Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 4: Rút Gọn Phân Số

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải toán 6 bài rút gọn phân số chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Giải toán 6 bài rút gọn phân số

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6
  • Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 6 tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 2
  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1
  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 2

Sách giải toán 6 Bài 4: Rút gọn phân số giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 4 trang 13: Rút gọn các phân số sau:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 4 Trang 13 1

Lời giải

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 4 Trang 13 3

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 4 trang 14: Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 4 Trang 14 1

Lời giải

Các phân số tối giản là Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 4 Trang 14 2

Bài 15 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Rút gọn các phân số sau:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

Hướng dẫn: Chia cả tử và mẫu cho UCLN của chúng:

a) ƯCLN(22,55) = 11. Do đó:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2 1

b) ƯCLN(-63, 81) = 9. Do đó:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2 2

c) ƯCLN(20, -140 ) = 20. Do đó:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2 3

d) ƯCLN(-25 ,75) = 25. Do đó:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 15 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2 4

Bài 16 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ, và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng? (Viết dưới dạng phân số tối giản)

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

Giải bài 16 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 16 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2

Bài 17 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Rút gọn:

Giải bài 17 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 17 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

– Phần a, b, c sử dụng phân tích ra thừa số nguyên tố:

– Phần d, e sử dụng tính chất của phép nhân và phép trừ: rút thừa số chung

Giải bài 17 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 17 Trang 15 Toan 6 Tap 2

Bài 18 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể):

a) 20 phút b) 35 phút c) 90 phút

Hướng dẫn: 1 giờ = 60 phút, do đó để viết các số đo thời gian trên với đơn vị là giờ thì ta chia cho 60 rồi rút gọn.

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

Giải bài 18 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 18 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Đổi ra mét muông (viết dưới dạng phân số tối giản):

25dm2 36dm2 450cm2 575cm2

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

Giải bài 19 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 19 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2

Luyện tập (Trang 15-16 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 20 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2

Gợi ý: Rút gọn các phân số chưa tối giản để xuất hiện các phân số bằng nhau.

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 20 Trang 15 Toan 6 Tap 2

Luyện tập (Trang 15-16 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 21 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2

Gợi ý: Rút gọn các phân số về phân số tối giản, sau đó so sánh để tìm ra phân số không bằng các phân số còn lại.

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

Ta rút gọn các phân số về dạng tối giản:

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 21 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2 1

Do vậy ta có: Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 21 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2 2

Phân số Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 21 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2 3 không bằng phân số nào trong các phân số còn lại.

Luyện tập (Trang 15-16 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 22 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô vuông:

Xem thêm:: Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Toán chính thức – Tailieu.com

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 22 Trang 15 Sgk Toan 6 Tap 2

Gợi ý: Lấy 60 chia cho mẫu rồi lấy thương nhân với tử ta có sô phải điền.

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

Cách 1:

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 22 Trang 15 Toan 6 Tap 2 1

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 22 Trang 15 Toan 6 Tap 2 2

Cách 2:

a) Cần nhân cả tử và mẫu với 20 để được mẫu bằng 60.

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 22 Trang 15 Toan 6 Tap 2 4

b) Cần nhân cả tử và mẫu của phân số Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 22 Trang 15 Toan 6 Tap 2 5 với 15 để được mẫu mới bằng 60.

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 22 Trang 15 Toan 6 Tap 2 6

c) Cần nhân cả tử và mẫu của phân số Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 22 Trang 15 Toan 6 Tap 2 7 với 12 để được mẫu mới bằng 60.

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 22 Trang 15 Toan 6 Tap 2 8

d) Cần nhân cả tử và mẫu của phân số Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 22 Trang 15 Toan 6 Tap 2 9 với 10 để được mẫu mới bằng 60.

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 22 Trang 15 Toan 6 Tap 2 10

Luyện tập (Trang 15-16 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 23 (trang 16 SGK Toán 6 tập 2): Cho tập hợp A = {0 ; -3 ; 5}. Viết tập hợp B các phân số m/n mà m, n ∈ A. (Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số)

Gợi ý: Ta lấy số đầu làm tử, chính số đó và hai số còn lại làm mẫu, tiếp đến lấy số thứ hai làm tử, hai số kia làm mẫu … (loại các phân số có mẫu bằng 0).

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

Ta có: Mẫu số của một phân số phải khác 0.

Do đó m có thể chọn trong các số 0; -3; 5.

n có thể chọn trong các số -3; 5.

Vậy ta có thể viết được các phân số Giải bài tập Toán Bai 23 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2 1 là:

Giải bài tập Toán Bai 23 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2 2

Luyện tập (Trang 15-16 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 24 (trang 16 SGK Toán 6 tập 2): Tìm các số nguyên x và y biết:

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 15 Tập 2 Chân trời sáng tạo – VietJack.com

Giải bài 24 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 24 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

Giải bài 24 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 24 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2 2

Luyện tập (Trang 15-16 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 25 (trang 16 SGK Toán 6 tập 2): Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

– Ta lấy phân số tối giản của phân số đã cho:

Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 25 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2 1

– Sau đó nhân tử và mẫu của phân số tối giản đó lần lượt với các số tự nhiên 2, 3, 4, 5, … cho đến khi tử số và mẫu số vẫn là hai chữ số. Ta tìm được 6 phân số:

Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 25 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2

Luyện tập (Trang 15-16 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 26 (trang 16 SGK Toán 6 tập 2): Cho đoạn thẳng AB:

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 26 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

Gợi ý: Đếm số phần trên đoạn thẳng AB (có 12 phần), sau đó nhân số phần với tỉ lệ để tìm ra số phần của các đoạn thẳng cần tìm.

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 26 Trang 16 Toan 6 Tap 2

Lưu ý: Tùy vào đoạn thẳng AB ban đầu, bạn có thể chọn vị trí các điểm khác với đáp án trên, tuy nhiên cần phải đảm bảo rằng độ dài là đúng với yêu cầu.

Luyện tập (Trang 15-16 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 27 (trang 16 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Một học sinh đã “rút gọn” như sau:

Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 27 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2

Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”. Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao?

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

Bước rút gọn Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 27 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2 1 là sai vì không có tính chất Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 27 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2 2 .

Sửa lại như sau: Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 27 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2 3 .

Luyện tập (Trang 15-16 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 27 (trang 16 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Một học sinh đã “rút gọn” như sau:

Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 27 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2

Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”. Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao?

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Lời giải:

Bước rút gọn Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 27 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2 1 là sai vì không có tính chất Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 27 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2 2 .

Sửa lại như sau: Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 27 Trang 16 Sgk Toan 6 Tap 2 3 .

Đánh giá tốt post