Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải toán 6 trang 51 tập 2 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 1 trang 51 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính:

a) 324,82 + 312,25;

b) (- 12,07) + (- 5,79);

c) (- 41,29) – 15,34;

d) (- 22,65) – (- 1,12).

Phương pháp:

– Muốn cộng hai số thập phân khác dấu không đối nhau ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) và đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

– Muốn trừ hai số thập phân ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

Trả lời:

(begin{array}{*{20}{l}}{a){rm{ }}324,82 + 312,25 = 637,07}\{b){rm{ }}left( { – {rm{ }}12,07} right) + left( { – {rm{ }}5,79} right) = – left( {{rm{ }}12,07 + 5,79} right) = – 17,86}\begin{array}{l}c){rm{ }}left( { – {rm{ }}41,29} right) – 15,34{rm{ }} = left( { – {rm{ }}41,29} right) + left( { – 15,34} right)\ = – left( {{rm{ }}41,29 + 15,34} right) = – 56,63end{array}\{d){rm{ }}left( { – {rm{ }}22,65} right) – left( { – {rm{ }}1,12} right) = left( { – {rm{ }}22,65} right) + {rm{ }}1,12 = – 21,53;}end{array})

Bài 2 trang 51 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính một cách hợp lí:

a) 29,42 + 20,58 – 34,23 + (- 25,77);

b) (- 212,49) – (87,51 – 99,9).

Phương pháp:

Xem thêm:: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 1: Tập Hợp. Phần Tử Của Tập Hợp

– Tính chất giao hoán: Với mọi a,b thuộc (mathbb{Z}): a + b = b + a.

– Tính chất kết hợp: Với mọi a,b,c thuộc (mathbb{Z}): (a + b) + c = a + (b + c).

Trả lời:

(begin{array}{l}a){rm{ }}29,42 + 20,58 – 34,23 + left( { – {rm{ }}25,77} right)\ = left( {29,42 + 20,58{rm{ }}} right) – left( {34,23 + 25,77} right)\ = 50 – 60\ = – 10end{array})

(begin{array}{l}b){rm{ }}left( { – {rm{ }}212,49} right) – left( {87,51 – 99,9} right)\ = left( { – {rm{ }}212,49} right) – 87,51{rm{ + }}99,9\ = {rm{ }}left( { – {rm{ }}212,49 – 87,51} right) + 99,9\ = – {rm{ }}300 + 99,9\ = – 200,1.end{array}).

Bài 3 trang 51 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Bạn Nam cao 1,57 m, bạn Linh cao 1,53 m, bạn Loan cao 1,49 m.

a) Trong ba bạn đó, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

b) Chiều cao của bạn cao nhất hơn bạn thấp nhất là bao nhiêu mét?

Trả lời:

a) Ta thấy: 1,57 > 1,53 > 1,49

=> Bạn Nam cao nhất, bạn Loan thấp nhất

b) Chiều cao của bạn cao nhất hơn bạn thấp nhất là: 1,57 – 1,49 = 0,08 (m)

Bài 4 trang 51 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Bác Đồng cưa ba thanh gỗ: thanh thứ nhất dài 1,85 m, thanh thứ hai dài hơn thanh thứ nhất 10 cm. Độ dài thanh gỗ thứ ba ngắn hơn tổng độ dài hai thanh gỗ đầu tiên là 1,35 m. Thanh gỗ thứ ba mà bác Đồng đã cưa dài bao nhiêu mét?

Phương pháp:

Xem thêm:: Luyện tập: Giải bài 11 12 13 trang 40 sgk Toán 8 tập 1

– Tính chiều dài thanh gỗ thứ hai.

– Tính tổng chiều dài hai thanh gỗ đầu tiên.

=> Tính chiều dài thanh gỗ thứ ba

Trả lời:

Đổi 10 cm = 0,1 m

Chiều dài thanh gỗ thứ hai là: 1,85 + 0,1 = 1,95 (m)

Tổng chiều dài hai thanh gỗ đầu tiên là: 1,85 + 1,95 = 3,8 (m)

Chiều dài thanh gỗ thứ ba là: 3,8 – 1,35 = 2,45 (m)

Vậy chiều dài thanh gỗ thứ ba mà bác Đồng đã cưa là 2,45 m.

Bài 5 trang 51 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính chu vi của mỗi hình sau:

bai 5 trang 51 sgk toan 6 canh dieu

Phương pháp:

Chu vi tam giác = Tổng độ dài ba cạnh.

Chu vi hình thang cân = Tổng hai đáy + 2.độ dài cạnh bên.

Trả lời:

Chu vi của hình a) là:

Xem thêm:: Top 200 Đề thi Toán lớp 3 năm 2022-2023 mới nhất – VietJack.com

2,4 + 3,75 + 3,6 = 9,75 (cm).

Chu vi của hình b) là:

2,5 + 3,16 + 4,15 + 3,16 = 12,97 (cm).

Vậy chu vi của hình a) là 9,75 cm và chu vi của hình b) là 12,97 cm.

Bài 6 trang 51 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Sử dụng máy tính cầm tay

Nút dấu phẩy ngăn cách phần số nguyên và phần thập phân:

bai 6 trang 51 sgk toan 6 canh dieu

Chú ý: Ở một số máy tính cầm tay, nút dấu phẩy ngăn cách phần số nguyên và phần thập phân còn có dạng [.] .

Dùng máy tính cầm tay để tính:

(16,293 + left( { – 5,973} right);)

(;left( { – 35,78} right) – left( { – {rm{ }}18,423} right).)

Trả lời:

Ta có:

16,293 + (- 5,973) = 16,293 – 5,973 = 10,32

(- 35,78) – (- 18,423) = (- 35,78) + 18,423 = – 17,357

Giaibaitap.me

Đánh giá tốt post