Giải vở BT Lịch sử 7 bài: Nước Đại Việt ở thế kỉ 13 – ConKec.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giai bt lich su 7 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Câu 1: Vở bài tập lịch sử 7 trang 35

a) Về nguyên nhân sự sụp đổ của nhà Lý, hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là không phù hợp:

A. Vua quan chỉ lo ăn chơi, không chăm lo đến đời sống nhân dân.

B. Thiên tai mất mùa, đói kém.

C. Các thế lực phong kiến địa phương đánh giết lẫn nhau.

D. Dân nghèo nổi dậy đấu tranh.

b) Trong tình hình trên, nhà Trần thay nhà Lý có phù hợp không? Vì sao?

Xem thêm:: Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á – VietJack.com

Hướng dẫn trả lời:

a) Đáp án đúng là: C. Các thế lực phong kiến địa phương đánh giết lẫn nhau.

b) Nhà Trần thay nhà Lý là phù hợp. Vì giờ đây nhà Lý không còn khả năng lãnh đạo quốc gia, nhà Trần lên thay nhà Lý là hợp với lòng dân.

Câu 2: Vở bài tập lịch sử 7 trang 35

Xem thêm:: Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước-Cuộc

a) Hãy điền vào bảng sau nội dung tương ứng về các chức quan ở các đơn vị hành chính địa phương thời Trần:

Các đơn vị hành chính địa phương Các chức quan tương ứng Các lộ (12 lộ) Phủ Huyện Xã

b) Hãy lập sơ đồ về hệ thống quan lại thời Lý và thời Trần theo bảng sau:

Hệ thống quan lại dưới vua thời Lý Hệ thống quan lại dưới vua thời Trần

Xem thêm:: Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á – VietJack.com

Hướng dẫn trả lời:

a)

Các đơn vị hành chính địa phương Các chức quan tương ứng Các lộ (12 lộ) Chánh, phó An phủ sứ Phủ Tri phủ Huyện Tri huyện Xã Xã quan

b)

Hệ thống quan lại dưới vua thời Lý Hệ thống quan lại dưới vua thời Trần screenshot 10 19 screenshot 11 20

Câu 3: Vở bài tập lịch sử 7 trang 36

Hãy cho biết pháp luật nhà Trần bảo vệ gì?

Xem thêm:: Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á – VietJack.com

Hướng dẫn trả lời:

Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi vua và dòng họ vua, pháp luật nhà Trần xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất

Câu 4: Vở bài tập lịch sử 7 trang 36

Hãy trình bày cách tổ chức quân đội nhà Trần?

Xem thêm:: Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á – VietJack.com

Hướng dẫn trả lời:

  • Quân đội nhà Trần gồm cấm quân và quân ở các lộ.
  • Cấm quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua.
  • Quân đội nhà Trần được tuyển dụng theo chính sách “ngụ binh ư nông” và “Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”.

Câu 5: Vở bài tập lịch sử 7 trang 36

a. Về chính sách “Ngụ binh ư nông” thời Trần, em đồng ý với nhận xét nào sau đây thì khoanh tròn vào chữ cái đầu câu:

A. Làm yếu quân đội vì không thường xuyên luyện tập.

B. Vừa đảm bảo sản xuất lương thực vừa đảm bảo chiến đấu lâu dài.

b. Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu chỉ các chức quan trông coi về nông nghiệp thời Trần:

Thái ý viện, Quốc sử viện Hà đê sứ, Khuyến nông sứ Khuyến nông sứ Tôn nhân phủ Đồn điền sứ, Hà đê sứ, Khuyến nông sứ

Xem thêm:: Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á – VietJack.com

Hướng dẫn trả lời:

a. Đáp án đúng là B. Vừa đảm bảo sản xuất lương thực vừa đảm bảo chiến đấu lâu dài.

b. Các chức quan trông coi về nông nghiệp thời Trần: Hà đê sứ, Khuyến nông sứ

Câu 6: Vở bài tập lịch sử 7 trang 36

Đê Đỉnh Nhĩ có ở thời nào? Khoanh tròn chữ cái đầu câu em chọn:

Xem thêm:: Khoa Lịch sử – ued.udn.vn – Đại học Đà Nẵng

A. Thời Đinh

B. Thời Trần

C. Thời Lý

Xem thêm:: Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á – VietJack.com

Hướng dẫn trả lời:

Đáp án đúng là: B. Thời Trần

Câu 7: Vở bài tập lịch sử 7 trang 37

Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời sai về biểu hiện sự hùng mạnh của nước Đại Việt thế kỉ XIII:

Vua anh minh sáng suốt. Quân đội vững mạnh. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển. Chú trọng sửa sang luật pháp, tăng cường cơ quan pháp luật.

Xem thêm:: Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á – VietJack.com

Hướng dẫn trả lời:

Câu trả lời sai về biểu hiện sự hùng mạnh của nước Đại Việt thế kỉ XIII là:

(x) Chú trọng sửa sang luật pháp, tăng cường cơ quan pháp luật.

Đánh giá tốt post