Bài 7.3 trang 91 SBT Toán 8 Tập 1 – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Gia bai 7 1 7 2 7 3 trang 91 sbt toan 8 tap 1 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 7: Hình bình hành

Bài 7.3 trang 91 SBT Toán 8 Tập 1: Cho hình bình hành ABCD. Lấy điểm E trên cạnh AB, điểm F trên cạnh CD sao cho AE = CF. Chứng minh rằng ba đường thẳng AC, BD, EF đồng quy.

Lời giải:

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Xét tứ giác AECF:

AB // CD (gt)

⇒ AE // CF

AE = CF (gt)

Suy ra: Tứ giác AECF là hình bình hành ( vì có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau)

⇒ AC và EF cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

OA = OC ( tính chất hình bình hành) ⇒ EF đi qua O

Vậy AC, BD, EF đồng quy tại O.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 73 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Các tứ giác ABCD, EFGH và hình vẽ bên dưới có…

 • Bài 74 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AB…

 • Bài 75 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD. Tia phân giác của góc A cắt CD ở M…

 • Bài 76 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình bên cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng…

 • Bài 77 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các…

 • Bài 78 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm…

 • Bài 79 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tính các góc của hình bình hành ABCD biết…

 • Bài 80 (trang 89 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Trong các tứ giác ở hình dưới đây, hình nào là hình bình hành…

 • Bài 81 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Chu vì hình bình hành ABCD bằng l0cm, chu vi tam giác…

 • Bài 82 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình bên dưới, cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh…

 • Bài 83 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình hình hành ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm…

 • Bài 84 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình dưới cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng…

 • Bài 85 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình hình hành ABCD. Qua C kẻ đường thẳng xy chỉ có…

 • Bài 86 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD và đường thẳng xy không có điểm…

 • Bài 87 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD có ∠A = α > 90o. Ở phía ngoài hình…

 • Bài 88 (trang 90 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC. Ở phía ngoài tam giác vẽ các tam giác…

 • Bài 89 (trang 91 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng hình bình hành ABCD biết…

 • Bài 90 (trang 91 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho ba điểm A, B, C trên giấy kẻ ô vuông ở hình bên…

 • Bài 91 (trang 91 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC. Dựng đường thẳng song song với BC, cắt cạnh…

 • Bài 7.1 (trang 91 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu…

 • Bài 7.2 (trang 91 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD , các đường chéo cắt nhau tại O…

 • Bài 7.3 (trang 91 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD. Lấy điểm E trên cạnh AB, điểm F…

Xem thêm:  Giải bài 83, 84, 85, 86 trang 109 sgk toán 8 tập 1 - Giaibaitap.me

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Các dạng bài tập Toán 8 (có đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án
Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin