Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải sgk toán lớp 6 kết nối tri thức chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Hình học Bài 32.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 32: Điểm và đường thẳng

Video Giải Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng – Kết nối tri thức – Cô Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

 • Bài toán mở đầu trang 43 Toán lớp 6 Tập 2: Với bút chì và thước thẳng, em có thể vẽ được một vạch thẳng. Đó là hình ảnh của một đường thẳng. Mỗi dẫu chấm nhỏ từ đầu bút chì là hình ảnh của một điểm. Ta nói đường thẳng đó được tạo nên từ các điểm như vậy. ….

  Xem lời giải

1. Điểm thuộc, không thuộc đường thẳng

Giải Toán 6 trang 44 Tập 2

 • Câu hỏi 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 2: Trong Hình 8.2, những điểm nào thuộc đường thẳng d, điểm nào không thuộc đường thẳng d? ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 2: Đánh dấu hai điểm phân biệt A, B trên một tờ giấy trắng. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 45 Tập 2

 • Câu hỏi 2 trang 45 Toán lớp 6 Tập 2: Hình 8.4 có bao nhiêu đường thẳng? Hãy đọc tên các đường thẳng đó. ….

  Xem lời giải

2. Ba điểm thẳng hàng

 • Hoạt động 2 trang 45 Toán lớp 6 Tập 2: Một người nhìn qua các lỗ hổng được khoét trên các tấm bìa và thấy ngọn nến như Hình 8.5. ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 45 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy kể tên hai bộ ba điểm thẳng hàng trong Hình 8. 7. ….

  Xem lời giải

 • Luyện Tập 1 trang 45 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra trong Hình 8.8: ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 46 Tập 2

 • Vận dụng trang 46 Toán lớp 6 Tập 2: Trên sân vận động, người ta căng một sợi dây qua hai cái cọc được đóng ở hai vị trí đã chọn rồi dựa vào sợi dây đã căng để vẽ một vạch vôi. Em hãy giải thích tại sao người ta lại làm như vậy. ….

  Xem lời giải

3. Hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau

 • Hoạt động 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy quan sát các hình ảnh sau: ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 4 trang 46 Toán lớp 6 Tập 2: Hai đường thẳng phân biệt có thể có nhiều hơn một điểm chung được không? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 46 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy tìm một số hình ảnh hai đường thẳng song song hay cắt nhau trong thực tế. ….

  Xem lời giải

Xem thêm:: Cách tải ứng dụng về máy tính Win 10 cực kì dễ và nhanh chóng

Giải Toán 6 trang 47 Tập 2

 • Luyện Tập 2 trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Đánh dấu ba điểm phân biệt A, B và C trên một tờ giấy trắng sao cho chúng không thẳng hàng. ….

  Xem lời giải

 • Thử thách nhỏ trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Cho một đường thẳng d và hai điểm phân biệt A, B không thuộc d. ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 8.1 trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8. 11. ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.2 trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8. 12 và trả lời: ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.3 trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Cho bốn điểm A, B, C và D như hình vẽ sau…..

  Xem lời giải

 • Bài 8.4 trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên là A, B, C, D và E, trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên của các điểm còn lại, biết rằng: ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.5 trang 47 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình sau. ….

  Xem lời giải

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Toán 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

 • Toán 6 Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

 • Toán 6 Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng

 • Toán 6 Luyện tập chung trang 57

 • Toán 6 Bài 36: Góc

Lý thuyết Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng (hay, chi tiết)

1. Điểm thuộc, không thuộc đường thẳng

a) Điểm, đường thẳng

– Dùng bút chấm 1 chấm nhỏ cho ta một hình ảnh về điểm.

– Dùng bút chì và thước thẳng, vẽ được một vạch thẳng cho ta hình ảnh về một đường thẳng.

– Ta thường dùng chữ cái in hoa để đặt tên điểm và dùng chữ cái thường để đặt tên đường thẳng.

Ví dụ 1:

– Điểm M; điểm N; điểm A; …

– Đường thẳng a; đường thẳng b; đường thẳng c; …

Xem thêm:: Số 9 có ý nghĩa gì khi chọn số điện thoại phong thủy – Sim An Phát

b) Điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng

– Điểm thuộc đường thẳng nếu điểm đó nằm trên đường thẳng đó hay đường thẳng đó đi qua điểm đó.

– Điểm không thuộc đường thẳng nếu điểm đó không nằm trên đường thẳng hay đường thẳng đó không đi qua điểm đó.

– Ta dùng kí hiệu ∈ thể hiện điểm thuộc đường thẳng và ∉ để thể hiện điểm không thuộc đườn thẳng.

Ví dụ 2:

Quan sát hình vẽ ta có:

– Điểm A nằm trên đường thẳng a nên A ∈ a.

– Điểm M nằm trên đường thẳng b nên M ∈ b.

– Điểm A không nằm trên đường thẳng b nên A ∉ b.

– Điểm M không nằm trên đường thẳng a nên M ∉ a.

– Điểm N không nằm trên đường thẳng b nên N ∉ b.

– Điểm N không nằm trên đường thẳng a nên N ∉ a.

c) Đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt

– Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng (có đáp án)

Câu 1. Dùng kí hiệu để ghi lại cách diễn đạt sau:

“ Đường thẳng aa chứa điểm M và không chứa điểm P . Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b.”

A. M∈a; P∉a; O∈a; O∉b

B. M∈a; P∉a; O∉a; O∉b

C. M∉a; P∈a; O∈a; O∉b

D. M∉a; P∉a; O∈a; O∈b

Câu 2. Hình vẽ nào dưới đây thể hiện đúng theo cách diễn đạt: “ Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F

A.

B.

C.

D.

Câu 3. Cho hình vẽ sau

Chọn câu sai.

A. A∈m

B. A∉n

C. A∈m; A∈n

Xem thêm:: Đáp án môn Toán mã đề 114 thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021

D. A∈m; A∉n

Câu 4. Cho hình vẽ sau

Chọn câu đúng.

A. D∉m

B. D∉n

C. D∈m

D. Cả A, B đều đúng.

Câu 5. Cho hình vẽ sau

Đường thẳng n đi qua điểm nào?

A. Điểm A

B. Điểm B và điểmC

C. Điểm B và điểm D

D. Điểm D và điểm C

Câu 6. Cho hình vẽ sau

Chọn câu đúng về đường thẳng m.

A. Đường thẳng m đi qua điểm D.

B. Đường thẳng m đi qua điểm B và điểm C

C. Điểm B và điểm C thuộc đường thẳng m.

D. Đường thẳng m chỉ đi qua điểm A.

Câu 7. Cho hình vẽ sau

Điểm Q thuộc những đường thẳng nào?

A. a

B. a; b; c

C. a; c; d

D. b;c;d

Câu 8. Cho hình vẽ sau

Các đường thẳng nào không đi qua điểm P ? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A. b; a; d

B. a; b; c

C. c

D. ab

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án
Đánh giá tốt post