Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 11: Nhân Hai Số Nguyên Cùng Dấu

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải sbt toán 6 nhân hai số nguyên cùng dấu chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Toán Lớp 6
  • Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 6 tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 2
  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1
  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 2

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 120 trang 85 SBT Toán 6 Tập 1: Tính

a. (+5).(+11)

b. (-6).9

c. 23.(-7)

d. (-250).(-8)

e. (+4).(-3)

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

a. (+5).(+11) = 55

b. (-6).9 = -54

c. 23.(-7) = -161

d. (-250).(-8) = 2000

e. (+4).(-3)= -12

Bài 121 trang 85 SBT Toán 6 Tập 1: Tính 22.(-6). Từ đó suy ra các kết quả:

(+22).(+6); (+6).(-22); (-22).(-6); (+22).(-6)

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

Ta có: 22.(-6) = -132

Suy ra: (+22).(+6) = 132

(+6).(-22) = -132

(-22).(-6) = 132

(+22).(-6) = -132

Bài 122 trang 86 SBT Toán 6 Tập 1: Trong trò chơi bắn bi vào các vòng tròn trên mặt đất (hình bên), bạn Long đã bắn được: 2 viên điểm 5, 2 viên điểm 0 và 2 viên điểm -1. Bạn Minh đã bắn được : 1 viên điểm 10, 2 viên điểm 5, 1 viên điểm -1 và 2 viên điểm -10. Hỏi bạn nào được nhiều điểm hơn?

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bai 122 Trang 86 Sach Bai Tap Toan 6 Tap 1 1

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

Số điểm của bạn Long:

2.5 + 2.0 + 2.(-1) =10 + 0 – 2 = 8

Số điểm của bạn Minh:

10.1 + 2.5 + 1.(-1) + 2.(-10) = 10 + 10 -1 – 20 = -1

Vậy bạn Long cao điểm hơn bạn Minh

Bài 123 trang 86 SBT Toán 6 Tập 1: So sánh:

a. (-9).(-8) với 0

b. (-12).4 với (-2).(-3)

c. (+20).(+8) với (-19).(-9)

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

Xem thêm:: Cách Tính Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Chính Xác 2023 – Timo

a. Ta có (-9).(-8) > 0

b. Ta có(-12).4 < 0 và (-2).(-3) > 0 nên suy ra (-12).4 < (-2).(-3)

c. Ta có: (+20).(+8) = 160 và (-19).(-9) = 171

Suy ra: (+20).(+8) < (-19).(-9)

Bài 124 trang 86 SBT Toán 6 Tập 1: Giá trị của biểu thức (x -4).(x + 5) khi x = -3 là số nào trong bốn số A, B, C, D dưới đấy.

a. 14

b. 8

c. (-8)

d. (-14)

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

Với x = -3 thì (x -4).(x + 5) = (-3 -4 ).(-3 + 5) = (-7).2 = -14

Vậy chọn (d)

Bài 125 trang 86 SBT Toán 6 Tập 1: Điền số thích hợp vào các ô trống trong hình sau:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bai 125 Trang 86 Sach Bai Tap Toan 6 Tap 1 1

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bai 125 Trang 86 Sach Bai Tap Toan 6 Tap 1 2

Bài 126 trang 86 SBT Toán 6 Tập 1: Những số nào trong các số -4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4 là giá trị của số nguyên x thoả mãn đẳng thức: x.(4 + x) = -3

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

Ta có: -3 = 3.(-1) = 1.(-3)

Như vậy các số thoả mãn đẳng thức trên chỉ có thể là -3 hoặc -1

Với x = -3 ta có: 4 + x = 4 + (-3) =1 => (-3).1 = -3 (thoả mãn)

Với x = -1 ta có: 4 + x = 4 + (-1) = 3 => (-1).3 = -3 (thoả mãn)

Vậy x = -3 hoặc x = -1

Bài 127 trang 86 SBT Toán 6 Tập 1: Dự đoán giá trị của số nguyên y trong các đẳng thức sau rồi kiểm tra lại xem có đúng không:

a. (15 – 22) .y = 49

b. (3 + 6 -10) .y = 200

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

a. Ta có: (15 -22).x = 49

⇒ (-7).y = 49. Dự đoán: y = -7

Thử lại (-7).(-7) = 49. Vậy y = -7

b. Ta có: (3 + 6 – 10).y = 200

⇒ (-1).y = 200. Dự đoán: y = -200

Thử lại (-1).(-200) = 200. Vậy y = -200

Bài 128 trang 87 SBT Toán 6 Tập 1: Tính : a. (-16).12

b. 22.(-5)

c. (-2500).(-100)

d. (-11)2

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

a. (-16).12 = -192

b. 22.(-5) = -110

c. (-2500).(-100) = 250000

d. (-11)2= (-11).(-11) = 121

Bài 129 trang 87 SBT Toán 6 Tập 1: Điền vào ô trống trong bảng:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bai 129 Trang 87 Sach Bai Tap Toan 6 Tap 1 1

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bai 129 Trang 87 Sach Bai Tap Toan 6 Tap 1 2

Bài 130 trang 87 SBT Toán 6 Tập 1: Biết rằng 42= 16. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 16?

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

Còn số -4 vì (-4)2= (-4).(-4) =16

Bài 131 trang 87 SBT Toán 6 Tập 1: Cho y ∈ Z, so sánh 100.y với 0

(chú ý: xét mọi trường hợp xảy ra)

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

Nếu y > 0 thì 100,y > 0

Nếu y = 0 thì 100.y = 0

Nếu y < 0 thì 100.y < 0

Bài 132 trang 87 SBT Toán 6 Tập 1: Biểu diễn các số 25; 36; 49 dưới dạng tích của hai số nguyên bằng nhau. Mỗi số có bao nhiêu cách biểu diễn?

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

25 = 5.5 = (-5).(-5)

36 = 6.6 =(-6).(-6)

49 = 7.7 = (-7).(-7)

Bài 133 trang 87 SBT Toán 6 Tập 1: Một người đi dọc theo một con đường (hình dưới) với vận tốc v km/h. Nếu ta quy ước chiều từ trái sang phải là chiều dương thì vận tốc và quãng đường đi từ trái sang phải được biểu thị bằng số dương còn vận tốc và quãng đường đi từ phải sang trái được biểu thị bằng số âm (xem bài tập 43 SGK Toán 6 tập một). Hiện tại người đó đang ở tại địa điểm O. Ta cũng quy ước rằng thời điểm hiện tại được biểu thị bằng số 0, thời điểm trước đó được biểu thị bằng số âm và thời điểm sau đó được biểu thị bằng số dương. Chẳng hạn nếu t = 02 thì có nghĩa là 2 giờ trước đó (hay còn 2 giờ nữa người đó mới đến địa điểm O). Hãy xác định vị trí người đó so với địa điểm O với từng điều kiện.

a. V = 4; t = 2

b. V = 4, t = -2

c. V = -4, t = 2

d. V = -4; t = -2

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bai 133 Trang 87 Sach Bai Tap Toan 6 Tap 1 1

Ta có: s = v.t

a. V = 4, t = 2 ⇒s = 4.2 = 8. Nghĩa là người đó ở điểm M (sau 2 giờ người đó ở cách điểm O 8km về phía bên phải).

b. V = 4, t = – 2 ⇒ s = 4.(-2) =- 8. Nghĩa là người đó ở điểm N (trước đó 2 giờ người đó ở cách điểm O 8km về phía bên trái).

c. V = -4, t = 2 ⇒ s = (-4).2 = -8. Nghĩa là người đó ở điểm N (sau 2 giờ người đó ở cách điểm O 8km về phía bên trái).

d. V = -4, t = -2 ⇒ s = (-4).(-2) = 8. Nghĩa là người đó ở điểm M (sau 2 giờ người đó mói đến điểm O)

Bài 11.1 trang 87 SBT Toán 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức, với x = -4, y = -3

a) (-15)x + (-7)y ;

Xem thêm:: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm học 2022 – 2023 có đáp án (30 Đề)

b) (315 – 427)x + (46 – 89)y.

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

a) (-15)x + (-7)y = (-15)(-4) + (-7)(-3)

= 60 + 21 = 81.

b) (315 – 427)x + (46 – 89)y

= (315 – 427)(-4) + (46 – 89)(-3)

= (-112)(-4) + (-43)(-3)

= 448 + 129 = 577

Bài 11.2 trang 87 SBT Toán 6 Tập 1: So sánh:

a) (-14)(-10) với 7.20

b) (-81).(-8) với 10.24.

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

a) Bằng nhau.

b) (-81)(-8) = 648 > 10.24 = 240.

Bài 11.3 trang 87 SBT Toán 6 Tập 1: Cho x ∈ Z và x ≠ 0. So sánh x.x với 0.

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

Vì x.x là tích của hai số nguyên khác 0 cùng dấu nên là một số dương, do đó x.x > 0.

Bài 11.4 trang 88 SBT Toán 6 Tập 1: Tính (36 – 16).(-5) + 6.(-14 – 6), ta được:

(A) -220 ; (B) -20 ; (C) 20 ; (D) 220.

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

Chọn (A) -220.

Bài 11.5 trang 88 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm năm giá trị của x ∈ Z sao cho

a) 1983(x – 7) > 0 ; b) (-2010)(x + 3) > 0.

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

a) Chẳng hạn x ∈ {8, 9, 10, 11, 12,…}

Khi x > 7 thì x – 7 > 0 nên 1983(x – 7) > 0

b) Chẳng hạn x ∈ {−4, −5, −6, −7, −8,…}

Khi x < -3 thì x + 3 < 0 nên (-2010)(x + 3) > 0.

Bài 6 trang 88 SBT Toán 6 Tập 1: Cho a ∈ Z. So sánh (-5)a với 0.

Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh lời giải:

Nếu a = 0 thì (-5)a = ………

Nếu a > 0 thì (-5)a ………. 0

Nếu a < 0 thì …………………

Xem thêm:: Cách kết nối WiFi cho máy tính bàn nhanh chóng và chi tiết nhất

Lời giải:

Nếu a = 0 thì (-5)a = 0;

Nếu a > 0 thì (-5)a < 0;

Nếu a < 0 thì (-5)a > 0.

Đánh giá tốt post