Giải bài 1 trang 17 sgk Đại số 11 | Hay nhất Giải bài tập Toán 11

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải bài tập toán 11 sgk trang 17 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Giải bài tập toán 11 sgk trang 17

Bài 1: Hàm số lượng giác

Video Bài 1 trang 17 SGK Đại số 11 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 1 (trang 17 SGK Đại số 11): Hãy xác định giá trị của x trên đoạn [-π ; 3π2] để hàm số y = tan x:

a. Nhận giá trị bằng 0;

b. Nhận giá trị bằng 1;

c. Nhận giá trị dương;

d. Nhận giá trị âm.

Lời giải:

a) Hàm số y = tan x nhận giá trị bằng 0.

Suy ra: tan x = 0 => x = kπ, (k ∈ ℤ)

Xem thêm:: Ý nghĩa con số 9 trong biểu đồ ngày sinh Thần số học

Vì x ∈ [-π ; 3π2] chọn k ∈ {-1; 0; 1}

Với k = -1 => x = -π => tan(-π) = 0 (thỏa mãn)

Với k = 0 => x = 0 => tan0 = 0 (thỏa mãn)

Với k = 1 => x = π => tan(π) = 0 (thỏa mãn)

Vậy x ∈ {-π; 0; π} thì hàm số y = tan x nhận giá trị bằng 0 trên [-π ; 3π2].

b) Hàm số y = tan x nhận giá trị bằng 1

Suy ra: tan x = 1 => x = π4 + kπ, (k ∈ ℤ)

Xem thêm:: Ý nghĩa con số 9 trong biểu đồ ngày sinh Thần số học

Vì x ∈ [-π ; 3π2] chọn k ∈ {-1; 0; 1}

Với k = -1 => x = −3π4 => tan−3π4 = 1 (thỏa mãn)

Với k = 0 => x = π4 => tanπ4 = 1 (thỏa mãn)

Xem thêm:: Công thức tính chu vi, diện tính hình vuông chuẩn nhất theo SGK

Với k = 1 => x = 5π4 => tan5π4 = 1 (thỏa mãn)

Vậy x ∈ −3π4; π4;5π4 thì hàm số y = tan x nhận giá trị bằng 1 trên [-π ; 3π2].

c) Dựa vào đồ thị

tan x > 0 khi x ∈ −π;−π2∪0;π2∪π;3π2

d) Dựa vào đồ thị

Ta thấy tan x < 0 khi x ∈ −π2;0∪π2;π

Kiến thức áp dụng

Các bài giải bài tập Toán 11 Đại số Bài 1 khác:

 • Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 1 trang 4 : Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính ….

 • Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 36, 37 Sách giáo khoa Giải tích 11

  Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 1 trang 6 : Hãy so sánh các giá trị sinx ….

 • Bài 1 (trang 17 SGK Đại số 11):Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn…

 • Bài 2 (trang 17 SGK Đại số 11):Tìm tập xác định của các hàm số…

 • Bài 3 (trang 17 SGK Đại số 11):Dựa vào đồ thị của hàm số y = sin x, hãy vẽ…

 • Bài 4 (trang 17 SGK Đại số 11):Chứng minh rằng sin(2 + kπ)…

 • Bài 5 (trang 18 SGK Đại số 11):Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx,…

 • Bài 6 (trang 18 SGK Đại số 11):Dựa vào đồ thị hàm số y = sin x,…

 • Bài 7 (trang 18 SGK Đại số 11):Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x,…

 • Bài 8 (trang 18 SGK Đại số 11):Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số…

Các bài giải bài tập Toán 11 Đại số Chương 1 khác:

 • Bài 1: Hàm số lượng giác
 • Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
 • Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp
 • Ôn tập chương 1
 • Tiếp theo: Toán 11 Đại số Chương 2
 • Bài 1: Quy tắc đếm

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác
Đánh giá tốt post