Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Getting Started trang 6 – 7 | Kết nối tri thức

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải sách tiếng anh lớp 6 unit 1 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Giải sách tiếng anh lớp 6 unit 1

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: My new school – Kết nối tri thức

Video giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Getting Started – Bộ sách kết nối tri thức – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

A SPECIAL DAY (Một ngày đặc biệt)

1. Listen and read. (nghe và đọc)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. Cậu đã sẵn sàng chưa?

Phong: Chỉ một phút nữa thôi

Vy: À, đây là Duy, bạn mới của tớ.

Phong: Chào Duy, rất vui khi được gặp cậu.

Duy: Chào Phong. Tớ sống ở gần đây, và chúng ta đi học cùng trường đó!

Phong: Vậy thì hay quá. Này, cặp cậu trông nặng nhỉ.

Duy: Ừ, tớ có nhiều sách, và bọn tớ có nhiều môn để học.

Phong: Và cậu còn có đồng phục mới nữa. Duy này, trông cậu rất bảnh đó!

Duy: Cảm ơn nhé Phong. Bọn mình đều trông rất là bảnh bao trong bộ đồng phục.

Phong: Để tớ mặc đồng phục, rồi sau đó chúng ta đi nha.

2. Read the conversation again and tick T or F (Đọc lại đoạn hội thoại và tích vào câu đúng/sai)

Đáp án:

Xem thêm:: 12 Tháng trong tiếng Anh: cách viết tắt như thế nào?

1.T

2.F

3.T

4.T

5.F

1. Vy, Phong and Duy go to the same school.

(Vy, Phong và Duy đi học cùng trường)

Thông tin: Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go to the same school

2. Duy is Phong’s friend.

(Duy là bạn của Phong)

Thông tin: Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong nói rằng Duy trông bảnh bao trong bộ đồng phục)

Thông tin: Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

4. They have new subjects to study.

(Họ có nhiều môn học mới để học)

Thông tin: Duy: Yes, I have new books, and we have new subjects to study.

5. Phong is wearing a school uniform.

Xem thêm:: Con cá heo tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

(Phong đang mặc đồng phục trường)

Thông tin: Phong: Let me put on my uniform. Then we can go.

3. Write ONE word from the box in each gap. (Điền một từ trong bảng vào chỗ trống)

Go

Subjects

Has

Wear

Uniforms

1. Students wear their uniforms on Monday.

2. Vy has a new friend, Duy.

3. – Do Phong, Vy and Duy go to the same school?

– yes, they do.

4. Students always look smart in their uniforms.

5. – What subjects do you like to study?

– I like to study English and history

Hướng dẫn dịch:

1. Học sinh mặc đồng phục vào thứ hai.

2. Vy có một người bạn mới tên là Duy.

Xem thêm:: Unit 2 lớp 10 Writing trang 21 – 22 SGK Tiếng Anh 10 – Đọc Tài Liệu

3. Có phải Phong, Duy và Vy đi học cùng trường không? Đúng vậy.

4. Học sinh luôn trong rất bảnh bao trong bộ đồng phục.

5. Bạn thích học những môn gì? Mình thích học tiếng Anh và lịch sử.

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat. (Nối các từ với tranh tương ứng. Nghe và nhắc lại).

Bài nghe:

Hướng dẫn nối:

1. school bag (cặp sách)

2. compass (com pa)

3. pencil sharpener (gọt bút chì)

4. rubber (tẩy)

5. pencil case (hộp đựng bút)

6. calculator (máy tính cầm tay)

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook. (Nhìn xung quanh lớp. Viết những vật mà em nhìn thấy vào vở)

– tables (bàn)

– chairs (ghế)

– black board (bảng đen)

– fan (quạt)

– school bag (cặp sách)

…..

Đánh giá tốt post