Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 có đáp án năm 2023 (30 đề) – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về đề kiểm tra giữa kì 2 toán 11 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Nhằm mục đích giúp bạn làm tốt các bài thi môn Toán 11 năm học 2022 – 2023, phần dưới là Đề thi Toán 11 Giữa học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán 11.

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 có đáp án năm 2023 (30 đề)

Xem thử

Chỉ 100k mua trọn bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa kì 2 – Năm học ….

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 1)

Xem miễn phí

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 1bằng

A.0

B. 1

C.

D.

Câu 2. Tính lim un với :

A. 0

B. 5

C. 3

D. – 7

Câu 3. Giới hạn của dãy số (un) với bằng

A. 1

B. 0

C.

D.

Câu 4. bằng

A. 0

B. 1

C.

D. 2

Câu 5. bằng:

A. – 1

B. 3

C.

D.

Câu 6. bằng :

A.

B. 3

C.

D.

Câu 7. bằng :

A. 0

B.

C. 36

D.

Câu 8. Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 2,151515… (chu kỳ 15), a được biểu diễn dưới dạng phân số tối giản , trong đó m, n là các số nguyên dương. Tìm tổng m + n.

A. 104

B. 312

C. 86

D. 78

Câu 9. bằng:

A. – 2

B. 3

C.

D.

Câu 10. bằng:

A.

B.

C.

D. 0.

Câu 11. Giới hạn bên phải của hàm số khi x → 2 là

A.

B.

C. 3.

D. .

Câu 12. Cho hàm số f(x) có đồ thị như hình dưới đây:

Quan sát đồ thị và cho biết trong các giới hạn sau, giới hạn nào là ?

A.

B.

C.

D. .

Câu 13. Tính

A. 1

B. 4

C. – 2

D. – 4

Câu 14. Giới hạn của hàm số khi x → 1 bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 15. Giả sử . Hệ số a bằng bao nhiêu để L = 3 ?

A. – 6

B. 6

C. – 12

Xem thêm:: Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ mới hiện nay – Luật Sư X

D. 12

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

…………………………

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

…………………………

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

…………………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa kì 2 – Năm học ….

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 2)

I.Trắc nghiệm

Câu 1. Tính lim (5n – n2+ 1) bằng

A.

B.

C. 5

D. – 1

Câu 2. Tính lim un với ?

A. – 3

B. 1

C. 2

D. 0

Câu 3. Giới hạn của dãy số (un) với , bằng

A.

B. 0

C.

D. 1

Câu 4. Tính giới hạn

A. I = 1

B. I = -1

C. I = 0

D.

Câu 5. Tính

A.

B.

C. 3

D. – 5

Câu 6. Tính

A. 1

B. 7

C.

D. .

Câu 7. Số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,32111… được biểu diễn dưới dạng phân số tối giản , trong đó a,b là các số nguyên dương. Tính a- b.

A. 611

B. – 611

C. 27901

D.-27901

Câu 8. bằng:

A.

B.

C. 3

D. 2.

Câu 9. Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng ?

A.

B. .

C.

D. không tồn tại

Câu 10. Giới hạn của hàm số khi bằng:

A.

B.

C. – 1

D. 3

Câu 11. Giới hạn bằng:

A. 0

B. – 3

C.

D.

Câu 12. Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

A.

B.

C.

D. .

Câu 13. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A.

B. .

C.

D. không tồn tại.

Câu 14. Giới hạn bằng:

A. 1

B. 0

C.

D. .

Câu 15. Cho số thực a khác 0. Khi đó bằng

A.

B.

C. 2a2

D. 2a.

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

…………………………

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

…………………………

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

…………………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa kì 2 – Năm học ….

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 3)

I. Trắc nghiệm (7,5 điểm )

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A.

B. .

C.

D.

Câu 2. Cho dãy số (un) xác định bởi . Tính lim un

A. 0

B.

C.

D.

Câu 3. Giá trị của bằng:

A.

B.

C.

D. 1

Câu 4. Giá trị của bằng:

A.

B.

C.16

D. 1

Câu 5. Tính

A.0

B.

C.

D. 2

Câu 6. Viết số thập phân m = 3,030303 … (chu kỳ 03) dưới dạng số hữu tỉ.

A.

B.

C.

D.

Câu 7. Cho cấp số nhân lùi vô hạn, biết tổng S= 6 và tổng hai số hạng đầu . Tìm công bội của cấp số nhân đó?

A.

B.

C.

D. Đáp án khác

Câu 8. Giá trị của bằng:

A.

B.

C.

D. 1

Câu 9. Tính giới hạn:

A. 0

B.

C.

D. 1

Câu 10. Giá trị của bằng:

A.

B.

C.

D. 1

Câu 11. bằng :

A.

B. 1

C. 0

D.

Câu 12. Tính :

A. -2

B.

C.

D. 2

Câu 13. Tìm a để hàm số

A.

B.

C.

D. 1

Câu 14. Tính :

A.

B. 0

C.

D.

Câu 15. Tìm giới hạn :

A.

B.

C.

D. 0

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

…………………………

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

…………………………

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

…………………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa kì 2 – Năm học ….

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 4)

I. Trắc nghiệm (7,5 điểm)

Câu 1.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

Câu 2. Cho dãy số (un) với . Khi đó, lim un= ?

Câu 3. Giá trị của bằng:

A.

B.

C. 0

D. 1

Câu 4. Giá trị của bằng:

A.

B.

C.

D. 1

Câu 5. Giá trị của bằng:

A.

B.

C. 0

D.

Câu 6. Cho dãy số un với . Chọn kết quả đúng của lim unlà:

A.

B. 0

C.1

D.

Câu 7. bằng:

A.

B.

C. 0

D. 1

Câu 8. Giá trị đúng của lim (3n – 5n) là:

A.

B.

C. 2

D. -2

Câu 9. bằng:

A.

B.

C.

D.

Câu 10. Tìm a để hàm số có giới hạn khi x → 1.

A. 2

B. 3

C. – 1

D. 1

Câu 11. Tìm giới hạn :

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 12. Tìm giới hạn :

A. 25

B. 20

C. 5

D. 15

Câu 13. Tìm giới hạn :

Câu 14. bằng:

A. -2

B. -3

C. 3

D. 2

Câu 15. Tính

A. 0

B.

C.

D. 1

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

…………………………

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

…………………………

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

…………………………

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán 11 năm học 2022 – 2023 chọn lọc khác:

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án năm 2022 (10 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

 • Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (18 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 11 Học kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán 11 Học kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (4 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 11 Học kì 2 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán 11 Học kì 2 có đáp án (4 đề)

 • (mới) Bộ Đề thi Toán 11 năm 2022 – 2023 (60 đề)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác
Đánh giá tốt post