Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải bài tập toán lớp 6 trang 66 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Với Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 trong Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 6 trang 66.

Giải Toán 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức

Luyện tập 5 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính các hiệu sau:

a) 5 – (-3)

b) (-7) – 8.

Lời giải:

a) 5 – (-3); = 5 + 3 = 8.

b) (-7) – 8 = (- 7) + (- 8) = – (7 + 8) = -15.

Vận dụng 3 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Nhiệt độ bên ngoài của một máy bay ở độ cao 10 000 m là – 48oC. Khi hạ cánh, nhiệt độ ở sân bay là 27oC. Hỏi nhiệt độ bên ngoài của máy bay khi ở độ cao 10 000 m và khi hạ cánh chênh lệch bao nhiêu độ C?

Lời giải:

Nhiệt độ bên ngoài của máy bay ở độ cao 10 000m và khi hạ cánh chênh lệch nhau:

27 – (- 48) = 27 + 48 = 75 (oC)

Vậy nhiệt độ bên ngoài của máy bay ở độ cao 10 000m và khi hạ cánh chênh lệch nhau 75 oC.

Bài 3.9 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính tổng hai số cùng dấu:

a)(-7) + (-2);

b)(-8) + (-5);

c)(-11) + (-7);

d)(-6) + (-15).

Lời giải:

a) (-7) + (-2)

= – (7 + 2)

= – 9

b) (-8) + (-5)

= – (8 + 5)

= – 13

c) (-11) + (-7)

= – (11 + 7)

= – 18

d) (-6) + (-15).

= – (6 + 15)

= – 21.

Bài 3.10 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính tổng hai số khác dấu

a) 6 + (-2);

b) 9 + (-3);

c) (-10) + 4;

d) (-1) + 8.

Lời giải:

a) 6 + (-2)

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

= 6 – 2 (do 6 > 2)

= 4

b) 9 + (-3)

= 9 – 3 (do 9 > 3)

= 6

c) (-10) + 4

= – (10 – 4) (do 10 > 4)

= – 6

d) (-1) + 8

= 8 – 1 (do 8 > 1)

= 7

Bài 3.11 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Biểu diễn – 4 và số đối của nó trên cùng một trục số.

Lời giải:

Số đối của -4 là 4. Ta biểu diễn chúng trên trục số:

Bài 3.12 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép trừ sau:

a) 9 – (-2)

b) (-7) – 4;

c) 27 – 30;

d) (-63) – ( -15).

Lời giải:

a) 9 – (-2);

= 9 + 2

= 11

b) ) (-7) – 4

= (-7) + (-4)

= – (7 + 4)

= -11

c) 27 – 30;

= 27 + (- 30)

= – (30 – 27) (do 30 > 27)

= – 3

d) (-63) – ( -15)

= (- 63) + 15

= – (63 – 15) (do 63 > 15)

= – 48

Bài 3.13 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B như hình vẽ chiều từ C đến B là chiều dương (nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm). Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilomet nếu vận tốc của chúng lần lượt là

a) 11 km/h và 6 km/h?

b) 11 km/h và – 6 km/h?

Lời giải:

Sau 1 giờ, ca nô có vận tốc 11km/h đi được quãng đường:

Xem thêm:: Ý nghĩa của con số Ct của xét nghiệm RT-PCR COVID-19 – HCDC

11.1 = 11 (km)

Sau 1 giờ, ca nô có vận tốc 6km/h đi được quãng đường:

6.1 = 6 (km)

a) Vì vận tốc của hai ca nô đều dương nên hai ca nô cùng đi về phía B (chiều từ C đến B là dương) nên khoảng cách sau 1 giờ của hai ca nô sẽ là hiệu quãng đường đi được của chúng.

Sau 1 giờ, hiệu quãng đường đi của chúng là:

11 – 6 = 5 (km)

Vậy sau 1 giờ, hiệu quãng đường đi của chúng là 5km.

b) Ca nô có vận tốc 11km/h (là vận tốc dương) nên có chiều đi từ C đến B. Ca nô có vận tốc -6km/h (là vận tốc âm) nên có chiều đi từ C đến A.

Do đó hai ca nô đi ngược chiều nhau, nên khoảng cách sau 1 giờ của hai ca nô sẽ là tổng quãng đường đi được của chúng.

Sau 1 giờ hai ca nô cách nhau:

11 + 6 = 17 (km)

Vậy sau 1 giờ hai ca nô cách nhau 17km.

Bài 3.14 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Mỗi hình sau đây mô phỏng phép tính nào?

a)

b)

Lời giải:

a) Hình mô phỏng phép tính: (-5) + 3 hoặc (-5) – (- 3);

b) Hình mô phỏng phép tính: 2 – 5 hoặc 2 + (-5).

Bài 3.15 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính nhẩm:

a) (-3) + (-2);

b) (-8) – 7;

c) (-35) + (-15);

d) 12 – (-8).

Lời giải:

a) (-3) + (-2)

= – (3 + 2)

= -5

b) (-8) – 7

= (-8) + (-7)

= – (8 + 7)

= – 15

c) (-35) + (-15)

= – (35 + 15)

= – 50

d) 12 – (-8

= 12 + 8

= 20.

Bài 3.16 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính một cách hợp lí:

Xem thêm:: Giải bài 29, 30, 31 trang 32 Sách bài tập Toán 8 tập 1 – Giaibaitap.me

a) 152 + (-73) – (-18) – 127

b) 7 + 8 + (-9) + (-10).

Lời giải:

a) 152 + (-73) – (-18) – 127

= [152 – (-18)] – [127 – (-73)]

= (152 + 18) – (127 + 73)

= 170 – 200

= – 30

b) 7 + 8 + (-9) + (-10).

= [(7 + (-9)] + [8 + (-10)]

= (- (9 – 7)] + [- (10 – 8)]

= (-2) + (-2)

= – (2 + 2)

= – 4.

Bài 3.17 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức (-156) – x, khi:

a) x = -26;

b) x = 76;

c) x = (- 28) – (- 143).

Lời giải:

a) Thay x = -26 vào biểu thức (-156) – x ta được:

(-156) – x = (-156) – (-26) = (-156) + 26 = – (156 – 26) = – 130. (do 156 > 26)

b) Thay x = 76 vào biểu thức (-156) – x ta được:

(-156) – x = (-156) – 76 = (-156) + (-76) = – (156 + 76) = – 232.

c) Thay x = (- 28) – (- 143) vào biểu thức (-156) – x ta được:

(-156) – x = (-156) – [(-28) – (-143)] = (-156) – [(-28) + 143] = (-156) – (143 – 28)

= (- 156) – 115 = (-156) + (-115) = – (156 + 115) = – 271.

Bài 3.18 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Thay mỗi dấu “*” bằng một chữ số thích hợp để có:

Lời giải:

Vậy dấu * là chữ số 6.

Vậy hai dấu * lần lượt theo thứ tự từ trái qua phải là 7 và 4.

Lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Kết nối tri thức hay khác:

  • Giải Toán 6 trang 62 Tập 1

  • Giải Toán 6 trang 63 Tập 1

  • Giải Toán 6 trang 64 Tập 1

  • Giải Toán 6 trang 65 Tập 1

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Toán 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

  • Toán 6 Luyện tập chung trang 69

  • Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên

  • Toán 6 Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

  • Toán 6 Luyện tập chung trang 75

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án
Đánh giá tốt post