Điều 1: Quy định chung

Để sử dụng trang web gtvttw4.edu.vn, người dùng phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản sử dụng được đề ra. Trang web này được sử dụng như một công cụ hỗ trợ cho người dùng tìm kiếm thông tin liên quan đến giáo dục và tuyển sinh. Nếu bạn sử dụng trang web, bạn đồng ý không sử dụng trang web để truyền bá hoặc phổ biến thông tin sai lệch, đồi trụy hoặc có tính chất phản động, xâm phạm quyền riêng tư, danh dự của người khác, không vi phạm pháp luật hiện hành và các quy định khác liên quan đến trang web.

Điều 2: Quy Định Về Bản Quyền

Trang web GTVT TW4 tuân thủ đầy đủ các quy định về bản quyền. Mọi thông tin, tài liệu, tài nguyên trên trang web này đều là tài sản của trang web và được bảo vệ bởi luật pháp về bản quyền. Bạn không được sao chép, tái bản, phân phối hoặc sử.

Điều 3: Quy Định Về Sử Dụng Tài Liệu Trên Trang Web

Các tài liệu trên trang web GTVT TW4 được sử dụng cho mục đích giáo dục và nghiên cứu. Bạn có thể sử dụng các tài liệu này để phục vụ cho nhu cầu cá nhân hoặc trong các hoạt động giảng dạy. Tuy nhiên, bạn không được sao chép, phân phối hay sử dụng các tài liệu này cho mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích nào khác mà không được phép trước bởi trang web GTVT TW4.

Điều 4: Quy Định Về Vi Phạm Điều Khoản

Nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng của trang web GTVT TW4, bạn có thể bị hạn chế quyền truy cập hoặc tài khoản của bạn có thể bị xóa bỏ. Trang web cũng có quyền báo cáo cho cơ quan chức năng nếu bạn vi phạm các quy định pháp luật về bản quyền hoặc pháp luật khác liên quan đến việc sử dụng trang web.

Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về các điều khoản sử dụng của trang web GTVT TW4, bạn có thể liên hệ với quản trị viên của trang web để được hỗ trợ và giải đáp. Bạn cũng có thể tham khảo các thông tin liên hệ trên trang web để liên lạc với đội ngũ quản trị viên.

Trang web https://gtvttw4.edu.vn/ là một trang web giáo dục quan trọng và cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các giảng viên, cán bộ giáo dục và học viên. Tuy nhiên, để sử dụng trang web này một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ các điều khoản và quy định của trang web. Bằng cách tuân thủ các quy định và điều khoản này, bạn sẽ tránh được các vấn đề pháp lý và sử dụng trang web một cách an toàn và bảo mật.