Hướng dẫn ôn lý thuyết và giải bài tập hoá 9 trang 54 – Kiến Guru

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải bài tập hóa 9 trang 54 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Dãy hoạt động hóa học của kim loại là nội dung rất quan trọng trong chương trình hóa học lớp 9. Vì vậy, các bạn học sinh cần nắm vững được các kiến thức quan trọng trong bài học cũng như giải đáp các thắc mắc về bài tập trong sách giáo khoa trang 54. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp và hướng dẫn giải chi tiết bài tập hóa 9 trang 54 dưới đây.

Mời các bạn cùng tham khảo!

1. Hệ thống kiến thức hóa 9 trang 54 sgk

Dưới đây là hệ thống các lý thuyết cần ghi nhớ của môn hóa 9 trang 54. Hy vọng rằng những nội dung này sẽ giúp các bạn nắm vững được các kiến thức một cách tốt nhất.

1.1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại đã được xây dựng như thế nào?

Dãy hoạt động hóa học của kim loại chính là dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần của mức độ hoạt động hóa học của chúng.

Dãy hoạt động của một số kim loại là:

* Mẹo ghi nhớ:

1.2. Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ có ý nghĩa như thế nào?

a) Mức độ hóa học của các kim loại sẽ giảm dần từ trái sang phải

=> K chính là kim loại hoạt động mạnh nhất và Au sẽ là kim loại hoạt động kém nhất.

b) Kim loại khi đứng trước Mg (K, Ba, Ca, Na) sẽ phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑

c) Kim loại mà đứng trước H sẽ tác dụng với dung dịch axit (HCl; H2SO4loãng,….) tạo ra H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

Cu + 2HCl → không phản ứng (vì Cu đứng sau H)

d) Kim loại mà không tan trong nước (từ Mg trở về sau) sẽ đẩy được kim loại đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chú ý: Khi ta cho Na vào dung dịch CuCl2 thì có:

  • Na đã phản ứng với nước trước: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑
  • Sau đó đã xảy ra phản ứng: CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

2. Áp dụng giải bài tập hóa 9 trang 54 sgk

Dưới đây là các bài tập trong sách giáo khoa hóa 9 trang 54 sẽ được chúng tôi hướng dẫn và giải đáp một cách chi tiết nhất. Các bạn hãy vận dụng tốt các kiến thức đã được học vào giải bài tập!

2.1. Bài 1 sách giáo khoa trang 54 hóa 9

Dãy các kim loại nào sau đây đã được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động của hoá học tăng dần ?

a. Dãy K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe ;

b. Dãy Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn ;

c. Dãy Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K;

d. Dãy Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe ;

e. Dãy Mg, K, Cu, Al, Fe.

Hướng dẫn giải:

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 trang 155 sgk Hóa Học 12

Đáp án chính là C

2.2. Bài 2 sách giáo khoa trang 54 hóa 9:

Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất chính là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để mà làm sạch dung dịch ZnSO4 ? Hãy giải thích và viết phương trình hoá học của nó.

a. Fe ;

b. Zn ;

c. Cu ;

d. Mg.

Hướng dẫn giải:

Ta dùng kim loại Zn vì có phản ứng sau:

Zn(r) + CuSO4(dd) -> ZnSO4(dd) + Cu(r)

Nếu như dùng Zn dư, Cu sẽ tạo thành không tan được tách ra khỏi dung dịch và ta sẽ thu được dd ZnSO4 tinh khiết

2.3. Bài 3 sách giáo khoa trang 54 hóa 9:

Viết các phương trình hoá học sau ở đây :

a) Điều chế được CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau đây : Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.

(Các hoá chất cần thiết đều coi như có đủ).

Hướng dẫn giải:

a) Ta có PT: Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2Cu + O2 → 2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

b) Ta có PT: Mg + 2НСl → MgCl2 + H2

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

2.4. Bài 4 sách giáo khoa trang 54 hóa 9:

Hãy cho biết hiện tượng sẽ xảy ra khi mà cho

a) Cho kẽm vào trong dung dịch đồng clorua.

b) Cho đồng vào trong dung dịch bạc nitrat.

Xem thêm:: Bảng Hóa Trị Lớp 8 Các Nguyên Tố Hóa Học Thường Gặp Và Bài

c) Cho kẽm vào trong dung dịch magie clorua.

d) Cho nhôm vào trong dung dịch đồng clorua.

Hãy viết các phương trình hoá học, nếu có được:

Hướng dẫn giải:

a) Có chất rắn màu đỏ sẽ bám vào bề mặt kẽm, màu xanh của dung dịch sẽ nhạt dần:

PT: CuCl2 (dd) + Zn(r) -> ZnCl2(dd) + Cu(r)

b) Hiện tượng, PTHH ở trong bài học.

c) Không có hiện tượng nào xảy ra và không có phản ứng.

d) Có chất rắn màu đỏ sẽ bám vào bề mặt nhôm và màu xanh của dung dịch nhạt dần.

2Al(r) + 3CuCl2(dd) -> 2AlCl3 + Cu(r)

2.5. Bài 5 sách giáo khoa trang 54 hóa 9:

Cho 10,5 gam hỗn hợp của 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta sẽ thu được 2,24 lít khí (đktc).

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính được khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

Hướng dẫn giải:

Ta có: số mol H2

= 2,24 : 22,4 = 0,1 mol.

a) Khi mà cho hỗn hợp (Zn, Cu) vào dung dịch H2SO4 loãng, chỉ có Zn phản ứng ta có:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + Н2

Phản ứng là: 0,1 ← 0,1 (mol)

b) Chất rắn còn lại sẽ là Cu. mCu

= 10,5 – 0,1 x 65

= 4 gam.

3. Các bài tập trắc nghiệm

Ngoài các bài tập sgk hóa 9 trang 54, các bài tập trắc nghiệm dưới đây mà chúng tôi đem đến sẽ giúp các bạn ôn tập lại các kiến thức một cách tốt nhất.

3.1. Câu 1

Có một mẫu dung dịch MgSO4 đã bị lẫn tạp chất là ZnSO4, có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại nào:

A. Zn

B. Mg

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 145 sgk Hóa Học 11

C. Fe

D. Cu

Đáp án là: B

Ta sử dụng một lượng dư kim loại Mg

Mg + ZnSO4 → MgSO4 + Zn ↓

Lọc bỏ kim loại ta thu được dung dịch MgSO4 tinh khiết.

3.2. Câu 2

Dãy kim loại sẽ tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 sẽ tạo thành Cu kim loại:

A. Al , Zn, Fe

B. Zn, Pb, Au

C. Mg, Fe , Ag

D. Na, Mg , Al

Đáp án là: A

Các kim loại sẽ tác dụng được với Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại sẽ phải đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại và các kim loại đó phải không tác dụng được với nước.

→ A là thỏa mãn.

3.3. Câu 3

Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất chính là nhôm, để mà làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với

A. Với dung dịch NaOH dư

B. Với dung dịch H2SO4 loãng

C. Với dung dịch HCl dư

D. Với dung dịch HNO3 loãng .

Đáp án là: A

Ta sử dụng một lượng dư dung dịch NaOH

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2

Lọc lấy kim loại để rửa sạch thu được Fe tinh khiết.

Chú ý: Một số kim loại như là Al, Zn … sẽ có thể tác dụng được với dung dịch kiềm.

Trên đây là tất cả những nội dung về dãy hoạt động hóa học của kim loại mà Kiến Guru cung cấp cho các bạn học sinh. Hy vọng những hướng dẫn về hóa 9 trang 54 trên sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức để hoàn thành tốt môn học này. Việc ôn tập thật kĩ sẽ hỗ trợ các bạn làm tốt và dễ dàng hơn trong các bài kiểm tra sắp tới.

Nếu còn gặp khó khăn gì, các bạn hãy truy cập vào kienguru.vn để được chúng tôi hỗ trợ và hướng dẫn một cách cụ thể nhất.

Chúc các bạn luôn học tập thật tốt!

Đánh giá tốt post