Trắc nghiệm Toán 7 học kì I (P1) – ConKec.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về đề kiểm tra học kì 1 toán 7 trắc nghiệmnghiệm chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Câu 20: Chọn câu đúng. Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì

 • A. Vuông góc với nhau
 • B. Song song với nhau
 • C. Đối nhau
 • D. Trùng nhau

Câu 21: Cho hình vẽ dưới đây:

Trắc nghiệm Toán 7 học kì I (P1)

Chọn câu đúng nhất.

 • A. $widehat{A}$ =80∘
 • B. AB // CD
 • C. Cả A, B đều đúng
 • D. A đúng, B sai

Câu 22: Kết quả của phép tính 7,118 + 9,52 − 8,7 + 2,21 sau khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là:

 • A. 10,148
 • B. 10,14
 • C. 10,1
 • D. 10,15

Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng OA với điểm A(−1; −3). Hãy xác định công thức của hàm số trên.

 • A. y = $frac{1}{3}$x
 • B. y = 2x
 • C. y = −3x
 • D. y = 3x

Câu 24: Chọn một cặp góc so le trong trong hình vẽ sau:

screenshot 87 1 0

 • A. $widehat{C_{3}}$ và $widehat{B_{1}}$
 • B. $widehat{C_{1}}$ và $widehat{B_{1}}$
 • C. $widehat{C_{4}}$ và $widehat{B_{4}}$
 • D. $widehat{C_{2}}$ và $widehat{B_{1}}$

Câu 25: Tổng các giá trị của x thỏa mãn |x + $frac{2}{5}$| −2 = −14 là

 • A. $-frac{14}{5}$
 • B. $frac{4}{5}$
 • C. $-frac{4}{5}$
 • D. $frac{14}{5}$

Câu 26: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b và c biết a // b và a ⊥ c. Kết luận nào đúng:

 • A. b // c
 • B. b ⊥ c
 • C. a ⊥ b
 • D. Tất cả các đáp án đều sai
Xem thêm:  Cách Chỉnh Máy Tính Casio Về Trạng Thái Ban Đầu Cực Đơn Giản

Câu 27: Cho hình vẽ sau.

Trắc nghiệm Toán 7 học kì I (P1)

Tính số đo góc BAD.

 • A. 95°
 • B. 105°
 • C. 115°
 • D. 45°

Câu 28: Phần giả thiết: c ∩ a = {A} ; c ∩ b = {B} $widehat{A_{1}}$ + $widehat{B_{2}}$ =180∘, (tham khảo hình vẽ) là của định lý nào dưới đây?

 • A. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc ngoài cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.
 • B. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc so le trong bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.
 • C. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.
 • D. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.

Câu 29: Cho tam giác ABC, kẻ AH vuông góc với BC. Tính chu vi ΔABC biết AB = 5cm, AH = 4cm, HC = $sqrt{184}$ cm (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

 • A. 30,8 cm
 • B. 35,7 cm
 • C. 31 cm
 • D. 31,7 cm

Câu 30: Biết một cặp góc so le trong $widehat{A_{3}}$ = $widehat{B_{2}}$ = 35∘. Tính số đo của cặp góc so le trong còn lại.

Trắc nghiệm Toán 7 học kì I (P1)

 • A. 115∘
 • B. 55∘
 • C. 135∘
 • D. 145∘

Câu 31: Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết $widehat{AOC}$−$widehat{AOD}$ = 50∘. Chọn câu đúng.

 • A. $widehat{AOC}$=110∘
 • B. $widehat{BOC}$= 65∘
 • C. $widehat{BOD}$ = 120∘
 • D. $widehat{AOD}$ = 50∘
Xem thêm:  Đề thi Toán 9 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (30 đề)

Câu 32: Số nào dưới đây là giá trị của biểu thức B = $frac{19}{-18}+frac{11}{5}+frac{1}{8}+frac{4}{15}+4$

 • A. 2
 • B. 6
 • C. 5
 • D. 4

Câu 33: Cho hình vẽ sau. Tam giác nào bằng với tam giác ABC?

screenshot 125 3

 • A. ΔABC = ΔEDA
 • B. ΔABC = ΔEAD
 • C. ΔABC = ΔAED
 • D. ΔABC = ΔADE

Câu 34: Tìm x, biết $(5x-1)^{6}=729$

 • A. x = $frac{4}{5}$ hoặc x = $frac{2}{5}$
 • B. x = $-frac{4}{5}$ hoặc x = − $frac{2}{5}$
 • C. x = $frac{4}{5}$ hoặc x = – $frac{2}{5}$
 • D. x = − $frac{4}{5}$ hoặc x = $frac{2}{5}$

Câu 35: Cho tam giác ABC vuông ở A có AC = 20cm. Kẻ AH vuông góc với BC. Biết BH = 9cm, HC = 16cm. Tính AB, AH.

 • A. AH = 12 cm; AB = 15 cm.
 • B. AH = 10 cm; AB = 15 cm.
 • C. AH = 15 cm; AB = 12 cm.
 • D. AH = 12 cm; AB = 13 cm.

Câu 36: Cho góc nhọn xOy và Oz là tia phân giác của góc đó. Trên tia Ox lấy điểm A và trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Gọi C là một điểm bất kỳ trên tia Oz, Chọn câu sai.

 • A. AC = OB
 • B. AC = BC
 • C. $widehat{OAC}$ = $widehat{OBC}$
 • D. CO là tia phân giác của $widehat{BCA}$

Câu 37: Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên một nửa mặt hẳng bờ AB vẽ tam giác ABC sao cho AC = 4cm, BC = 5cm, trên nửa mặt phẳng còn lại vẽ tam giác ABD sao cho BD = 4cm, AD = 5cm. Chọn câu đúng.

 • A. ΔCAB = ΔDAB
 • B. ΔABC = ΔBDA
 • C. ΔCAB = ΔDBA
 • D. ΔCAB = ΔABD

Câu 38: Cho góc nhọn xOy, Oz là tia phân giác của góc đó. Qua điểm A thuộc tia Ox kẻ đường thẳng song song với Oy cắt ở M. Qua M kẻ đường thẳng song song với Ox cắt Oy ở B. Chọn câu đúng.

 • A. OA > OB; MA > MB
 • B. OA = OB; MA = MB
 • C. OA < OB; MA < MB
 • D. OA < OB; MA = MB
Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2016 - 2017 - VnDoc.com

Câu 39: Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A với $widehat{A}$=80∘. Trên hai cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm D và E sao cho AD = AE. Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. DE//BC
 • B. $widehat{B}$ =50∘
 • C. $widehat{ADE}$=50∘
 • D. Cả ba phát biểu trên đều sai

Câu 40: Giá trị biểu thức $frac{2}{5}+(frac{-4}{3})+(frac{-1}{2})$ là :

 • A. $-frac{33}{30}$
 • B. $-frac{31}{30}$
 • C. $frac{43}{30}$
 • D. $-frac{43}{30}$
Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin