Bài báo của giảng viên được đăng trên số đặc biệt của tạp chí Giao thông vận tải năm 2017

10:25 | 13/12/2017

Thực hiện Kế hoạch số 6210/KH-BGTVT ngày 02/6/2016 của Bộ GTVT về việc tổ chức Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2016 với chủ đề "Tuổi trẻ ngành GTVT chủ động tham gia nghiên cứu khoa ...

Bài báo của giảng viên được đăng trên số đặc biệt của tạp chí Giao thông vận tải năm 2017

Danh mục các ngành nghề đào tạo tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV

10:00 | 19/10/2017

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV giới thiệu danh mục các ngành, nghề mà nhà trường hiện đang đào tạo như sau:   I. Trình độ đào tạo: Cao đẳng TT Tên ngành, nghề đào tạo Mã ...

Danh mục các ngành nghề đào tạo tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV


Tìm theo ngày :
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ