[Cánh diều] Giải SBT Toán 6 tập 2 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải sách bài tập toán 6 cánh diều tập 2 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Giải sách bài tập toán 6 cánh diều tập 2

Câu 1. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

a) Nếu ba điểm A, B, C thẳng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C

b) Có hai đường thẳng đi qua hai điểm M và N

c) Nếu hai điểm I, K nằm trên đường thẳng d và điểm H không thuộc đường thẳng d thì ba điểm I, K, H không thẳng hàng.

Xem thêm:: Đọc vị ý nghĩa số điện thoại bạn đang dùng xấu đẹp ra sao?

Trả lời:

Phát biểu đúng là phát biểu c

Câu 2.

a) Quan sát Hình 4 và chọn kí hiệu $in $, $notin $ thích hợp cho ?:

C ? a ; E ? a

b) Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a và hai điểm khác không thuộc đường thẳng a.

Xem thêm:: Đọc vị ý nghĩa số điện thoại bạn đang dùng xấu đẹp ra sao?

Trả lời:

a) C $in $ a ; E $notin $ a

b) Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a là A và B; hai điểm khác không thuộc đường thẳng a là N và M

Câu 3. Vẽ hai điểm A, B và đường thẳng xy đi qua hai điểm này

b) Vẽ hai điểm C sao cho C thuộc đường thẳng xy và điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Xem thêm:: Đọc vị ý nghĩa số điện thoại bạn đang dùng xấu đẹp ra sao?

Trả lời:

screenshot 359 2

Câu 4. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Xem thêm:: Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 4 năm 2018 – 2019 đầy đủ các môn

a) Hãy vẽ đường thẳng m không đi qua cả A, B và C

b) Hãy vẽ đường thẳng n sao cho điểm B thuộc n và các điểm A, C không thuộc n

Xem thêm:: Đọc vị ý nghĩa số điện thoại bạn đang dùng xấu đẹp ra sao?

Trả lời:

screenshot 360 2

Câu 5. Vẽ đường thẳng a. Lấy ba điểm A, B, C thuộc a và điểm D không thuộc a. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.

a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng? Kể tên các đường thẳng đó.

b) Điểm D nằm trên những đường thẳng nào? Kể tên các đường thẳng đó.

Xem thêm:: Đọc vị ý nghĩa số điện thoại bạn đang dùng xấu đẹp ra sao?

Trả lời:

a) Kẻ được tất cả bốn đường thẳng, đó là các đường thẳng DA, DB, DC và AB

b) Điểm D nằm trên các đường thẳng DA, DB và DC

Câu 6. Quan sát hình 5. Hãy nêu:

screenshot 342 4

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng;

b) Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng.

Xem thêm:: Đọc vị ý nghĩa số điện thoại bạn đang dùng xấu đẹp ra sao?

Trả lời:

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng là:

  • B, D, C
  • B, E, A
  • D, E, G

b) Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng:

  • B, D, E
  • B, A, C
  • D, A, C
  • G, E, A

Câu 7. Quan sát Hình 6. Hãy nêu:

screenshot 343 2

Xem thêm:: Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 115 Bài 166: Luyện tập

a) Điểm M thuộc đường thẳng nào, không thuộc đường thẳng nào.

b) Những đường thẳng đi qua N

c) Trong bốn điểm M, N, P, Q, ba điểm nào thẳng hàng, ba điểm nào không thẳng hàng.

Xem thêm:: Đọc vị ý nghĩa số điện thoại bạn đang dùng xấu đẹp ra sao?

Trả lời:

a) Điểm M thuộc các đường thẳng a, b, c và không thuộc đường thẳng d

b) Những đường thẳng đi qua N là c, d

c) Ba điểm thẳng hàng là N, P, Q. Các bộ ba điểm không thẳng hàng là:

  • M, N, P
  • M, N, Q
  • M, P, Q

Câu 8. Quan sát Hình 7, hãy chọn cụm từ “cùng phía” , “khác phía” thích hợp cho ?:

a) Hai điểm Q, S nằm ? đối với điểm R

b) Hai điểm R, S nằm ? đối với điểm Q

c) Hai điểm R, Q nằm ? đối với điểm S

Xem thêm:: Đọc vị ý nghĩa số điện thoại bạn đang dùng xấu đẹp ra sao?

Trả lời:

a) Hai điểm Q, S nằm cùng phía đối với điểm R

b) Hai điểm R, S nằm khác phía đối với điểm Q

c) Hai điểm R, Q nằm cùng phía đối với điểm S

Câu 9. Quan sát Hình 8. Hãy nêu:

a) Điểm nằm giữa hai điểm M và P

b) Điểm nằm giữa hai điểm N và Q

c) Điểm không nằm giữa hai điểm N và Q

Xem thêm:: Đọc vị ý nghĩa số điện thoại bạn đang dùng xấu đẹp ra sao?

Trả lời:

a) Điểm nằm giữa hai điểm M và P là điểm N

b) Điểm nằm giữa hai điểm N và Q là điểm P

c) Điểm không nằm giữa hai điểm N và Q là điểm M

Câu 10. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) M là điểm nằm giữa hai điểm A, B; điểm N không nằm giữa hai điểm A, B và A, B, N thẳng hàng.

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B

Xem thêm:: Đọc vị ý nghĩa số điện thoại bạn đang dùng xấu đẹp ra sao?

Trả lời:

Tham khảo hình vẽ sau:

Câu 11. Bác Long có 10 cây cảnh quý, bác muốn trồng thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây. Em có thể giúp bác vẽ sơ đồ để trồng 10 cây đó được không?

Xem thêm:: Đọc vị ý nghĩa số điện thoại bạn đang dùng xấu đẹp ra sao?

Trả lời:

Tham khảo hình sau:

screenshot 362 2

Câu 12. Hãy xếp 9 viên bi thành:

a) 8 hàng, mỗi hàng có 3 viên

b) 10 hàng, mỗi hàng có 3 viên

Xem thêm:: Đọc vị ý nghĩa số điện thoại bạn đang dùng xấu đẹp ra sao?

Trả lời:

Tham khảo hình sau:

screenshot 363 3

Đánh giá tốt post