Đề thi HSG Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Trong giai đoạn vừa kết thúc học kỳ 1, chuẩn bị bước vào học kỳ 2, trường THPT Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Lịch sử 12, với mục đích tuyển chọn được những em học sinh ưu tú môn Lịch sử 12, để làm tấm gương học tập cho các em học sinh khác noi theo, các em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi Lịch sử 12 lần này sẽ được tuyên dương, khen thưởng, và được đưa vào đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử 12 của trường để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, phát huy hơn nữa những tiềm năng của các em, tạo điều kiện để các em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Lịch sử 12 cấp tỉnh, cấp Quốc gia.

Đề thi HSG Lịch sử 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh có mã đề 132, đề gồm 10 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 70 câu hỏi – đây là một điểm mới vì từ trước đến nay, đề thi HSG môn Lịch sử 12 thường được biên soạn theo hình thức tự luận, điều này giúp các em thuận lợi trong việc kết hợp ôn tập kỳ thi HSG Lịch sử 12 và kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019, thời gian làm bài thi Lịch sử là 90 phút, đề thi có đáp án các mã đề.

Xem thêm:  TOP 9 Đề thi cuối kì 1 Sinh học 10 năm 2022 - Download.vn

Trích dẫn đề thi HSG Lịch sử 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh: + Nội dung nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933)? A. Hình thành hai khối đế quốc đối lập nhau: phe Phát xít và phe Đồng minh. B. Nền kinh tế các nước tư bản bị tàn phá nghiêm trọng. C. Hàng chục triệu người thất nghiệp, sống trong cảnh nghèo đói, túng quẫn. D. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh thế giới mới. + Điểm giống nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) và Luận cương chính trị (10/1930) là xác định cách mạng Việt Nam: A. Trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.. B. Là nhân tố quyết định cho thắng lợi của cách mạng Đông Dương. C. Gồm nhiều lực lượng (động lực) nhưng liên minh công nông là nòng cốt. D. Có nhiệm vụ đánh đuổi bọn đế quốc, phát xít và đánh đổ thế lực phong kiến và tay sai. + Đặc điểm cơ bản của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau chiến tranh thế giới II là: A. Một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng. B. Một trật tự thế giới mới thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa. C. Một trật tự thế giới mới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. D. Một trật tự thế giới mới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận.

Xem thêm:  Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
[ads]

TẢI XUỐNG PDF

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin