Công tác phát triển Đảng của Đảng bộ Sở Tài chính

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Cong tac xay dung va phat trien dang hay nhat chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Hàng năm, BCH Đảng ủy Sở chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm tình Đảng, chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng và từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Công Đoàn, Đoàn Thanh niên là những tổ chức tham gia tích cực trong việc giới thiệu cán bộ đoàn viên ưu tú. Các chi bộ đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu; đồng thời các chi bộ làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng, đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để chi bộ lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng, kể cả việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Sáu tháng, các chi uỷ trực tiếp tổ chức gặp mặt quần chúng để nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan, kể cả việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, giải thích, phản ánh kịp thời với Đảng uỷ cấp trên giải quyết đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của quần chúng, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên đối với công việc, sự nghiệp chung của Ngành, từ đó đề ra các bước đi, cách làm thích hợp cho công tác phát triển đội ngũ đảng viên mới. Đảng uỷ Sở luôn chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận căn cứ Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phát triển Đảng thực hiện nghiêm túc Quy định 57, Hướng dẫn số 01-HD/TW và các quy định, quy trình, thủ tục đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công tâm. Trong đó, công tác thẩm tra, xác minh lý lịch luôn được làm chặt chẽ đầy đủ; người viết lý lịch được hướng dẫn cụ thể rõ ràng, giúp cho quá trình đi thẩm tra, xét kết nạp nhanh. Do vậy, trong những năm qua công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét kết nạp được làm đúng quy trình đảm bảo chất lượng, hồ sơ kết nạp đảng gửi Đảng uỷ cấp trên xem xét chuẩn y kết nạp đều đạt kết quả tốt. Sau khi có Quyết định chuẩn y, Đảng uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới theo đúng quy định và thể hiện tính nghiêm túc, giúp cho đảng viên mới có được cảm nhận sâu sắc, thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Xem thêm:  Phân Tích Bài Thơ Bài Ca Ngất Ngưởng Hay Nhất

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới và các quần chúng cảm tình Đảng được làm thường xuyên, kịp thời; đảng viên mới kết nạp được đảng bộ giới thiệu về sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú và công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với đảng viên ở nơi cư trú được tiến hành thường xuyên, từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm gương cho quần chúng noi theo. Việc theo dõi xét chuyển đảng viên dự bị lên chính thức được thực hiện kịp thời đúng qui định Điều lệ Đảng, không có trường hợp nào để trể quá thời gian quy định.

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong toàn Đảng bộ đã cử 26 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp được 16/20 đảng viên mới so với Nghị quyết đề ra cho cả nhiệm kỳ, trong đó 8 đ/c là nữ; đồng thời, sau khi kết nạp Đảng, các chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông do Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố triệu tập và thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 17 đảng viên dự bị (trong đó có 07 đ/c nhiệm kỳ 12); phát thẻ đảng viên mới cho 19 đồng chí. Trong số các đảng viên mới được kết nạp, có 15/16 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học, độ tuổi trung bình là 34 tuổi, người có tuổi trẻ nhất là 28 tuổi, cao nhất là 40 tuổi.

Xem thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tình phụ tử (Dàn ý + 12 mẫu) Viết đoạn văn về tình phụ tử

Với kế hoạch và phương pháp làm như vậy, đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, hàng năm các đồng chí đều được đánh giá, xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định 47 về những điều Đảng viên không được làm, được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tin tưởng giao đảm nhiệm hầu hết các công việc, cương vị chủ chốt trong bộ máy tổ chức của Sở, của Công ty TNHH một thành viên XSKT và dịch vụ in. Trong số các đảng viên mới kết nạp, 03 đồng chí được qui hoạch lãnh đạo phòng và đã có 02 đồng chí được bổ nhiệm phó trưởng phòng.

Từ thực tiễn công tác phát triển Đảng của Đảng bộ Sở Tài chính trong thời gian qua và những kết quả đạt được, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

(1) Xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng, bồi dưỡng niềm tin cho quần chúng để mỗi quần chúng không chỉ là người giác ngộ lý tưởng, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn mà còn là người ưu tú, xung kích trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ quan, gương mẫu thực hiện và cổ vũ lôi cuốn mọi người thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan. Từ hoạt động thực tiễn, các tổ chức đoàn thể lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức Đảng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Xem thêm:  Bài thơ Đi đường In trong tập Nhật kí trong tù, Hồ Chí Minh

(2) Các cấp ủy đảng và từng đảng viên trong Đảng bộ phải nhiệt tình và có trách nhiệm trong việc dìu dắt, giúp đỡ những quần chúng ưu tú. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy trong mọi lĩnh vực, trên cơ sở đó tạo cho quần chúng có ý thức tự phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình. Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, chính sách chủ trương của Đảng cho quần chúng.

(3) Chỉ đạo chặt chẽ, giao trách nhiệm cho từng chi bộ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong từng quý, 6 tháng, 1 năm.

(4) Gắn công tác phát triển đảng viên với việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, cán bộ dự nguồn.

(5) Đảng bộ luôn luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của ngành Tài chính, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị và chuyên môn mà Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bộ Tài chính giao.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Đảng bộ Sở Tài chính luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh và nhiều năm liền Đảng bộ Sở Tài chính được công nhận đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, được Đảng uỷ khối Các cơ quan thành phố tặng Giấy khen đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nguyễn Văn Bai – Phó Bí thư Đảng bộ Sở

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin