Giải Hóa 8 bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải bài tập hóa 8 bài 25 sgk trang 87 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lý thuyết Hóa học 8 Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Bài giảng: Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

1. Sự oxi hóa

Là sự tác dụng của oxi với một chất

2. Phản ứng hóa hợp

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Phản ứng cần nâng nhiệt độ lên để khơi mào phản ứng lúc đầu, các chất sẽ cháy, tỏa nhiều nhiệt gọi là phản ứng tỏa nhiệt.

3. Ứng dụng của oxi

Hai lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất của oxi là dùng cho sự hô hấp của người và động vật, cần cho sự đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

Bài tập tự luyện

Bài 1: Tục ngữ có câu “Nước chảy đá mòn”. Câu nói đó nếu xét theo khía cạnh hoá học thì được mô tả theo phương trình hoá học sau: CaCO3 + CO2 + H2O -> Ca(HCO3)2 Phản ứng trên thuộc loại:

A. Phản ứng hoá hợp.

B. Phản ứng phân huỷ.

C. Phản ứng thế.

D. Phản ứng trao đổi.

Lời giải:

Xem thêm:: Ý nghĩa của công thức hóa học? – Luật Hoàng Phi

CaCO3 + CO2 + H2O →→ Ca(HCO3)2

Phản ứng trên từ 3 chất tham gia phản ứng sinh ra 1 chất sản phẩm →→ thuộc phản ứng hóa hợp.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 2: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?

A. Sự quang hợp của cây xanh

B. Sự cháy của than, củi, bếp ga

C. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt

D. Sự hô hấp của động vật

Lời giải:

Quá trình không làm giảm lượng oxi trong không khí là: Sự quang hợp của cây xanh.

Vì sự quang hợp của cây xanh là quá trình sản sinh ra khí oxi

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp?

A. CuO + H2 → Cu + H2O

B. CaO + H2O → Ca(OH)2

Xem thêm:: Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

C. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

D. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Lời giải:

Phản ứng hóa hợp là: CaO + H2O → Ca(OH)2 vì có 2 chất tham gia tạo thành 1 chất sản phẩm

Đáp án cần chọn là: B

Bài 4: Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng hoá hợp:

A. 3Fe + 3O2→ Fe3O4

B. S + O2 → SO2

C. CuO + H2→ Cu + H2O

D. 4P + 5O2 → 2P2O5

Lời giải:

Phản ứng không phải phản ứng hóa hợp là: CuO + H2 → Cu + H2O

Vì phản ứng hóa hợp chỉ tạo 1 chất sản phẩm

Đáp án cần chọn là: C

Bài 5: Mỗi giờ một người lớn hít vào trung bình 0,5m3 không khí, có thể giữ lại 1/3 lượng khí oxi có trong không khí đó. Như vậy thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình thể tích khí oxi là bao nhiêu?

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 10 Hóa lớp 11: Axit, bazơ và muối

A. 4m3.

B. 5m3.

C. 6m3.

D. 7m3.

Lời giải:

1 ngày đêm = 24 giờ

1 ngày đêm người đó hít vào số m3 không khí là: 24. 0,5 = 12 m3

Vì cơ thể chỉ giữ lại 1/3 lượng khí oxi có trong không khí => thực tế người đó cần trung bình thể tích khí oxi là: V = 12/3 = 4 m3

Đáp án cần chọn là: A

Xem thêm các bài tóm tắt kiến thức Hóa học lớp 8 hay, chi tiết khác:

  • Lý thuyết Hóa học 8 Bài 26: Oxit

  • Lý thuyết Hóa học 8 Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

  • Lý thuyết Hóa học 8 Bài 28: Không khí – sự cháy

  • Lý thuyết Hóa học 8 Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro

  • Lý thuyết Hóa học 8 Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án
Đánh giá tốt post