Lịch Sử lớp 6 | Giải sgk Lịch Sử 6 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giai bai tap lich su 6 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

[Lịch Sử lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo] Soạn, Giải bài tập Lịch Sử lớp 6 sách mới với lời giải được biên soạn chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa Lịch Sử 6 của cả ba bộ sách mới.

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử lớp 6 (sách mới)

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương 1: Vì sao phải học lịch sử

 • Bài 1: Lịch sử và cuộc sống

 • Bài 2: Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục hưng lại lịch sử

 • Bài 3: Thời gian trong lịch sử

Chương 2: Xã hội nguyên thủy

 • Bài 4: Nguồn gốc loài người

 • Bài 5: Xã hội nguyên thủy

 • Bài 6: Sự biến chuyển và phân hóa của xã hội nguyên thủy

Chương 3: Xã hội cổ đại

 • Bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

 • Bài 8: Ấn Độ cổ đại

 • Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

 • Bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ đại

Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X

 • Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

 • Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)

 • Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Chương 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X

 • Bài 14: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc

 • Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

 • Xem thêm:: Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 17 Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay

  Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

 • Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

 • Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

 • Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

 • Bài 20: Vương quốc Phù Nam

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử lớp 6 – Cánh diều

Chương 1: Vì sao cần học lịch sử?

 • Bài 1: Lịch sử là gì?

 • Bài 2: Thời gian trong lịch sử?

Chương 2: Thời nguyên thủy

 • Bài 3: Nguồn gốc loài người

 • Bài 4: Xã hội nguyên thủy

 • Bài 5: Chuyển biến về kinh tế – xã hội cuối thời nguyên thủy

Chương 3: Xã hội cổ đại

 • Bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

 • Bài 7: Ấn Độ cổ đại

 • Bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

 • Bài 9: Hy Lạp và La Mã cổ đại

Chương 4: Đông Nam Á (Từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X)

 • Bài 10: Sự ra đời và phát triển của các vương quốc ở Đông Nam Á (Từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X)

 • Bài 11: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á (Từ đầu công nguyên đến thế kỉ X)

Chương 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc

Chương 6: Thời bắc thuộc và chống bắc thuộc (Từ thế kỉ II trước công nguyên đến năm 938)

 • Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của việt nam thời bắc thuộc

 • Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ (Từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X)

 • Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời bắc thuộc

 • Bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Chương 7: Vương quốc chăm-pa và vương quốc phù nam

 • Bài 18: Vương quốc Chăm-Pa

 • Bài 19: Vương quốc Phù Nam

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Chương 1: Tại sao cần học lịch sử?

 • Bài 1: Lịch sử là gì?

 • Bài 2: Thời gian trong lịch sử

Chương 2: Thời kì nguyên thủy

 • Bài 3: Nguồn gốc loài người

 • Bài 4: Xã hội nguyên thủy

 • Bài 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp

Chương 3: Xã hội cổ đại

Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X

 • Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

 • Bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Chương 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X

 • Bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

 • Bài 15: Đời sống của người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc

 • Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

 • Bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời kì Bắc thuộc

 • Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X

 • Bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

 • Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X

 • Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

Tham khảo thêm soạn văn, giải bài tập sách giáo khoa lớp 6 các môn khác:

Bộ sách lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bộ sách lớp 6 Cánh diều:

Bộ sách lớp 6 Chân trời sáng tạo:

Lời giải bài tập môn Lịch Sử lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Lịch Sử 7 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Lịch Sử 7 (Chân trời sáng tạo)
 • (mới) Giải sgk Lịch Sử 7 (Cánh diều)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:

 • Giải bài tập Lịch Sử 6 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập Lịch Sử 6 (hay nhất)
 • Lý thuyết & 270 câu Trắc nghiệm Lịch Sử 6 có đáp án
 • Giải Tập bản đồ Lịch Sử 6
 • Giải vở bài tập Lịch Sử 6
 • Giải sách bài tập Lịch Sử 6
 • Top 32 Đề thi Lịch Sử 6 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án
Đánh giá tốt post