THÔNG BÁO

Mở các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Kính gửi: Các đơn vị

Căn cứ nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện lao động an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường.

Căn cứ Quyết định số 4469/QĐ-BGTVT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc giao nhiệm vụ cho Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung  ương IV huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ quyết định số 103/QĐ-ATLĐ ngày 07/4/2015 của Cục An toàn lao động – Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV;

Để đáp ứng nhu cầu huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp, đơn vị. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV thông báo mở các lớp huấn luyện và cấp chứng nhận an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ (Đối tượng, thời gian và địa điểm theo phụ lục đính kèm).

Nhà trường thông báo tới quý đơn vị, doanh nghiệp được biết, nếu có nhu cầu huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho cán bộ, công nhân gửi danh sách về trường theo địa chỉ:

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV

Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.851.270; Fax: 0383.852.748; Di động: 0919.529.295 (C.Thanh)

Hoặc gửi qua email: thanhcdgtvt75@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ