Bài báo của giảng viên được đăng trên số đặc biệt của tạp chí Giao thông vận tải năm 2017

10:25 | 13/12/2017

Thực hiện Kế hoạch số 6210/KH-BGTVT ngày 02/6/2016 của Bộ GTVT về việc tổ chức Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2016 với chủ đề "Tuổi trẻ ngành GTVT chủ động tham gia nghiên cứu khoa ...

Bài báo của giảng viên được đăng trên số đặc biệt của tạp chí Giao thông vận tải năm 2017

Danh sách các tạp chí khoa học trong nước và các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI/Scopus

11:13 | 11/12/2017

Để có thêm thông tin và là nguồn truy cập tin cậy phục vụ rộng rãi cho các nhà khoa học, cán bộ – giảng viên trong toàn Trường, Phòng TT&ĐBCLĐT trân trọng giới thiệu danh mục các tạp ...

Danh sách các tạp chí khoa học trong nước và các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI/Scopus


Tìm theo ngày :
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ