Lắp đặt cầu – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5510112

8:53 | 10/01/2018

Lắp đặt cầu – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5510112 Giới thiệu: Lắp đặt cầu là nghề mà người học sau khi tốt nghiệp sẽ tích lũy được các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện ...

Lắp đặt cầu – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5510112

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cầu đường bộ – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5510606

4:32 | 09/01/2018

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cầu đường bộ – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5510606 Giới thiệu: Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cầu đường bộ là nghề mà người học sau khi tốt nghiệp sẽ ...

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cầu đường bộ – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5510606

Trắc địa công trình – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6510910

4:18 | 09/01/2018

Trắc địa công trình – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6510910 Giới thiệu: Trắc địa công trình là nghề mà người học sau khi tốt nghiệp sẽ tích lũy được các kiến thức và kỹ năng ...

Trắc địa công trình – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6510910

Xây dựng cầu đường bộ – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6580205

3:33 | 09/01/2018

Xây dựng cầu đường bộ – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6580205 Giới thiệu: Xây dựng cầu đường bộ là nghề mà người học sau khi tốt nghiệp sẽ tích lũy được các kiến thức và kỹ ...

Xây dựng cầu đường bộ – trình độ Cao đẳng, Trung cấp – mã nghề: 6580205

Công nghệ kỹ thuật xây dựng – trình độ Cao đẳng – mã nghề: 6510103; Nghề Kỹ thuật xây dựng – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5580201

3:21 | 09/01/2018

Công nghệ kỹ thuật xây dựng – trình độ Cao đẳng – mã nghề: 6510103; Nghề Kỹ thuật xây dựng – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5580201 Giới thiệu: Công nghệ kỹ thuật xây dựng ...

Công nghệ kỹ thuật xây dựng – trình độ Cao đẳng – mã nghề: 6510103; Nghề Kỹ thuật xây dựng – trình độ Trung cấp – mã nghề: 5580201

Công nghệ kỹ thuật giao thông – trình độ Cao đẳng – mã nghề: 6510102

3:12 | 09/01/2018

Công nghệ kỹ thuật giao thông – trình độ Cao đẳng – mã nghề: 6510102 Giới thiệu: Công nghệ kỹ thuật giao thông là nghề mà người học sau khi tốt nghiệp sẽ tích lũy được các kiến thức ...

Công nghệ kỹ thuật giao thông – trình độ Cao đẳng – mã nghề: 6510102


Tìm theo ngày :
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ