Tài liệu tham khảo

2:15 | 18/10/2017

Có thể nói rằng giáo viên dạy nghề có vai trò quyết định đối với chất lượng dạy nghề. Với vai trò là người thực hiện chức năng đào tạo nhân tài cho xã hội, là chủ thể quyết định sự phát triển của ...

Tài liệu tham khảo


Tìm theo ngày :
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ