Ngày 12/06/2017 tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tại Trung ương IV diễn ra chương trình ngoại khóa tiếng anh, bổ sung thêm kỹ năng học ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên nhà trường

1(“1″1″1″)+”1″));1″1,1″1″1″1″1″1″; 1″1(”)}

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ