100 Đề thi Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về De cương on tập toán lớp 5 có đáp an chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tuyển chọn Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 5 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 2 môn Toán lớp 5.

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Xem thử

Chỉ 100k mua trọn bộ 60 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Bài 1. Phân số Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất viết dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5 B. 6,25 C. 0,625 D. 0,0625

Bài 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 12m3 40dm3 = ….. m3

A. 12,4 B. 12,004 C. 12,040 D. 1240

Bài 3.Số thập phân thích hợp để điền vào chỗ chấm: 15 phút=….giờ là:

A. 2,5 B. 0,25 C. 5,2 D. 0,025

Bài 4. Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm, chiều cao là 7,2 dm. Diện tích hình thang là:

A. 3240 cm2 B. 3420 cm2 C. 2430 cm2 D. 2043 cm2

Bài 5. Số thích hợp vào chỗ chấm: 2,4 giờ =…phút

A. 90 phút B. 120 phút C. 160 phút D. 144 phút

Bài 6. Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 9dm, chiều rộng 8dm, chiều cao 6dm là:

A. 432 dm3 B. 432 dm C. 432 dm2 D. 4,32 dm3

Xem thêm:: Phần tử của tập hợp – Bài tập và lời giải Toán lớp 6 – THCS Lập Lễ

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 3 giờ 9 phút + 8 giờ 12 phút b) 15 giờ 42 phút -7 giờ 30 phút

c) 3 phút 15 giây × 3 d) 18 giờ 36 phút : 6

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện: 9,5 × 4,7 + 9,5 × 4,3 + 9,5

Bài 3. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5m; chiều rộng 3,5m và chiều cao 4m . Người ta quét vôi tường xung quanh căn phòng và trần nhà . Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2 .

Bài 4. Hình hộp chữ nhật P được xếp bởi các hình lập phương nhỏ bằng nhau. Nếu sơn màu tất cả các mặt của hình P thì số hình lập phương nhỏ được sơn hai mặt là bao nhiêu hình?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm

1) Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống:

a) 4m3 59dm3 = 4,59dm3

b) 1689dm3 = 1,689m3

c) 1,5 giờ = 90 phút

d) 2 ngày 6 giờ = 26 giờ

2) 25% của một số là 100. Hỏi số đó là bao nhiêu?

a) 40 b) 400 c) 25 d) 250

3. Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là:

a) 32m2 b) 323m2 c) 646m2 d) 64,6m2

4. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m, chiều cao 1,2m. Vậy thể tích là:

a) 3,6m3 b) 36m3 c)47m3 d)4,7m3

5. Nối độ dài đường kính hình tròn với chu vi của hình tròn tương ứng:

Đường kính

 • 2cm
 • 5cm
 • 7cm
 • 1m
 • 400dm

Chu vi

 • 125,6m
 • 21,98cm
 • 31,4dm
 • 6,28cm
 • 15,70cm

Xem thêm:: Phần tử của tập hợp – Bài tập và lời giải Toán lớp 6 – THCS Lập Lễ

Phần 2. Tự luận

1. Đặt tính rồi tính:

a) 21,63 x 2,05 b) 26,64 : 37 c) 12 phút 20 giây × 4

2. Tính giá trị biểu thức sau:

a) 14,7 + 0,35 x 3,78 – 10,8

b) (2,8 + 1,6) x 0,5 : 2

Xem thêm:: 5 Cách hủy lệnh in trên Windows ngay lập tức – GIA TÍN Computer

3. Tìm x , biết:

a) x – 1,4 = 1,9 + 3,7

b) 61,6 – x = 216,72 : 4,2

4. Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là: dài 4m, rộng 3m, cao 1,8m và 80% thể tích của bể đang có nước.

Hỏi:

a) Trong bể chứa bao nhiêu lít nước ? (Biết 1dm3 = 1 lít nước)

b) Mức nước trong bể cao bao nhiêu mét ?

5. Có 22 chai chứa được 16,5 lít sữa. Hỏi 48 chai như thế chứa được bao nhiêu lít sữa?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1. Đặt tính và tính:

a) 859,92 + 964,08 b) 170,29 – 9,537 c) 46,02 x 32,7 d) 15,33 : 4,2

Câu 2. Tìm x:

a) x + 4,64 = 9,26 + 1,9

b) 16 x X = 64,8

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:

a) (3,855 + 6,005) × 2 b) 8,3 × 9,7 – 6,9 : 2,3

c) (59,6 + 19,44) × 2 d) 3,4 × 5 + 12,3 : 4

Câu 4. Nối:

a) 247 tạ = … kg

b) 3m2 2dm2 = … cm2

c) 5m3 = … dm3

d) giờ = … phút

Câu 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 180m, chiều rộng 40m. Người ta trồng rau xanh trên thửa ruộng, trung bình cứ 100m2 thu được 12kg rau. Hỏi trên cả thửa ruộng người ta thu được bao nhiêu tạ rau xanh?

Câu 6. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,8m, chiều rộng 1,4m, chiều cao 1,3m. Hỏi bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước? (Biết rằng 1 lít = 1 dm3)

Câu 7. Lúc 8 giờ 30 phút một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc là 45 km/giờ. Đến 9 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng từ A với vận tốc là 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng . Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Không mét khối, sáu phần trăm mét khối được viết là:

A. 0,6 m3 B. 0,006m3 C. 0,06m3 D. 0,600m3

Câu 2. 1giờ 40phút = … ?

A. 1,40 giờ B. 140 phút C. 100 phút D. giờ

Câu 3. Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,6cm, chiều rộng 2cm và chiều cao 1,2cm:

A. 6,72cm3 B. 6,8cm3 C. 8,64 cm3 D. 9cm3

Câu 4. Diện tích của hình tròn có bán kính r = 6cm là:

A. 113,4cm2 B. 113,04cm2 C. 18,84cm2 D. 13,04cm2

Câu 5. Hình lập phương là hình:

A. Có 6 mặt đều là hình vuông, có 8 đỉnh và 12 cạnh bằng nhau.

B. Có 6 mặt đều là hình chữ nhật, có 8 đỉnh và 12.

C. Có 6 mặt đều là hình chữ nhật, có 12 đỉnh và 8 cạnh.

D. Có 6 mặt đều là hình vuông, có 12 đỉnh và 8 cạnh bằng nhau.

Câu 6. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 0,22 m3 = … dm3 là:

A. 22 B. 220 C. 2200 D. 22000

Câu 7. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2cm là:

A. 24cm2 B. 16cm2 C. 42cm2 D. 20cm2

Câu 8. Tìm số tự nhiên x, biết : 64,97 < x < 65,14. Vậy x bằng :

A. 64 B. 65 C. 66 D. 63

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Xem thêm:: Ngoại tình công sở: Chiêu thức mật thoải mái ăn “PHỞ” không lo

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút b) 13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng

c) 1 giờ 25 phút x 3 d) 21 phút 15 giây : 5

Câu 2. Một người làm một cái hộp bằng bìa không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích bìa dùng để làm cái hộp (không tính mép dán).

Câu 3. Một khu đất dạng hình chữ nhật, có chiều rộng 36m, chiều dài bằng chiều rộng.

a) Tính diện tích khu đất.

b) Người ta dự định dành 75% diện tích đất để làm vườn, phần còn lại làm nhà ở. Tính diện tích đất làm vườn.

Câu 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Phần 1. Trắc nghiệm

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Một lớp học có 36 học sinh, trong đó có 9 học sinh được xếp loại giỏi. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp.

A. 25 % B. 30 % C. 35 %

Câu 2. Tính 35 % của 165 là

A. 57,57 B. 57,75 C. 75,57

Câu 3. Cho biểu đồ:

Kết quả điều tra về ý thích đối với một số môn học tự chọn của 125 học sinh lớp 5 được thể hiện trên biểu đồ. Trong đó có số học sinh thích học môn Tiếng Anh là:

A. 30 học sinh B. 40 học sinh C. 50 học sinh D. 60 học sinh

Câu 4. Một hình lập phương có cạnh là 5,2 cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là

A. 10,816 cm2 B. 108,16 cm2 C. 108,61 cm2 D. 1086,1 cm2

Câu 5. Một hình tròn có bán kính là 6 cm. Diện tích hình tròn là:

A. 104,13cm2 B. 104,31cm2 C.113,40cm2 D.113,04cm2Câu 6. Cho hình vẽ dưới đây:

Biết AB = 40cm, CD = 30cm, DH =20 cm. Diện tích của hình ABCD là:

A. 1400 cm2 B. 1200 cm2 C. 700 cm2 D. 350 cm2

Câu 7. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 4m3 59dm3 = 4,59dm3

b) 1689dm3 = 1,689 m3

c) 1,52dm3 = 1m3 52dm3

d) 81,058m3 = 81m3 58dm3

Câu 8. Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là dài 4m, rộng 3m, cao 1,8m.

a) Tính thể tích của bể nước?

b) Nếu 80% thể tích của bể đang có nước thì mức nước trong bể cao bao nhiêu mét?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Phần 1. Trắc nghiệm

Đánh dấu x vào ô trống trước kết quả đúng:

1.

a) 2m3 82dm3 = … m3

A. 2,820 B. 2,082 C. 2082 D. 2820

b) m3 = … dm3

A. 75 000 B. 7,50 C. 750 D. 7500

c) Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài , chiều rộng và chiều cao là:

2.

a) 25% của 80 là:

A. 20 B. 2 C. 25 D. 40

b)

3. Tìm x , biết:

4. Diện tích hình thang có đáy lớn 2,4m đáy bé 1,6m chiều cao 0,5m là:

A. 2 m2 B. 1 m2 C. 10 m2 D. 20 m2

Xem thêm:: Phần tử của tập hợp – Bài tập và lời giải Toán lớp 6 – THCS Lập Lễ

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

2318,72 + 146 452,86 – 327

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

0,425 x 54 270 : 10,8

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2. Tìm x:

a) x – 32,5 = 0,62 x 2,8

b) x : 3,4 = 2,6 x 0,7

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện:

a) 164,7 x 0,91 – 64,7 x 0,91

b) 2,5 x 12,5 x 8 x 0,4

Bài 4. Người thợ định sơn một cái thùng không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m; chiều rộng 0,6m và cao 8dm. Tính diện tích cần sơn là bao nhiêu mét vuông ?

Bài 5. Một tấm bìa hình vuông đã được tô đậm như hình dưới đây:

Tính:

a) Diện tích hình vuông ABCD ?

b)Diện tích của phần tô đậm ?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số điền vào chỗ chấm (…) của 10,3 m3 = … dm3 là:

A. 1030 B. 10 300 C. 103 D. 0,103

b) Một hình tròn có đường kính là 6cm thì diện tích là:

A. 18,84cm2 B. 113,04cm2 C. 28,26cm2 D. 9,42cm2

c) Phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần trăm (hình bên):

A. 2% B. 20% C. 25%

2. Ghi Đ hoặc S vào ô trống:

a) Các số đo thời gian dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: giây, phút, ngày, giờ, tuần lễ, năm, tháng, thế kỉ.

b) 2 giờ rưỡi = 150 phút

c) 12kg 5g = 12,05kg

d)

e) 4,305 km2 = 430,5 ha

f) 7m3 5dm3 = 7,005m3

g) Diện tích hình thang thì bằng trung bình cộng hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

h) Diện tích xung quanh của hình lập phương thì bằng tổng số đo diện tích 6 mặt (hình vuông) của hình lập phương đó.

Xem thêm:: Phần tử của tập hợp – Bài tập và lời giải Toán lớp 6 – THCS Lập Lễ

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

2006 : 340 12 giờ 43 phút – 7 giờ 17 phút

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6 phút 15 giây x 4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2. Tìm x:

a) x x 3,14 = 3,768

b)

Bài 3. Một kho hàng lương thực chứa 390 tấn hàng bao gồm: gạo, đường và đậu. Khối lượng gạo trong kho chiếm 30% tổng số khối lượng ba loại hàng trên.

a) Hỏi số gạo chứa ở kho là bao nhiêu tấn?

b) Biết khối lượng đậu là 49 tấn, hãy tính tỉ số phần trăm giữa khối lượng đậu và khối lượng đường

Bài 4. Hình vuông ABCD được chia đều thành các ô vuông ( như hình vẽ ). Mỗi ô vuông có cạnh là 1cm. Hãy tính diện tích hình tứ giác MNDP

……………………..

……………………..

……………………..

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 5 năm học 2022 – 2023 Học kì 1, Học kì 2 theo Thông tư 22 có đáp án, cực hay khác:

 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 17 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2022 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 theo Thông tư 22 có ma trận (10 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2022 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 theo Thông tư 22 chọn lọc (19 đề)
 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án
Đánh giá tốt post