Bài báo của giảng viên được đăng trên số đặc biệt của tạp chí Giao thông vận tải năm 2017

10:25 | 13/12/2017

Thực hiện Kế hoạch số 6210/KH-BGTVT ngày 02/6/2016 của Bộ GTVT về việc tổ chức Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2016 với chủ đề "Tuổi trẻ ngành GTVT chủ động tham gia nghiên cứu khoa ...

Bài báo của giảng viên được đăng trên số đặc biệt của tạp chí Giao thông vận tải năm 2017

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV

9:57 | 06/12/2017

Ngày 28/09/2017, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV đã ký Quyết định số 506/QĐ-CĐGTVTTWIV ban hành Quy định hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV. Quy ...

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV

Hội nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2017

8:57 | 27/11/2017

Trong hai ngày 23 và 24/11/2017, Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ cấp trường năm 2017. Thay mặt Hội ...

Hội nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2017


Tìm theo ngày :
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ