Bài báo của giảng viên được đăng trên số đặc biệt của tạp chí Giao thông vận tải năm 2017

10:25 | 13/12/2017

Thực hiện Kế hoạch số 6210/KH-BGTVT ngày 02/6/2016 của Bộ GTVT về việc tổ chức Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2016 với chủ đề "Tuổi trẻ ngành GTVT chủ động tham gia nghiên cứu khoa ...

Bài báo của giảng viên được đăng trên số đặc biệt của tạp chí Giao thông vận tải năm 2017


Tìm theo ngày :
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ