Giải SGK Toán 4 trang 170 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giai bai 1 2 3 4 trang 170 sgk toan 4 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo). Bài 1. Phân số thứ nhất là 4/5, phân số thứ hai là 2/7. Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Bài 1 trang 170 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Phân số thứ nhất là 4/5, phân số thứ hai là 2/7. Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Phương pháp:

– Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.

– Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

– Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải:

Tính tổng: (dfrac{4}{5}+dfrac{2}{7}=dfrac{28}{35}+dfrac{10}{35}= dfrac{38}{35})

Tính hiệu: (dfrac{4}{5}-dfrac{2}{7}= dfrac{28}{35}- dfrac{10}{35}= dfrac{18}{35})

Tính tích: (dfrac{4}{5}times dfrac{2}{7}=dfrac{8}{35})

Tính thương: (dfrac{4}{5}: dfrac{2}{7}=dfrac{4}{5}times dfrac{7}{2}) (= dfrac{28}{10}= dfrac{14}{5})

Bài 2 trang 170 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

bai 2 trang 170 sgk toan 4

Lời giải:

a) Cột thứ nhất: (dfrac{4}{5}-dfrac{1}{3}=dfrac{12}{15}-dfrac{5}{15})(=dfrac{7}{15}), viết (dfrac{7}{15}) vào ô trống.

Cột thứ hai: (dfrac{1}{2}+ dfrac{1}{4}=dfrac{4}{8}+ dfrac{2}{8}) (=dfrac{6}{8}= dfrac{3}{4}), viết (dfrac{3}{4}) vào ô trống.

Xem thêm:  Bài 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Cột thứ ba: (dfrac{7}{9}-dfrac{1}{5}=dfrac{35}{45}-dfrac{9}{45}=dfrac{26}{45}), viết (dfrac{26}{45}) vào ô trống.

Ta có kết quả như sau:

bai 2 trang 170 sgk toan 4 1

b) Cột thứ nhất: (dfrac{2}{3}times dfrac{4}{7}= dfrac{8}{21}), viết (dfrac{8}{21}) vào ô trống.

Cột thứ hai: (dfrac{8}{9}: dfrac{1}{3}=dfrac{8}{9}times dfrac{3}{1}= dfrac{24}{9}=dfrac{8}{3}), viết (dfrac{8}{3}) vào ô trống.

Cột thứ ba: (dfrac{6}{11}:dfrac{2}{9}=dfrac{6}{11}times dfrac{9}{2}= dfrac{54}{22}= dfrac{27}{11}), viết (dfrac{27}{11}) vào ô trống.

Ta có kết quả như sau:

bai 2 trang 170 sgk toan 4 2

Bài 3 trang 170 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Tính:

a) (dfrac{2}{3}+ dfrac{5}{2}-dfrac{3}{4}) ; (dfrac{2}{5}times dfrac{1}{2}: dfrac{1}{3}); (dfrac{2}{9}: dfrac{2}{9}times dfrac{1}{2}) .

b) (dfrac{4}{5}-dfrac{1}{2}+ dfrac{1}{3}) ; (dfrac{1}{2}times dfrac{1}{3}+ dfrac{1}{4}) ; (dfrac{2}{7}: dfrac{2}{3}- dfrac{1}{7})

Lời giải:

a) (dfrac{2}{3}+ dfrac{5}{2}-dfrac{3}{4}=dfrac{8}{12}+ dfrac{30}{12}- dfrac{9}{12})(=dfrac{38}{12}- dfrac{9}{12}= dfrac{29}{12})

+) (dfrac{2}{5}times dfrac{1}{2}: dfrac{1}{3}) (=dfrac{2}{10}: dfrac{1}{3})(=dfrac{1}{5}: dfrac{1}{3}) (= dfrac{1}{5}times dfrac{3}{1}= dfrac{3}{5})

+) (dfrac{2}{9}: dfrac{2}{9}times dfrac{1}{2}= dfrac{2}{9}times dfrac{9}{2} times dfrac{1}{2})(= dfrac{18}{18} times dfrac{1}{2} = 1 times dfrac{1}{2} = dfrac{1}{2})

b) (dfrac{4}{5}-dfrac{1}{2}+ dfrac{1}{3}= dfrac{24}{30}- dfrac{15}{30}+ dfrac{10}{30})(= dfrac{9}{30}+ dfrac{10}{30}= dfrac{19}{30})

+) (dfrac{1}{2}times dfrac{1}{3}+ dfrac{1}{4}= dfrac{1}{6}+ dfrac{1}{4})(= dfrac{2}{12}+ dfrac{3}{12}= dfrac{5}{12})

+) (dfrac{2}{7}: dfrac{2}{3} – dfrac{1}{7}= dfrac{2}{7}times dfrac{3}{2}- dfrac{1}{7})(=dfrac{6}{14}- dfrac{1}{7} = dfrac{3}{7}- dfrac{1}{7}=dfrac{2}{7})

Bài 4 trang 170 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 2/5 bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Lời giải:

a) Sau hai giờ vòi nước chảy được số phần bể là:

(dfrac{2}{5}+dfrac{2}{5}= dfrac{4}{5}) (bể)

b) Số phần nước còn lại sau khi dùng (dfrac{1}{2}) bể là:

(dfrac{4}{5}-dfrac{1}{2}= dfrac{3}{10}) (bể)

Đáp số: a) (dfrac{4}{5}) bể;

Xem thêm:  Ý nghĩa các con số từ 0 tới 100 trong phong thủy Sim, biển số xe

b) (dfrac{3}{10}) bể.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin