Giải Sinh 9 Bài 7: Bài tập chương 1 – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải sinh 9 bài 7 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Giải sinh 9 bài 7

Bài 7: Bài tập chương I

Video Giải Bài 2 trang 22 sgk Sinh học 9 – Cô Nguyễn Ngọc Tú (Giáo viên VietJack)

Bài 2 (trang 22 sgk Sinh học 9) : Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:

a) P: AA x AA

Xem thêm:: Sinh sản sinh dưỡng là gì? – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

b) P: AA x Aa

c) P: AA x aa

d) P: Aa x Aa

Lời giải:

Đáp án: d

Xem thêm:: Sinh 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật | Hay nhất Giải bài tập Sinh học 11

Giải thích:

– Ta có: P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

– Thân xanh lục có kiểu gen aa nhận 1 giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ nên P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm có kiểu gen P: Aa × Aa

– Sơ đồ lai:

Trả lời câu hỏi và bài tập Sinh học 9 Bài 7 khác :

  • Xem thêm:: Phân tích quá trình thức tỉnh của Chí Phèo hay nhất (12 Mẫu)

    Bài 1 (trang 22 SGK Sinh 9): Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Lông ngắn thuần chủng x Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây? a) Toàn lông ngắn b) Toàn lông dài c) 1 lông ngắn : 1 lông dài d) 3 lông ngăn : 1 lông dài

  • Bài 3 (trang 22 SGK Sinh 9): Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau: P: Hoa hồng x Hoa hồng F1: 25,1% hoa đỏ, 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng. Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên? a) Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng b) Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng c) Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ d) Hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng

  • Bài 4 (trang 23 SGK Sinh 9): Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh? a) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa) b) Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa) c) Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (Aa) d) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt đen (AA)

  • Bài 5 (trang 23 SGK Sinh 9): Ở cà chua gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng quả bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 câu quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau: a) P: AABB x aabb b) P: Aabb x aaBb c) P: AaBB x AABb d) P : AAbb x aaBB

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác:

  • Giải Vở bài tập Sinh học 9
  • Giải sách bài tập Sinh học 9
  • Chuyên đề Sinh học 9

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án
Đánh giá tốt post