Cốt thép – Hàn, trình độ Trung cấp, mã nghề: 5580208

10:23 | 10/01/2018

Cốt thép – Hàn, trình độ Trung cấp, mã nghề: 5580208 Giới thiệu: Cốt thép – Hàn là nghề mà người học sau khi tốt nghiệp sẽ tích lũy được các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để thực ...

Cốt thép – Hàn, trình độ Trung cấp, mã nghề: 5580208

Điện dân dụng – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5520226

10:13 | 10/01/2018

Điện dân dụng – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5520226 Giới thiệu: Điện dân dụng là nghề mà người học sau khi tốt nghiệp sẽ tích lũy được các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để thực ...

Điện dân dụng – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5520226

Vận hành cần, cầu trục – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5520182

9:59 | 10/01/2018

Vận hành cần, cầu trục – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5520182 Giới thiệu: Vận hành cần, cầu trục là nghề mà người học sau khi tốt nghiệp sẽ tích lũy được các kiến thức và kỹ năng ...

Vận hành cần, cầu trục – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5520182

Vận hành máy thi công nền – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5520183

9:45 | 10/01/2018

Vận hành máy thi công nền – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5520183 Giới thiệu: Vận hành máy thi công nền là nghề mà người học sau khi tốt nghiệp sẽ tích lũy được các kiến thức và kỹ ...

Vận hành máy thi công nền – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5520183

Điện công nghiệp – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6520227

9:35 | 10/01/2018

Điện công nghiệp – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6520227 Giới thiệu: Điện công nghiệp là nghề mà người học sau khi tốt nghiệp sẽ tích lũy được các kiến thức và kỹ năng nghề ...

Điện công nghiệp – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6520227

Hàn – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6520123

9:28 | 10/01/2018

Hàn – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6520123 Giới thiệu: Hàn là nghề học đề cao kỹ năng, tính chuyên môn của người thực hiện, vì vậy người học sau khi tốt nghiệp sẽ tích lũy ...

Hàn – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6520123

Công nghệ ô tô – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6510216

9:09 | 10/01/2018

Công nghệ ô tô – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6510216 Giới thiệu: Công nghệ ô tô là nghề mà người học sau khi tốt nghiệp sẽ tích lũy được các kiến thức và kỹ năng nghề ...

Công nghệ ô tô – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6510216


Tìm theo ngày :
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ