tên quy luật

Nội dung

Giải thích

Ý nghĩa

Phân li

Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

Các gen quy định các tính trạng nằm trên các NST. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, mỗi cromatit trong NST kép sẽ tách nhau ở tâm động và di chuyển về một cực của tế bào, hình thành các giao tử

Giải thích sự di truyền tính trạng ở thế hệ sau so với thế hệ trước.

Phân li độc lập

Các cặp nhân tố di truyềnđã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, các NST phân li về 2 cực của tế bào một cách độc lập với nhau

Tạo biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa

Di truyền liên kết

Xem thêm:  Kịch bản MC sinh nhật đầy đủ, chi tiết nhất - Thủ thuật

Hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau

Các gen trên cùng một NST phân li cùng nhau trong quá trình tạo giao tử

Tạo sự di truyền ổn định của các nhóm tính trạng có lợi

Di truyền giới tính

Hiện tượng có các tính trạng xuất hiện phụ thuộc và có liên quan tới giới tính

NST giới tính ngoài việc mang các gen quy định giới tính còn chứa các gen quy định tính trạng thường

Điều khiển tỉ lệ đực- cái.

Xem thêm lời giải bài tập Sinh học lớp 9 hay, chi tiết khác:

Bài tập 2 trang 88 VBT Sinh học 9: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.2…

Bài tập 3 trang 89 VBT Sinh học 9: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.3…

Bài tập 4 trang 89, 90 VBT Sinh học 9: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.4…

Bài tập 5 trang 90 VBT Sinh học 9: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.5…

Bài tập 1 trang 90 VBT Sinh học 9: Hãy giải thích sơ đồ:…

Bài tập 2 trang 91 VBT Sinh học 9: Hãy giải thích mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình…

Bài tập 3 trang 91 VBT Sinh học 9: Vì sao nghiên cứu di truyền người phải có những phương pháp thích hợp…

Bài tập 4 trang 91 VBT Sinh học 9: Sự hiểu biết về Di truyền học tư vấn có tác dụng gì?…

Bài tập 5 trang 91 VBT Sinh học 9: Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào…

Xem thêm:  Sinh sản vô tính ở thực vật là gì?

Bài tập 6 trang 91 VBT Sinh học 9: Vì sao nói kĩ thuật gen có tầm quan trọng trong Sinh học hiện đại?…

Bài tập 7 trang 92 VBT Sinh học 9: Vì sao gây đột biến nhân tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giống?…

Bài tập 8 trang 92 VBT Sinh học 9: Vì sao tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hóa giống…

Bài tập 9 trang 92 VBT Sinh học 9: Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ?…

Bài tập 10 trang 92 VBT Sinh học 9: Nêu những điểm khác nhau của hai phương pháp chọn lọc cá thể…

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin