Bài 1 trang 87 Toán lớp 6 tập 1 SGK Cánh Diều

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải toán 6 tập 1 trang 87 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 1 trang 87 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 1 trang 87 là lời giải bài Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 1 trang 87 Toán lớp 6

Bài 1 (SGK trang 87): Tính:

a) (- 45) : 5

b) 56 : (- 7)

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4

c) 75 : 25

d) (- 207) : (- 9)

Lời giải chi tiết

a) (- 45) : 5 = – (45 : 5) = – 9

Xem thêm:: Giải bài 83, 84, 85, 86 trang 109 sgk toán 8 tập 1 – Giaibaitap.me

b) 56 : (- 7) = – (56 : 7) = – 8

c) 75 : 25 = 3

d) (- 207) : (- 9) = 207 : 9 = 23

-> Câu hỏi cùng bài:

 • Bài 2 (SGK trang 87): So sánh: …
 • Bài 3 (SGK trang 87): Tìm số nguyên x, biết: …
 • Bài 4 (SGK trang 87): Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng trong 5 ngày liên tiếp …
 • Bài 5 (SGK trang 87): Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng …
 • Bài 6 (SGK trang 87): T ìm số nguyên x, biết: …
 • Bài 7 (SGK trang 87): Một con ốc sên leo lên một cây cao 8 m…

Xem thêm:: Cách Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định Theo 3 Phương Pháp

-> Đây là các câu hỏi nằm trong bài học: Giải Toán lớp 6 Bài 6 Phép chia hết hai số nguyên Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

-> Bài học tiếp theo: Giải Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 2

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 1 Toán lớp 6 trang 87 Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 2: Số nguyên. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6. Ngoài ra mời quý thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:Lý thuyết toán lớp 6 Sách Cánh Diều, Giải Toán lớp 6 Sách Cánh Diều, Luyện tập Toán lớp 6, ….

Một số câu hỏi Toán lớp 6 đặc sắc mời bạn đọc tham khảo:

 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia số đó cho 3 dư 1, chia cho 4 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 6 dư 4 và chia hết cho 11
 • Cho điểm M trên tia Om sao cho OM=5 cm. Gọi N là điểm trên tia đối của tia Om
 • Tìm số tự nhiên n sao cho n+6 chia hết cho n+1
 • Cho hai điểm phân biệt A và B cùng nằm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm, OB = 6 cm
 • Số tự nhiên n có sáu chữ số phân biệt, hai chữ số cạnh nhau luôn là hai số tự nhiên liên tiếp
 • Cho bốn điểm phân biệt A, B, C và D, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng
 • Hình nào dưới đây vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng
 • Số tự nhiên n có sáu chữ số phân biệt, hai chữ số cạnh nhau luôn là hai số tự nhiên liên tiếp
 • Tìm số tự nhiên n sao cho n+4 chia hết cho n+1
 • Chứng minh A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 +…+ 2^97+ 2^98 + 2^99 chia hết cho 7
 • Tính tổng 1+3+5+7+…..+(2n-1)
 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia số đó cho 3 dư 1, chia cho 4 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 6 dư 4 và chia hết cho 11
 • Chứng minh 5 + 5^2 + 5^3 + . . . + 5^99 + 5^100 chia hết cho 6
 • Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m
Đánh giá tốt post