Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV

4:14 | 18/10/2017

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV:

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV

Cơ cấu tổ chức của Trường cao đẳng GTVT Trung ương IV

4:06 | 18/10/2017

Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV gồm: I. ĐẢNG BỘ: Từ khi thành lập Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV đến nay, Đảng bộ luôn là hạt nhân lãnh đạo Nhà trường vượt qua những khó ...

Cơ cấu tổ chức của Trường cao đẳng GTVT Trung ương IV


Tìm theo ngày :
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ